70 éves a megyei könyvtári ellátás

Korabeli beszámolók, hírek, érdekességek

1952-ben a könyvtárügy fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat rendelkezett a megyei könyvtárak megszervezéséről, és indította el a megyei hálózatok kialakítását. Csongrád-Csanád megyében a hetvenéves évforduló két könyvtárhoz kötődik. A feladatellátás a megye akkori székhelyén, Hódmezővásárhelyen indult 1952-ben, majd a megyei tanács 1972. decemberi ülésén döntött úgy, hogy a szegedi Somogyi-könyvtár vegye át a megyei szerepkört. Megyénkben e két könyvtár 20, illetve 50 éves munkájának köszönhető a könyvtári hálózat kiépítése és működtetése.

A kezdetek – híradás képekkel

 
A Csongrád Megyei Hírlap 1958. december 25-i száma tudósít arról, hogy művelődési autót kapott a megye.
„A »mozgó művelődési központ« januárban kezdi meg körútjait, hogy a legkisebb községekbe és a távoli tanyaközpontokba is elvigye a kultúra fényeit. Az NDK-ban készült Framo jelzésű 37 lóerős motorral ellátott autó áramfejlesztő aggregátort visz magával. Felszerelését könyvtár, dia- és keskeny filmvetítő gép és magnetofon készülék egészíti ki.”

A művelődési autó – híradás képekkel

 
A Somogyi-könyvtár 1973. január 1-től lett hivatalosan a Csongrád megyei és Szeged megyei város Tanácsi Közművelődési Könyvtári Hálózatának Központja.
A módszertani munka a volt járási könyvtár Széchenyi téri munkaszobáiban indult, miközben a könyvtár épületében a régi raktár fapolcos fülkéiből igyekeztek a megyei feladatellátásban dolgozó új munkatársak számára megteremteni a megfelelő munkakörülményeket. „Az átszervezés… a sok jószándékú igyekezet ellenére sem volt zavartalan… A feladatokat azonban el kellett végezni, s a jó ügyért való közös munkálkodás az új szervezet megerősödéséhez is elvezetett.”

A Somogyi megyei szerepkörben – híradás képekkel

 
1984 júniusában elkészült az ország egyik legjelentősebb kulturális beruházása: a szegedi Dóm téren magasodik a Somogyi-könyvtár és a Csongrád megyei Levéltár új épülete. A tér régi épületegyütteséhez klinkertégla-burkolatával, arányaival illeszkedő modern házat, a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat kollektívája Pomsár János és Péterfia Borbála vezetésével tervezte: a belső tervezők: Reichard Ágnes és Horváth Péter Kornél. Kivitelező a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat Darvas Tamás vezetésével… A könyvtár és a levéltár új, 9 ezer 130 négyzetméteres alapterületű otthona összesen 250 millió forintba került…

A Somogyi-könyvtár új épülete – híradás képekkel

 
Az olvasói aktivitás növelése a Rákosi-korszakban a „kultúrforradalom” részeként meghatározó jelentőségű volt. A mozgósításra a könyvtári propaganda széles módszertana állt rendelkezésre. A tömegek (ideológiai) nevelésének leghatékonyabb formájává azonban a központilag meghirdetett, jegyzékbe (listákba) foglalt olvasmányokon alapuló kampányok váltak. A megvalósítás a későbbiekben kizárólagosan a települési könyvtárak feladata lett. Az olvasómozgalmak népszerűsítésében, lebonyolításában, mérésében a megyei könyvtár kezdetektől jelentős szerepet kapott. Az alapelvek politikai, ideológiai hangsúlya folyamatosan csökkent, míg a rendszerváltást követően az olvasásnépszerűsítő akciók kizárólagosan az olvasók választásának teljes szabadságára épültek.

Olvasómozgalmak – híradás képekkel

 
2013-tól a könyvtári ellátás új térképe rajzolódott ki Csongrád megyében. A Somogyi-könyvtár, a törvényi szabályozásoknak eleget téve ekkor indította el kultú­rateremtő szolgáltatását, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. Az első évben 25 kistelepülési önkormányzat kötött szerződést, napjainkban 39, ötezer főnél kevesebb lakosú településen elégíti ki a lakosság művelődési és szabadidős igényeit a Somogyi-könyvtár a KSZR-n keresztül. Nemcsak könyvek, kulturális- és közösségi rendezvények, speciális foglalkozások, a digitális írástudás, az in­formációs műveltség különböző formái válnak elérhetővé a különböző kor­osz­tályok számára, a legkisebb helyen is esélyt teremtve a minőségi élethez.

KSZR – híradás képekkel