Minőségirányítás

KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÉS JÖVŐKÉP
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT
KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ
MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR
DOKUMENTUMOK

 

Használói elégedettségmérés, 2022

A Somogyi-könyvtár arra törekszik, hogy olvasói, használói igényeit minél jobban kielégítse. Ennek érdekében 2016-tól 3 évente végzünk teljes körű elégedettség- és igényfelmérést, melynek eredményei irányt mutatnak számunkra a fejlődés tekintetében.

Néhány példa arra, hogy milyen változtatásokat, fejlesztéseket hajtottunk végre az Önök visszajelzései alapján:

 • felemeltük a kölcsönözhető dokumentumok számát (6-ról 10-re) és a kölcsönzési időt is meghosszabbítottuk (3 hétről 4 hétre),
 • korszerű, energiatakarékos világítást biztosítottunk olvasóinknak (a villogó neoncsövek kicserélésével),
 • több helyen (Északvárosi Fiókkönyvtár, Rókusi Fiókkönyvtár) megújítottuk könyvtári tereinket – átalakítással, új bútorok vásárlásával,
 • a központi könyvtárban felújítottuk az alagsori klubot és nyitott közösségi teret hoztunk létre étel- és italautomatával berendezve,
 • új szolgáltatásként egy könyvátvevő automatát állítottunk fel a Dóm téri épület bejáratánál.

A továbbiakban is számítunk az Önök véleményére – kérjük, az ONLINE KÉRDŐÍV kitöltésével segítsék munkánkat!

 

Könyvtári minőségirányítás elméletben és gyakorlatban – konferencia

2022. április 11–13. között a Somogyi-könyvtárban megrendezésre került a Könyvtári minőségirányítás elméletben és gyakorlatban című konferencia, melynek támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

A konferencia programja és az előadások


Könyvtári szolgáltatások a veszélyhelyzet idején (2021)

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt 2020-ban és 2021-ben hosszú ideig (2020. március 16-tól június 15-ig és november 11-től 2021. május 3-ig) zárásra kényszerült a Somogyi-könyvtár, a könyvtári szolgáltatásaink átalakultak, újak kerültek bevezetésre. Ezzel kapcsolatban arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat annak érdekében, hogy igényeik szerint fejleszthessük tovább kínálatunkat.

Kutatást záró dokumentum (pdf)

 

 

 

 

 

A Somogyi-könyvtár honlapjának megújításához készített felmérés eredménye (2021)

A Somogyi-könyvtár honlapjának megújításához segítséget kértünk olvasóinktól, hogy mondják el véleményüket, ötleteiket weboldalainkról. A felmérés 2021. március 18-tól április 15-ig online módon zajlott, 168 olvasónk töltötte ki a honlapunkra vonatkozó kérdőívet.

Kutatást záró dokumentum (pdf)

 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.

Települési könyvtárként:

 • elősegítjük Szeged és Csongrád-Csanád megye gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékeinek kutatását és bemutatását, gyűjtjük és feltárjuk a helyi értékeket,
 • kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására,
 • korszerű technikai eszközökön alapuló és a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínálunk,
 • segítjük a formális, nem formális, informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
 • a gyermekek olvasóvá nevelésével segítjük a kompetenciafejlesztést, a tanulási nehézségek leküzdését,
 • a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítjuk az információs esélyegyenlőséget,
 • közösségi terek biztosításával segítjük a helyi kisközösségek működést.

Megyei könyvtárként:

 • partnerközpontú szellemben szervezzük hazai és határon túli kapcsolatainkat,
 • ellátjuk szakmai oktatási feladatainkat, szervezzük és megvalósítjuk a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét,
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítjuk a megye kisebb településein a minőségi könyvtári szolgáltatást,
 • Csongrád-Csanád megye valamennyi könyvtárában segítjük a minőségszemléletű könyvtári ellátás biztosítását.

Országos feladatkört ellátó könyvtárként:

 • szolgáltató könyvtárként kiemelkedő helyet foglalunk el az Országos Dokumentumellátási Rendszer működésében,
 • másodfokú tudományos könyvtárként (kiemelkedő gyűjteményünkkel) részt veszünk az országos kutatásokban és a könyvtárak közötti dokumentumcserében,
 • gyűjtjük és szolgáltatjuk a magyarságra vonatkozó külföldi hungarikára, kiemelten az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumokat, tárgyi emlékeket, információkat.

Mottónk: Otthon a könyvtárban – könyvtár az otthonokban

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár közszolgáltatásai által tértől, időtől, függetlenül a társadalom valamennyi rétege számára egyenlő eséllyel biztosítja gyűjteményét és korszerű szolgáltatásait valós és virtuális térben egyaránt.
Látogatóit barátságos, inspiráló környezet fogadja, ahol a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést szakmailag felkészült, empatikus, udvarias munkatársak és a legkorszerűbb technikai eszközökkel elérhető adatbázisok segítik.
A könyvtár közösségformáló, közösségépítő tevékenysége által a társadalmi kohéziót erősíti, tevékenységével támogatja az ismeretszerzést és a kompetenciák fejlesztését.
A társadalmi és gazdasági fejlődés tudásbázisaként segíti az egyéni érvényesüléshez szükséges tudás megszerzését és a társadalmi beilleszkedést.


KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ

(A pályázat szövege ITT megtekinthető.)

A Somogyi-könyvtár 2019-ben elnyerte a magyar könyvtári rendszer legmagasabb szakmai elismerését, a Könyvtári Minőségi Díjat, melyet 2020. január 22-én, a magyar kultúra napján vehetett át. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezett díszünnepségen Fekete Péter kulturális államtitkár és Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár nyújtották át a díszoklevelet könyvtárunk vezetésének.

A Könyvtári Minőségi Díj azt a magas színvonalú szakmai munkát ismeri el és jutalmazza, melyet több mint 130 esztendős dicső múltunkra alapozva immár két évtizede a minőségirányítás elvei mentén végzünk.

2017 óta a Minősített Könyvtár kitüntető címet viseljük, azonban a minőségfejlesztési munka ezzel nem állt meg. Környezetünk változásaihoz csak akkor tudunk alkalmazkodni, ha a minőségirányítás eszközrendszerét használva működünk és fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az EMMI a díjat annak a – Minősített Könyvtár címmel már rendelkező – könyvtárnak adományozza, amelynek kiemelkedő innovációit a könyvtárhasználók elégedettsége, a partnerek, valamint a szakértők véleménye is alátámasztja.

A Könyvtári Minőségügyi Szakértői Bizottság a Könyvtári Intézet felkérése alapján elvégezte a jogszabályban előírt helyszíni vizsgálatokat, amelynek keretében a pályázatot benyújtó szervezetek teljesítményének színvonalát és minőségirányítási eredményeit tekintette át.

 


MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET vett át 2017. január 22-én, vasárnap Budapesten Hoppál Pétertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárától Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatója és Sikaláné Sánta Ildikó helyettes.


MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár országos, regionális és helyi feladatokat ellátó intézményként arra törekszik, hogy használói számára minőségi szolgáltatásokat biztosítson a tudás megszerzéséhez, az információhoz való hozzáféréshez, a kulturális alapellátás igénybe vételéhez.

A könyvtár vezetése és minden munkatársa elkötelezett a használók igényeit kielégítő minőségi szolgáltatások kialakításához szükséges minőségirányítási rendszer kidolgozása, azok bevezetése, fenntartása, folyamatos ellenőrzése és szükséges fejlesztése mellett.

E cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

 • a minőségpolitikai elvek megismertetése a könyvtár munkatársaival
 • a minőségi munka iránti elkötelezettség javítása
 • önértékelő rendszer folyamatos működtetése
 • szolgáltatásaink folyamatos ellenőrzése, fejlesztése
 • használóink elégedettségének és igényeinek folyamatos mérése, értékelése
 • a használói panaszok figyelembe vételével a hatékonyság növelése

Szakmai és társadalmi partnereinket kiemelkedően fontosnak tartjuk, ezért a használókkal, szakmai és civil szervezetekkel a legmagasabb minőségű, kölcsönös együttműködési alapokon nyugvó kapcsolatra törekszünk.


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI DOKUMENTUMOK

  Egyéb közérdekű adatok, hivatalos dokumentumok