2022. július 5., kedd

Katalógus

Hosszabbítás

eKönyvtár

Weboldalaink

Kezdőlap Kincskereső

Kincskereső

Somogyi Károly rajzfüzete

0
Somogyi Károly 1822-ben, Szent Jakab havában (júliusban) kezdte meg rajzfüzetét, és 1827 áprilisáig alkotott bele. A maga által illusztrált címlapon ez olvasható: “Az ember egyes részeinek, valamint egész emberi testnek is rajzolatai…”.

Az első magyar regény, Dugonics Etelkája

0
Az először 1788-ban megjelent mű teljes címe: Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt Árpád és Zoltán fejedelmink’ ideikben. A honfoglalás idejében játszódó, fiktív elemekkel átszőtt történeti munkát a magyar irodalom az első magyar nyelven írott regényként tartja számon.
Régi szakácskönyvek a Somogyi-könyvtárban

Régi szakácskönyvek a Somogyi-könyvtárban

0
Rézi néni szegedi receptjei az egész országban nagy népszerűségre tettek szert, s az első szegedi megjelenése (1876) után nem sokkal Hoffmann Alfréd is megjelentette Budapesten, sőt, néhány évente újra és újra, több ezres, tízezres példányszámban nyomták ki.
A szerelmes főkapitány

A szerelmes főkapitány

0
Tary Pál pesti joghallgató korában ismerkedett meg Kováts Terkával, későbbi első feleségével. „Távkapcsolatuk” Tary szegedi joggyakorlata idején kezdődött, s a levelek egészen házasságuk megkötéséig rendszeresen váltották egymást. A könyvtár tulajdonában lévő félszáz levél 1824 és 1835 között íródott, többségük 1824–1825-ben.

Egy 19. századi szórakoztató kártyajáték

0
A kártya speciális fajtája az ún. kérdés-felelet kártya, amely jósló, mulattató társasjátékként szolgált, s a megjelenése a 18. század második felére tehető. A nyugat-európai úri társaságban ezt a típusú játékot a hölgyek is előszeretettel játszották.

Ujmódi pásztorok éneke – különleges Radnóti-kötetek

0
A költő 1931-ben megjelent, Ujmódi pásztorok éneke című verseskötetét a rendőrség elkobozta, mégpedig úgy, hogy Radnóti szegedi lakásában tartottak házkutatást, s onnan vitték el a példányokat. A visszaemlékezések alapján Radnóti barátai azonban megmentettek néhány példányt a megsemmisítéstől.

Az első Petőfi-összes

0
A költő 1842 és 1846 között keletkezett szerzeményeit a híres könyvkiadó és könyvkereskedő, Emich Gusztáv adta ki. 500 pengőt fizetett Petőfinek, s díszkiadásban, a költő acélba metszett arcképével jelentette meg a több mint ötszáz oldalas gyűjteményt.

József Attila első verseskötetének dedikált példányai

0
A Szépség koldusa című kötet előszavában Juhász Gyula „Isten kegyelméből való költőnek” nevezi, aki „olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása […] őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni.”

Oklevél 1750-ből – Mária Terézia aláírásával

0
Az oklevél címzettje Friedrich Wilhelm Dietterich, akinek bárói címet adományoz a királyné. A kor heraldikai szokásainak megfelelően a kék és arany tintával megírt dokumentum ismerteti a leendő báró érdemeit, családjának tagjait, és hosszasan, rendkívül részletesen szól arról, hogyan néz ki pontosan a kapott címer.

Herbáriumok nyomában

0
A herbáriumok egy speciális típusa kifejezetten egy-egy kert bemutatására született. A botanikus Giorgio Bonelli 1772 és 1793 között mindössze 300 példányban jelentette meg Hortus Romanus (azaz Római kert) című művét, amely a XIV. Kelemen pápa által létesített római kert 800 növényét írja le 8 kötetben.

Cserei Mihály: Erdély históriája

0
A história a 18. század során nagyon népszerűnek számított, több száz kéziratos forrás maradt fenn, ami arra utal, hogy bár nem került sor a nyomtatott megjelenésére, az értelmiségi réteg másolta, másoltatta magának, használta a történeti dokumentumot.