Örökbefogadás és mecenatúra

A könyvek “örökbefogadásának” lehetőségével a Somogyi-könyvtár szorosabb és személyesebb kapcsolódást kíván kialakítani a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához, segítve ezzel értékmentő, értékőrző tevékenységünket!

Az örökbefogadó személyiség (intézmény, alapítvány, civil szervezet) neve regisztrálásra kerül az ‘Örökbefogadási anyakönyv’-ben és a katalógusban is, az örökbe-fogadás tényét oklevéllel ismeri el a könyvtár.

Az értékmentő örökbefogadási tevékenység megkezdését 500 000 Ft-tal támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram.

Több éves hagyomány, hogy a Szegedért Alapítvány díjazottjai, a város díszpolgárai és más prominens személyiségeik örökbefogadnak köteteket a Somogyi-könyvtár értékes, régi gyűjteményéből.

Akik már örökbe fogadtak:

2022
Kemény Lajos, Szajbély Mihály, Szatmáry Károly, Temesi Mária

2021
Karikó Katalin

2019
Erdélyi Eszter, Hekáné dr. Szondi Ildikó, Homoki-Nagy Mária, Sándor János, Varró András, Wollemann Mária

2018
Békési Imre, Farkas András, Frank József, Sejben Lajos, Szabó Gábor

2017
Bátyai Edina, Balló Zoltán és Hörcher Andrea, Krisztin Tibor, Pál Tamás, Pintér Sándor, Popovics Lőrinc, Szegedi Gregor József Általános iskola és a Rotary Club Szeged – Tisza Kazinczy Ferenc EarlyAct csoportja

2016
Balázs Mihály, Csapó Benő, Dusha Béla, Kondorosi Éva, Tajti Gabriella

2015
Balogh Elemér, Gorbunova Natalia, Ormos Pál, Szalay István, Tanács István

2014
Bódi György, Fekete Gizi, Jancsó Gábor, Kosztándi István, Muszka Dániel, Trogmayer Ottó

2013
Baradnay Gyula, Csernay László, Dóczi Andrásné, Fritz Mihály, Lednitzky András, Molnár Mária, Penke Botond

2012
Bernáth Árpád, Csirik János, Dobozy Attila, a Magyar Goethe Társaság, Minamizuka Shingo, Rév Lívia, Sófi József, a Sófi József Alapítvány, Tóth Pál

2011
Bánki Horváth Béla, Gyimesi Kálmán, Kása Ferenc, Lapis András, Sin Katalin, Somogyi Csizmazia György, Vígh László

2010
Blazovich László, Olasz Sándor, Szabó Gábor, Szirtesi Zoltán, Vajda Júlia

2009
Aranyi Sándor, Dobozy Attila, Kothencz János, Novák István, Simai Mihály

2008
Erdélyi Ágnes, Fülöp Ferenc, Gyimesi Kálmán, Ilia Mihály, Katona Márta, Lippai Pál

2007
Csizmazia György (posztumusz), Csörgő Sándor, Gyüdi Sándor, Király Levente, Molnár Gyula, Pataki Ferenc, Vécsei László

2006
Bogáts Gábor, Darvasi László, Telegdy Gyula, H. Tóth Imre

2005
Czúcz Ottó, Gábor Miklós, Lékó Péter, Tóth Sándor, Szabó Csilla, Szetey András és a Délmagyarország Kiadó, Tokody Ilona, Vörös László

2004
Csillik Bertalan, Meszlényi László, Molnár József, Tóth Béla, Vágás István, Zsigmond Vilmos

2003
Gregor József, Hiller István


MECÉNÁSPROGRAM – az online  örökbefogadás menete:

1. Válassza ki a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály által összeállított listából azt a kötetet, amelyet örökbe szeretne fogadni. Az örökbe fogadható dokumentumok listája negyedévente változik. Amennyiben nem az aktuális listáról szeretne választani, írja meg nekünk elképzelését, s igyekszünk kérését teljesíteni! 

2. Töltse ki az örökbefogadási szándéknyilatkozatot.

3. Az intézmény munkatársai keresni fogják az Ön által megadott elérhetőségen.

4. A támogatásra szánt összeget  – egyeztetés után – utalja át a Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány számlaszámára: OTP 11735005-20409528. A megjegyzés rovatba kérjük, írja be: Mecénások.
Az örökbefogadáshoz megadott adatait kizárólag a megrendeléshez használjuk, és utána töröljük.

5. Az örökbefogadás tényéről szóló emléklapot kérésére postázzuk, vagy személyesen nyújtjuk át Önnek a könyvtárban.


Szeretné segíteni egy nagy múltú intézmény köteteinek megóvását, az állomány gyarapítását?

Erre nem csupán alapítványunk anyagi támogatásával van lehetőség, hanem régi és ritka könyveink örökbefogadásával is!
A Somogyi-könyvtár állományának alapját képező, Somogyi Károly esztergomi kanonok által adományozott felbecsülhetetlen értékű régi és ritka könyves gyűjteményünket a mai napig gyarapítjuk, gondozzuk.
Szeretnénk felhívni a könyvbarátok, a kultúráért tenni akaró látogatók figyelmét, hogy könyv-örökbefogadási programunk keretében
hozzájárulhatnak régi és ritka könyveink állapotának megóvásához, illetve újabb értékes dokumentumok beszerzéséhez.

A könyv-örökbefogadás menete a következő:

A Gyűjteményi és Helyismereti Osztály által összeállított listából a mecénás kiválasztja azt a kötetet, amelyet örökbe szeretne fogadni.
Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány számára átutalt állományvédő és gyarapító támogatásért cserébe minden év júniusában és októberében ünnepélyes keretek között bemutatjuk pártfogóinkat és örökbefogadott könyveiket, majd támogatóink aláírásukkal megerősítik az anyakönyvben az örökbefogadás tényét. A mecenatúra tényét katalógusunkban is feltüntetjük a támogató nevével.
Az örökbefogadóknak emléklapot nyújtunk át, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy örökbefogadott dokumentumaikkal az Emlékkönyvtárban „találkozhassanak”.

Tisztelettel kérjük, ha lehetősége van, támogassa könyvtárunk alapítványát, hogy a régi és ritka könyvek számára biztosíthassuk a fennmaradást, az állagmegőrzést és a gyűjtemény gyarapodását!

További információ: Kukkonka Judit (a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály vezetője)


Mecénásaink 2019-ben

dr. Baczkó István, dr. Csont Tamás, dr. Keresztes Csilla, dr. Kincses Zsigmond Tamás, dr. Klivényi Péter, Lányi Pál, Nyéki Tamás, dr. Peták Ferenc, prof. dr. Rakonczay Zoltán, dr. Sepp Róbert, dr. Tóth Imre