Minőségirányítás

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍM 2023
STRATÉGIA 2022-2025
KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÉS JÖVŐKÉP
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT
KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ
MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍM 2016
DOKUMENTUMOK

 


A Somogyi-könyvtár 2023-ban újra, immár második alkalommal pályázta meg és nyerte el a Minősített Könyvtár Címet, amelyet 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján vett át Pannonhalmán Sikaláné Sánta Ildikó igazgató és Dr. Binszki József Szeged város várospolitikai alpolgármestere. A Minősített Könyvtár Cím azt a magas színvonalú szakmai munkát ismeri el és jutalmazza, melyet 140 esztendős dicső múltunkra alapozva immár több mint két évtizede a minőségirányítás elvei mentén végzünk.

A Somogyi-könyvtár legutóbb 2017 januárjában vehette át a Minősített Könyvtár Címet, amire egészen 2021-ig volt jogosult az intézmény. 2019-ben elnyerte a magyar könyvtári rendszer legmagasabb szakmai elismerését, a Könyvtári Minőségi Díjat, a minőségfejlesztési munka azonban ezután is folytatódott.

A környezet változásaihoz egy intézmény csak akkor tud alkalmazkodni, ha a minőségirányítás eszközrendszerét használva működik és fejleszti szolgáltatásait. Ennek a munkának az újabb eredménye a Minősített Könyvtár Cím ismételt megpályázása és elnyerése.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium június 21-én írta ki a könyvtári minőségi pályázatokat. A pályázati adatlapot július 5-ig, a szakmai beszámolót és az önértékelést augusztus 4-ig kellett feltölteni a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisának Pályázat menüpontjába. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is három kategóriában indulhattak a könyvtárak az MKC pályázaton. A pályázati kiírás új eleme, hogy kötelezővé vált az előző években még csak előnyként szerepeltetett két befejezett szervezeti önértékelés az intézmények számára.

2023-ban összesen tíz intézmény nyerte el a Minősített Könyvtár Címet, amelyről a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Csák János döntött.

Minősített Könyvtár cím – szakmai beszámoló, 2023 (PDF, 4.25 MB)


A Somogyi-könyvtár stratégiai terve, 2022-2025 (pdf)

Otthon a könyvtárban, könyvtár az otthonokban! A Somogyi-könyvtár 140 éve van jelen Szeged város kulturális életében. Fontos számunkra, hogy a könyvtári alapfeladatainkat, szolgáltatásainkat a muzeális értékekben gazdag, folyamatosan növekvő állományunkra építve úgy alakítsuk, hogy az megfeleljen a használók igényeinek, a könyvtárral szemben támasztott elvárásoknak. Szolgáltatásainkat, az új és a történetiségünkből adódó értékeket a legmodernebb technikai eszközökkel, a szakmánk hazai és nemzetközi trendjeit figyelembe véve, azokat beépítve kínáljuk a felhasználóknak.

 

 

A használói elégedettség mérése, 2022

A Somogyi-könyvtár arra törekszik, hogy olvasói, használói igényeit minél jobban kielégítse. Ennek érdekében 2016-tól 3 évente végzünk teljes körű elégedettség- és igényfelmérést, melynek eredményei irányt mutatnak számunkra a fejlődés tekintetében.

Kutatást záró dokumentum (pdf)

 

Könyvtári minőségirányítás elméletben és gyakorlatban – konferencia

2022. április 11–13. között a Somogyi-könyvtárban megrendezésre került a Könyvtári minőségirányítás elméletben és gyakorlatban című konferencia, melynek támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

A konferencia programja és az előadások


Könyvtári szolgáltatások a veszélyhelyzet idején (2021)

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt 2020-ban és 2021-ben hosszú ideig (2020. március 16-tól június 15-ig és november 11-től 2021. május 3-ig) zárásra kényszerült a Somogyi-könyvtár, a könyvtári szolgáltatásaink átalakultak, újak kerültek bevezetésre. Ezzel kapcsolatban arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat annak érdekében, hogy igényeik szerint fejleszthessük tovább kínálatunkat.

Kutatást záró dokumentum (pdf)

 

 

 

 

 

A Somogyi-könyvtár honlapjának megújításához készített felmérés eredménye (2021)

Kutatást záró dokumentum (pdf)

A Somogyi-könyvtár megújult honlapjáról készített felmérés eredménye (2022)

Kutatást záró dokumentum (pdf)

 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a közel 140 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.

Települési könyvtárként:

 • elősegítjük Szeged és Csongrád-Csanád megye gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékeinek kutatását és bemutatását, gyűjtjük és feltárjuk a helyi értékeket,
 • kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására,
 • korszerű technikai eszközökön alapuló és a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínálunk,
 • segítjük a formális, nem formális, informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
 • a gyermekek olvasóvá nevelésével segítjük a kompetenciafejlesztést, a tanulási nehézségek leküzdését,
 • a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítjuk az információs esélyegyenlőséget,
 • közösségi terek biztosításával segítjük a helyi kisközösségek működést.

Megyei könyvtárként:

 • partnerközpontú szellemben szervezzük hazai és határon túli kapcsolatainkat,
 • ellátjuk szakmai oktatási feladatainkat, szervezzük és megvalósítjuk a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét,
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítjuk a megye kisebb településein a minőségi könyvtári szolgáltatást,
 • Csongrád-Csanád megye valamennyi könyvtárában segítjük a minőségszemléletű könyvtári ellátás biztosítását.

Országos feladatkört ellátó könyvtárként:

 • szolgáltató könyvtárként kiemelkedő helyet foglalunk el az Országos Dokumentumellátási Rendszer működésében,
 • másodfokú tudományos könyvtárként (kiemelkedő gyűjteményünkkel) részt veszünk az országos kutatásokban és a könyvtárak közötti dokumentumcserében,
 • gyűjtjük és szolgáltatjuk a magyarságra vonatkozó külföldi hungarikára, kiemelten az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumokat, tárgyi emlékeket, információkat.

Mottónk: Otthon a könyvtárban – könyvtár az otthonokban

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár közszolgáltatásai által tértől, időtől, függetlenül a társadalom valamennyi rétege számára egyenlő eséllyel biztosítja gyűjteményét és korszerű szolgáltatásait valós és virtuális térben egyaránt.
Látogatóit barátságos, inspiráló környezet fogadja, ahol a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést szakmailag felkészült, empatikus, udvarias munkatársak és a legkorszerűbb technikai eszközökkel elérhető adatbázisok segítik.
A könyvtár közösségformáló, közösségépítő tevékenysége által a társadalmi kohéziót erősíti, tevékenységével támogatja az ismeretszerzést és a kompetenciák fejlesztését.
A társadalmi és gazdasági fejlődés tudásbázisaként segíti az egyéni érvényesüléshez szükséges tudás megszerzését és a társadalmi beilleszkedést.


KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ

(A pályázat szövege ITT megtekinthető.)

A Somogyi-könyvtár 2019-ben elnyerte a magyar könyvtári rendszer legmagasabb szakmai elismerését, a Könyvtári Minőségi Díjat, melyet 2020. január 22-én, a magyar kultúra napján vehetett át. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezett díszünnepségen Fekete Péter kulturális államtitkár és Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár nyújtották át a díszoklevelet könyvtárunk vezetésének.

A Könyvtári Minőségi Díj azt a magas színvonalú szakmai munkát ismeri el és jutalmazza, melyet több mint 130 esztendős dicső múltunkra alapozva immár két évtizede a minőségirányítás elvei mentén végzünk.

2017 óta a Minősített Könyvtár kitüntető címet viseljük, azonban a minőségfejlesztési munka ezzel nem állt meg. Környezetünk változásaihoz csak akkor tudunk alkalmazkodni, ha a minőségirányítás eszközrendszerét használva működünk és fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az EMMI a díjat annak a – Minősített Könyvtár címmel már rendelkező – könyvtárnak adományozza, amelynek kiemelkedő innovációit a könyvtárhasználók elégedettsége, a partnerek, valamint a szakértők véleménye is alátámasztja.

A Könyvtári Minőségügyi Szakértői Bizottság a Könyvtári Intézet felkérése alapján elvégezte a jogszabályban előírt helyszíni vizsgálatokat, amelynek keretében a pályázatot benyújtó szervezetek teljesítményének színvonalát és minőségirányítási eredményeit tekintette át.

 


MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET vett át 2017. január 22-én, vasárnap Budapesten Hoppál Pétertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárától Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatója és Sikaláné Sánta Ildikó helyettes.


MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár országos, regionális és helyi feladatokat ellátó intézményként arra törekszik, hogy használói számára minőségi szolgáltatásokat biztosítson a tudás megszerzéséhez, az információhoz való hozzáféréshez, a kulturális alapellátás igénybe vételéhez.

A könyvtár vezetése és minden munkatársa elkötelezett a használók igényeit kielégítő minőségi szolgáltatások kialakításához szükséges minőségirányítási rendszer kidolgozása, azok bevezetése, fenntartása, folyamatos ellenőrzése és szükséges fejlesztése mellett.

E cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

 • a minőségpolitikai elvek megismertetése a könyvtár munkatársaival
 • a minőségi munka iránti elkötelezettség javítása
 • önértékelő rendszer folyamatos működtetése
 • szolgáltatásaink folyamatos ellenőrzése, fejlesztése
 • használóink elégedettségének és igényeinek folyamatos mérése, értékelése
 • a használói panaszok figyelembe vételével a hatékonyság növelése

Szakmai és társadalmi partnereinket kiemelkedően fontosnak tartjuk, ezért a használókkal, szakmai és civil szervezetekkel a legmagasabb minőségű, kölcsönös együttműködési alapokon nyugvó kapcsolatra törekszünk.


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI DOKUMENTUMOK

  Egyéb közérdekű adatok, hivatalos dokumentumok