Az első Petőfi-összes

„Annyi bajom van, mint az istennyila avval a menykő nagy kötettel!”

A legismertebb magyar költő, a szerelem és a forradalom poétája halhatatlan műveket hagyott maga után. Kevésbé ismert tény azonban, hogy „összes művei” már életében megjelentek.

Az alább látható kopott kötésű, vaskos könyv talán nem tűnik olyan értékesnek, mint nagy, bőrkötéses társai. Pedig nem így van: az 1847-ben Pesten, Emich Gusztáv által kiadott Petőfi összes költeményei egy kötetben című ez a kiadvány a legelső „Petőfi-összes”.

A költő 1842 és 1846 között keletkezett szerzeményeit a híres könyvkiadó és könyvkereskedő, Emich Gusztáv adta ki. 500 pengőt fizetett Petőfinek, s díszkiadásban, a költő acélba metszett arcképével jelentette meg a több mint ötszáz oldalas gyűjteményt.
A Pesti Divatlap hasábjain Emich Gusztáv már 1847. január 24-én előfizetőket toboroz a könyvre: „Ki ne szeretné bírni legnépszerűbb költőnknek összes költeményeit egy szép és teljes kiadásban! … Az előfizetési ár példátlan olcsósággal csak 3 pengő forint.”

Beimel József nyomdájában már az év elején el is kezdték a nyomtatást. Petőfi maga is folyamatosan korrektúrázta, figyelemmel kísérte a munkálatokat, amit bizonyít az 1847. február 18-án Kovács Pálnak írott levele is. Ebben ezt írja a költő: „Győrbe azért nem mehettem, mert minden istenadta nap kétszer kell a nyomdába zarándokolnom. Annyi bajom van, mint az istennyila avval a menykő nagy kötettel!”
A sok munka azonban meghozta gyümölcsét: a nagy kötet 1847. március 15-ére kijött a nyomdából, és a korabeli sajtóvisszhang szerint 3000 példányban el is kelt. A kiadvány a költő számára még nagyobb ismertséget, s a későbbi Emich Gusztáv-féle szerződések miatt anyagi biztonságot is hozott.

Ez a kopott kötésű könyv tehát az első Petőfi-összes, amely a szerző életében, saját korrektúrázásával jelent meg.