Nemzetiségi ellátás

A kisebbségek könyvtári ellátása Csongrád-Csanád megyében:

A megyében, de különösen Szegeden sokféle nemzetiség él egymás mellett. A kisebbségek lakta településeken – főként, ahol a kisebbségi önkormányzatok is támogatják – a helyi könyvtárak gyűjtik a kisebbség kultúrájára, hagyományaira és közösségi életére vonatkozó kiadványokat, információkat, s lehetővé teszik az országos könyvtári rendszer adta lehetőségek, szolgáltatások kihasználását.

A Somogyi-könyvtár megyei könyvtárként sokféle tevékenységgel segíti a kisebbségek könyvtári ellátását:

  • Gyarapítja nemzetiségi állományát, majd a nyilvántartásba vétel, feltárás után hozzáférhetővé teszi az adatokat elektronikus adatbázisában.
  • Könyvtárközi kölcsönzést biztosít a Nemzetiségi könyvtár állományából.
  • Igény esetén nemzetiségi könyvtári letétet helyez ki a települési könyvtárakba, gondozza, frissíti a kihelyezett gyűjteményt.
  • Tájékozódik a könyvpiacon.
  • Kiadványokat, tájékoztatókat ad közre, támogatja a kutatást.
  • Közvetíti a partner intézmények és szervezetek szolgáltatásait.
  • Figyeli a nemzetiségekre vonatkozó pályázatokat, tanácsot ad, együttműködik pályázati partnerként.
  • Szervezéssel, információval segíti a nemzetiségi rendezvények, foglalkozások megvalósítását.

Partner intézményeink:

Országos önkormányzatok: