Szegedi cikk-katalógus (1996-ig)

BETŰRENDES KATALÓGUS        TEMATIKUS KATALÓGUS

A kétféle katalógusban (kb. 1996-ig) újságokban, folyóiratokban megjelent, Szegeddel kapcsolatos cikkek (olykor egész kötetek) bibliográfiai adatait lehet keresni. A könyvtárunk 3. emeletén megtekinthető 45, illetve 74 katalógusfiók (kb. 180 ezer cédula) anyagát sajnos még nem tartalmazza a Helyismereti cikkadatbázis (HICA). Addig is, míg ez megvalósul, fiókonként pdf-fájlokban tesszük „kereshetővé” az adatokat. Emellett ha honlapunk fejlécében a „Weboldalaink” opciót választva írják be a keresőkifejezéseket, akkor – könyvtárunk más webes tartalmaival együtt – az összes fiók adatai közt egyszerre keresnek. A leírások alapján számos cikket teljes szöveggel is megkereshetnek a már online is elérhető adatbázisokban: Délmagyarország 1910–2010; más helyi lapok a Hungaricana adatbázisban; EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) stb.


BETŰRENDES KATALÓGUS

Szegedhez kötődő személyek által, ill. róluk írt cikkek, tanulmányok a nevek betűrendjében, a személyneveken belül időrendben

A cikk-katalógus tartalma (fiókonként pdf-fájlokban)

 1. Aba-Novák Judit – Antal Péter
 2. Antalffy György – Balatoni József
 3. Balázs András – Bálint Sándor
 4. Bálint Sándor – Batta János
 5. Bátyai Gitta – Beretzk Péter
 6. Berey Géza – Buday Géza
 7. Buday György – Csetri Lajos
 8. Csicsai Antal – Dénes Zsófia
 9. Dér Endre – Dugonics Ferenc
10. Dugovich Imre – Farkas Zoltánné
11. Fakasinszky Sándor – Fonyó Pál
12. Forgách Ilona – Gerevich József
13. Gergely András – Halasy-Nagy József
14. Halász Anna – Horváth Cyrill
15. Horváth Dezső – Jeney István
16. Jenő István – József Attila
17. József Attila – Juhász Gyula
18. Juhász Gyula
19. Juhász Gyula – Katona József
20. Katona Judit – Kissné Novák Éva
21. Kisteleki Ede – Kosztándi István
22. Kosztolányi Dezső – Ladvánszky Józsefné
23. Lajer Dezső – Lózsy János
24. Lődi Ferenc – Márkus Zoltán
25. Márky Imre – Mocsai Zoltán
26. Mocsár Gábor – Móra Ferenc
27. Móra Ferenc
28. Móra Ferenc – Nemessányi-Kontuly Béla
29. Németh András – Ozsváth Ferencné
30. Ökrös Dezső – Patik István
31. Patkó Imre – Péter László
32. Petri Csathó Ferenc – Polner Zoltán
33. Pomogáts Béla – Radnóti Miklós
34. Radnóti Miklós – Ruzsáli Pál
35. Saád Béla – Sík Sándor
36. Siklós János – Somodi György
37. Somogyi Károly – Szabolcs István
38. Szabolcsi Gábor – Szeles Tibor
39. Szelesi Zoltán – Szikszai Mihály
40. Sziládi Sándor – Tari Vince
41. Tarján Gábor – Tóth Jánosné
42.Tóth József – Trencsényi-Waldapfel Imre
43. Trényi Imre – Vásárhelyi Júlia
44. Vásárhelyi Pál – Vilhelm Károly
45. Vince Imre – Zwickl András


TEMATIKUS KATALÓGUS

Szegedről szóló cikkek a témák/tárgyszavak egyfajta logikai rendjében, azon belül időrendben

A cikk-katalógus tartalma (fiókonként pdf-fájlokban)

  1. Természeti viszonyok: földrajz, térképek, geológia, talajtan, növény- és állatvilág, Fehértó, embertan, éghajlat, vízrajz, környezetvédelem, elemi csapások, árvíz és belvíz
  2. Természeti viszonyok + településtörténet + városépítés: árvíz és belvíz, árvízvédelem, vízszabályozás, ATIVIZIG, településtörténet (szépirodalom is), városleírás, városépítés
  3. Városépítés, városleírás: városfejlesztés, városesztétika, egyes városrészek, utcák, terek, kertek, sétányok, Tisza-part
  4. Városleírás + egészségügy: Újszeged, játszóterek, lakóházépítés, középületek, nevezetes házak + egészségügy, anya- és csecsemővédelem, iskolaegészségügy, gyermekgyógyászat, üzemegészségügy, egészségügyi személyzet, betegség, járványok, betegellátás, balesetek, mentők, véradás, közegészségügyi intézmények, kórházak
  5. Egészségügy + gazdaság: klinikák, egészségügyi tanácskozások, továbbképzések, tudományos kutatások, kiadványok, gyógyszerészet, gyógyszertárak, gyógynövények, köztisztaság, temetkezés, gyógyforrások, Anna-víz, strandok, uszodák + gazdaság, beruházás, tervgazdálkodás
  6. Gazdaság; bányászat: munkaerő, munkavégzés, brigádmozgalom, versenyek; bányászat, homok, szénhidrogének, kőolaj, földgáz, kitermelő vállalatok
  7. Energiaellátás; szolgáltatások: termálenergia, gázszolgáltatás, villamosság, közvilágítás, áramszolgáltatás, távfűtés, kommunális szolgáltatások, közművesítés, vízellátás, csatornázás, IKV, egyéb szolgáltatások, patyolat
  8. Ipar, kisipar, gyáripar: ipar, kisipar, egyes ipari szövetkezetek, KISZÖV, gyáripar
  9. Iparágak, iparvállalatok: cipőgyár, élelmiszeripar, szalámigyár, vágóhíd, konzervgyár
10. Iparágak, iparvállalatok: konzervgyár, paprikafeldolgozó, pincegazdaság, sütőipar, tejipar, építőipar
11. Építőipar: építőipar, egyesületek, intézetek, lakásépítések, tervezés, vállalatok, DÉLÉP, házgyár, építőipari szövetkezetek, téglagyár
12. Útépítés; faipar; kender-, len- és szövőipar: útépítés, faipar, bútorgyár, DEFAG, ecset- és seprűgyár, gyufagyár, kender-, len- és szövőipar, Fonalfeldolgozó Vállalat, Kenderfonó és Szövőipari Vállalat
13. Kender-, len- és szövőipar: Kenderfonó és Szövőipari Vállalat és gyáregységei, kötélgyár, Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat, Textilművek
14. Textilművek; nyomdaipar; ruhaipar: Textilművek; nyomdák; ruhagyár
15. Ruhaipar; vas- és fémipar, kábelgyártás; vegyipar: ruhagyár, szőrme- és bőrruhakészítés; alumíniumöntöde, vasöntöde, Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalat, Ikarus, kábelgyár, kéziszerszámgyár; vegyipar, gumigyár
16. Gumigyár; hangszergyártás; számítógépek; találmányok, ipari kiállítások: gumigyár; hangszergyár, gyógyászati segédeszközök, technika, szímítógépek, találmányok, újítások, szabadalmak, ipari tanácskozások, kiállítások
17. Ipari vásár; mezőgazdaság: Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás; mezőgazdaság
18. Mezőgazdaság, kertészet, paprikatermesztés: mezőgazdaság, kiskertek, mezőgazdasági intézetek, Gabonatermesztési Kutatóintézet, öntözés, növényvédelem, földművelés, gyümölcstermesztés, kertészet, paprika
19. Növénytermesztés, állattenyésztés, termelőszövetkezetek: növénytermesztés, paprika, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, méhészet, vadászat, halászat, Fehértó, Szegedi Állami Gazdaság, mezőgazdasági termelőszövetkezetek
20. Termelőszövetkezetek, malomipar; kereskedelem: termelőszövetkezetek, TESZÖV, AGROKER, MÉK, mezőgazdasági tanácskozások, kiállítások, malomipar; belkereskedelem, külkereskedelem, árkérdés
21. Kereskedelem, közellátás: kereskedelmi vállalatok, fogyasztási szövetkezetek, közellátás, áruházak, élelmiszer-, bútor-, könyvkereskedelem, mezőgazdasági szakboltok
22. Kereskedelem; vendéglátóipar; pénz- és hitelügy: kereskedelem: textil, ruha, cipő, tüzelő- és építőanyag; BÁV, MÉH, piacok, vásárok, kereskedelmi kiállítások; vendéglátóipar, szállodák, közétkeztetés; pénz- és hitelügy, bankok, takarékpénztárak
23. Szerencsejáték; biztosítás; közlekedés: lottó, gépkocsinyeremény-betétkönyv; biztosítás; közlekedés, szabályok, utak, Szegedi Közlekedési Vállalat, tömegközlekedés, AKÖV, Volán
24. Közlekedés, teherszállítás, vasutak: Volán, taxi, ATI, Autóklub, autójavítás, benzinkutak, teherszállítás, vasutak, MÁV Igazgatóság
25. Közlekedés, posta, távközlés: pályaudvarok, hidak, hajózás, légi közlekedés, posta, távközlés
26. Társadalom, népesség, szociális ellátás: társadalom, népesedés, nemzetiségek, gyermek- és ifjúságvédelem, idősgondozás, fogyatékkal élők, üdülés, jótékonyság, Vöröskereszt, lakásügy
27. Címtárak; társadalmi kérdések; egyesületek; eszperantó mozgalom: címtárak; társadalmi csoportok és problémák, tanyakérdés, cigányok, ifjúságpolitika, nőkérdés; egyesületek, alapítványok; eszperantó mozgalom
28. Eszperantó mozgalom; szórakozás; néprajz; vallás: eszperantó mozgalom; családi és társadalmi ünnepek, szórakozás, vidámpark, vadaspark; néprajz, népművészet, hiedelmek, hagyományvilág, vallási élet egyházak
29. Sport, egyes sportágak: sport, tömegsport, diáksport, sportegyesületek, létesítmények, atlétika, bírkózás, cselgáncs, maratoni futás, ökölvívás, súlyemelés, autó-motorsport, kerékpár, asztalitenisz
30. Egyes sportágak: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tenisz, lovassport, lövészet, repülés, sakk
31. Egyes sportágak; idegenforgalom: teke, természetjárás, torna, vívás, vízi sportok, kajak-kenu, motorcsónak, úszás, vízilabda; idegenforgalom
32. Idegenforgalom; testvérvárosok: idegenforgalom, turizmus, hivatalok, kemping; baráti kapcsolatok, testvérvárosok: Brno, Cambridge, Darmstadt, Drezda, Lodz, Nizza, Odessza
33. Testvérvárosok, politika: testvérvárosok: Odessza, Plovdiv, Szabadka, Turku; politika és közgazdaság, külföldi politikusok látogatásai
34. Politika, igazságszolgáltatás: külföldi politikusok látogatásai, hazai politikusok látogatásai; igazságszolgáltatás, fogház
35. Igazságszolgáltatás, védelmi szervek; pártpolitika: csendőrség, rendőrség, munkásőrség, tűzoltóság, honvédség, MHSZ; pártpolitika: MSZMP
36. Politika, pártpolitika; ifjúság: politikai iskolák, pártok: Fidesz, Kisgazdapárt, MDF, MSZP, SZDSZ; ifjúsági mozgalmak, KISZ, építőtáborok, ifjúsági találkozók, ifjúsági napok, SZIN
37. Ifjúság, érdekvédelem, társadalmi szervezetek: ifjúsági napok: SZIN; úttörőmozgalom, szakszervezetek, Hazafias Népfront, nőmozgalom
38. Közigazgatás, várospolitika, tanácsok: városi közigazgatás, várospolitika, tanácsok, megemlékezések, politikai események
39. Várospolitika, tanácsok, választások: szolidaritási gyűlések, kitüntetések; választások, tanácstagok, képviselők, kerületi tanácsok, városfejlesztés; Szeged címere; társadalmi munka
40. Közgazdaságtan; jog; munkásmozgalom; háború és forradalom; 1944–1956: közgazdaságtan, népi ellenőrzés, igazságügyi intézmények; munkásmozgalom, forradalmi harcosok és veteránok; Szeged a háborúkban, Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, politikai események, pártok 1944-től; 1956
41. Művelődés, közművelődés: művelődéstörténet, ünnepi könyvhét, munkásművelődés, kiállítások, vetélkedők, bélyeggyűjtés, szabadegyetem
42. Közművelődés, média: közművelődés, rádió, televízió, klubok, művészklub, művelődési otthonok
43. Művelődési otthonok, könyvtárak: Bartók Béla Művelődési Központ, Ifjúsági Ház, Juhász Gyula Művelődési Központ, November 7. Művelődési Központ; könyvtárak, könyvterjesztés, Egyetemi Könyvtár
44. Somogyi-könyvtár: Somogyi-könyvtár
45. Múzeumok: Somogyi-könyvtár és a Városi Múzeum, Móra Ferenc Múzeum
46. Oktatás/nevelés: pedagógusok, továbbképzések, óvodák, bölcsődék
47. Iskolák: általános iskolák, napközi, felnőttoktatás, pályaválasztás, szakoktatás, gyorsírás, szakmunkásképzés, ipari tanulók, középfokú oktatás
48. Középiskolák: gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmnunkásképzők
49. Felsőfokú oktatás: felsőoktatás, egyetemek, Orvostudományi Egyetem
50. JATE: József Attila Tudományegyetem
51. JATE: József Attila Tudományegyetem, egyetemi füvészkert
52. Főiskolák: Élelmiszeripari Főiskola, tanárképző főiskola, védőnőképző, Zeneművészeti Főiskola
53. Diákélet; tudomány: kollégiumok, diákotthonok, diákélet, diákmozgalmak; tudomány, tudósok látogatásai, az MTA Szegedi Bizottsága, tudományos intézetek, diákköri konferenciák, MTA Biológiai Kutatóintézet
54. Tudomány, történettudomány: levéltár, tudományos társulatok és egyesületek, Magyar Biológiai Társaság, METESZ, TIT, történettudomány, helytörténet, honismeret, régészet
55. Nyelvészet, irodalom, tudományos élet: nyelvészet, egyéb tudományok, tudományos tanácskozások, pályázatok, szegedi irodalom, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
56. Irodalmi élet; könyvkiadás, sajtó: irodalmi estek, magyar és külföldi írók Szegeden, szegedi kiadványok, nyomdászat, könyvkiadás, sajtó
58. Művészet, színház: művészet, színművészet, Szegedi Nemzeti Színház (1968-ig)
59. Szegedi Nemzeti Színház: Szegedi Nemzeti Színház (1969–1979)
60. Szegedi Nemzeti Színház: Szegedi Nemzeti Színház (1980–1996)
63. Táncművészet, szórakoztató műsorok: táncművészet, néptánc, néptáncfesztivál, balett, társas táncok; szórakoztató műsorok
64. Szegedi Szabadtéri Játékok: Szegedi Ünnepi Hetek, Szegedi Szabadtéri Játékok (1964-ig)
65. Szegedi Szabadtéri Játékok: Szegedi Szabadtéri Játékok (1965–1968)
66. Szegedi Szabadtéri Játékok: Szegedi Szabadtéri Játékok (1969–1973)
67. Szegedi Szabadtéri Játékok: Szegedi Szabadtéri Játékok (1973–1982)
68. Szegedi Szabadtéri Játékok: Szegedi Szabadtéri Játékok (1983–1996)
69. Zenei élet: Szeged város zenei élete (1961-ig)
70. Zenei élet: Szeged város zenei élete (1962–1979)
71. Zenei élet: Szeged város zenei élete (1980–1996); cigányzene, népzene, dzsessz, tánczene
72. Képzőművészet: képzőművészet, kiállítások, műgyűjtők kiállítása
73. Képzőművészet: műgyűjtők kiállítása, szobrászat, emléktáblák
74. Képző- és iparművészet, építészet, műemlékvédelem: szobrászat, emléktáblák, iparművészet, építészet, műemlékvédelem, műemlékek, Dóm tér, Fogadalmi templom, színház, vár, városháza