2023. május 30., kedd

Katalógus

Hosszabbítás

eKönyvtár

Weboldalaink

MADÁCH 200 – Máté Zsuzsanna kiállításának megnyitója

0
MADÁCH 200 – Máté Zsuzsanna kiállításának megnyitója

Dátum/Időpont
2023. 03. 09. csütörtök
17:00–18:30

Helyszín
Központi könyvtár
Központi könyvtár, Szeged, Dóm tér 1–4.


MADÁCH 200 – Láthatóvá tett laptöredékeim Az ember tragédiájábóldr. habil. Máté Zsuzsanna esztéta és irodalmár (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék) kiállításának megnyitója az 1. emeleti közösségi térben

A tárlatot megnyitja: dr. Váraljai Anna művészettörténész (SZTE BTK)
Közreműködnek az SZTE JGYPK Művészeti Intézet hallgatói.

A tárlat megtekinthető 2023. április 4-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

„Irodalmárként negyedszázada foglalkozom a madáchi életművel (is), többek között három Madách-könyvet íróként, esztétaként pedig több mint tíz éve kutatom szisztematikusan Az ember tragédiája átváltozásait (is) a különböző művészeti ágakban. A 200 évvel ezelőtt született Madách főművének jelenvalóságát, annak különböző formáit mutatja be kiállításom, többfajta technikát alkalmazva. Az eredeti kézirat általam kiemelt fragmentumaihoz kapcsolódik a 15 képből álló sorozatom, melyek egyrészről az egyes szöveg-töredékek interpretációján alapuló vizualizált továbbgondolásaim, másrészről arra hivatottak, hogy megmutassák a madáchi gondolatok aktualitását. Hiszen a történet rólunk szól, ugyanakkor minden kor minden emberéről, mely összefonódik eszmei és metafizikai világlátásunkkal és azok formálódásával, mind a történelem, mind az egyes egyén horizontjára levetítődve.” (Máté Zsuzsanna)

Dr. Máté Zsuzsanna (CSc, habil.) esztéta és irodalmár, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz – Művészettörténet Tanszék habilitált tanáraként esztétikai, művészetelméleti és filozófiai kurzusokat oktat.
2014-től 2018-ig az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium alapítója és egyetemi egységvezetője volt, 2018-tól jelenleg is az SZTE JGYPK Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoport alapítója és vezetője.
2007-től az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolája törzstagja és témavezetője. Két védett doktorandusza van, jelenleg egy doktorandusz témavezetője és doktori cselekmények résztvevője opponensként és bizottsági tagként.
2011-től Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2020-tól a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.
Kutatási területei: kultúr- és művészetfilozófia és az esztétika története; a filozófia, az irodalom és a művészet kapcsolata; összehasonlító művészetelmélet; a vizuális kultúra.
Tudományos közleményei összesítve: eddig tizenegy monografikus illetve szakkönyve jelent meg, valamennyi könyve olvasható az OSZK. MEK-en, digitalizált formában, emellett 16 tanulmánykötetet szerkesztett; összes tudományos közleménye 244.
Tudományos díjai: 2010-ben Madách Imre Díjat kapott Madách-kutatásai és könyvei elismeréseként, 2020-ban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László Díját kapta meg művészetelméleti és esztétikai tudományos tevékenységének elismeréseként.


Kategóriák:

Címkék: