Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány

 
Adjon 1%-nyi esélyt kulturális értékeink megmentésének, a még több és jobb olvasnivalónak, a tartalmas és szórakoztató rendezvényeknek, hasznos tanfolyamoknak!
 
Adója 1%-át a Somogyi-könyvtár (adószáma: 15484684-2-06) és a Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány (adószáma: 18454291-1-06) részére egyaránt felajánlhatja. 

2020-ban a könyvtárnak felajánlott 129.393Ft-ból fotódobozokat, archiváló tasakokat és albumlapokat vettünk a helyismereti gyűjtemény számára.
Az alapítványnak utalt 91.500 Ft-ból a régi könyves szekciót támogattuk az Axioart műkereskedelmi portál tagsági díjával (19.990Ft), valamint a maradékból a Szegedi Képregényfesztivál és Vásárt segítettük a rendezvény népszerűsítésével (reklám: 53.340Ft és plakátok 18.170Ft).

2019-ben a könyvtárnak felajánlott 130.648 Ft-ot Abacusan robotika csomagokra költöttük el.
Az alapítványnak utalt 89.469 Ft-ból a régi könyves szekciót támogattuk az Axioart műkereskedelmi portál tagsági díjával (19.990Ft), valamint a maradékból Hűvösvölgyi Ildikó zenés estjét finanszíroztuk (69.479Ft). (OKN-irodalmi találkozások programsorozat keretében.)


Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány
 
 
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítványt Tóth Béla nyugalmazott könyvtárigazgató azzal a céllal hozta létre, hogy adományokat gyűjtsön a könyvtár gyűjteményének gyarapításához, az állományban található dokumentumok restaurálásához, a könyvtár kiadványainak és rendezvényeinek támogatásához, a könyvtári szolgáltatások technikai színvonalának emeléséhez. A könyvtár sokat köszönhet önzetlen támogatóinak, akik pénzadományaikkal járulnak hozzá a fenti célok megvalósításához.      

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány kizárólag tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgálhat. Ezen belül az Alapítvány célja:

 • A Somogyi-könyvtár állománygyarapításának segítése könyvtári dokumentumok vásárlásával, előfizetésével, esetleg ajándékozásával.
 • Könyvtári kiadványok, rendezvények támogatása.
 • A Somogyi-könyvtár állományvédelmi tevékenységének támogatása a könyvkötéshez,
  restauráláshoz, fényképezéshez, szükséges anyagok, eszközök, beszerzésével,
  illetve ajándékozásával.
 • A könyvtári szolgáltatások technikai színvonalának emelése eszközök
  (pl. számítógép, lézernyomtató, telefax ) beszerzésével, illetve ajándékozásával.
 • A könyvtári szakmai munka színvonalának emelése tanfolyamok, továbbképzések és tanulmányutak szervezésével.
 • Tudományos konferenciák, tanácskozások szervezése, az azokon résztvevők támogatása bel- és külföldön egyaránt.
Az 1997. évi CXL. törvény 73. §-ának (1) bekezdése szerint a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. E közcél érdekében az Alapítvány a civil szervezetek működéséről és támogatsáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi tevékenységeket végzi:
a) tudományos tevékenység, kutatás
b) kulturális tevékenység
c) kulturális örökség megóvása
 
A támogatást, hozzájárulást, örökbefogadási adomány összegét a Szegedi Somogyi-könyvtárért Alapítvány számlaszámára: OTP 11735005-20409528 lehet befizetni.