Polc-on folyóirat

Csongrád-Csanád megyei könyvtárosok hírei

2020 tavaszán indult kiadványunk címe egyaránt utal a hagyományos módon, illetve a digitális térben nyújtott könyvtári szolgáltatásokra. A lap legfontosabb célja a szakmai információk, hírek közreadása, egymás sikereinek, véleményének megismerése, eljuttatása a kollégákhoz. Az országos hírek, események mellett legalább ugyanennyire fontosnak tartjuk, hogy szűkebb környezetünk – megyénk, településeink – fontosabb programjairól, eredményeiről, szakmai és módszertani sikereiről is hírt adjunk.
Szívesen várunk cikkeket, beszámolókat, tudósításokat a könyvtárak mindennapi életéről. Ez a kiadvány a Csongrád-Csanád megyei könyvtárosok közös lapja – írjuk és olvassuk együtt!

 

1. évfolyam 1. szám;  2020. május letölthető pdf (48,6 MB)

A kiadvány szerzői:
Sikaláné Sánta Ildikó – Somogyi-könyvtár; Kokas Károly – SZTE Klebelsberg Könyvtár; Csiszár Andrea – Somogyi-könyvtár; Sallainé Grecsó Klára – Szentes Városi Könyvtár; Sára Péter – Somogyi Könyvtár; Nógrádiné Vígh Krisztina – Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Kiszombor; dr. Hevesi Andrea – Somogyi-könyvtár; Dományházi Edit – Algyői Könyvtár
Szerkesztette: Genczinger Ildikó – Somogyi-könyvtár