Könyvtárközi kölcsönzés – ODR

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja, a könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatásunk. Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.

Olvasóinknak
 • A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak állományából.
 • A szolgáltatás menete:
  A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe.
  A könyvtárközi kérést a 3. emeleti olvasóteremben elhelyezett könyvtárközi kölcsönzés kérőlapon kérheti.
  Fontos! A kérőlap kitöltése előtt tájékozódjon online katalógusunkban, valamint más szegedi könyvtárak katalógusában, ugyanis helyi könyvtárban megtalálható dokumentumot könyvtárközi kölcsönzéssel nem rendelünk meg.
 • A könyvtárközi kölcsönzés költségei
  Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen küldik el a kéréseket, ezért elsősorban tőlük igyekszünk beszerezni az igényelt műveket. Előfordulhat azonban, hogy csak térítés ellenében sikerül teljesíteni egy kérést.
  A könyvek visszaküldésének költségét a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak kell fizetni a mindenkori postai díjszabás szerint.
  Másolatkérés esetén a küldő könyvtár szabja meg az árat.   
  A külföldi könyvtárközi kölcsönzés ára kötetenként 4500 Ft. Ehhez hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés költsége.

Könyvtáraknak

 • A Somogyi-könyvtár állományából könyvtárközi kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, amely vállalja a kölcsönzés szabályának betartását. Dokumentumokat kizárólag könyvtárak címére küldünk.
 • Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás hagyományos kérőlapon és e-mailben is igénybe vehető.
 • Könyvtárközi kölcsönzéssel állományunkból eredetiben az 1900 után kiadott műveket küldjük el. Eredeti formában nem kölcsönözhető az olvasótermek régi és ritka állománya, valamint muzeális anyaga, a Helyismereti gyűjtemény és egyéb különgyűjteményeink egy példányos dokumentumai, az olvasótermek gyakran használt állománya, valamint az időszaki kiadványok.
 • A nem kölcsönözhető dokumentumokról másolat (xerox vagy digitális) készítése kérhető. A fénymásolásra és egyéb sokszorosítási eljárásra (digitalizálás) vonatkozó szabályaink a könyvtárközi kölcsönzés keretében küldött másolatokra is vonatkoznak.
  1900 előtt kiadott könyvből, illetve 1950 előtt megjelent vagy A/3 és annál nagyobb méretű lapokból állományvédelmi okokból kizárólag digitális másolatot készítünk.
  Folyóiratot nem kölcsönzünk, a cikkekről másolatot készítünk. A fénymásolat költsége a kérő könyvtárat terheli. A fénymásolatról a Somogyi-könyvtár számlát állít ki és a másolattal együtt postázza.
 • A Somogyi-könyvtár az eredeti nyomtatott dokumentumokat 4 hétre kölcsönzi, egyéb dokumentumok kölcsönzésének határideje ennél rövidebb. A helyben használható dokumentumainkat helyben használatra és csak rövid időre (3 hét) tudjuk küldeni. A kölcsönzési határidőt, ha nincs előjegyzés a dokumentumra, a lejárati időn belül két alkalommal hosszabbíthatja meg a kérő könyvtár.  A hosszabbítást az online ODR-felületen, e-mailben, illetve telefonon kérheti.
 • Elektronikus dokumentumküldés:
  Amennyiben az állományvédelmi és szerzői jogi szabályok lehetővé teszik, digitális másolatot készítünk a dokumentumokból, amiért a könyvtári díjszabásnak megfelelően költséget számítunk fel. (A Somogyi-könyvtárban fizetendő térítési díjak a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók.)
 • A kérő könyvtár felelőssége az eredeti dokumentum épségben és időben történő visszaküldése.
 • A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető.
 • Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagjaként az eredetiben elküldött dokumentumok postaköltségét nem számolja fel. A visszaküldés térítésköteles, vagyis a kérő könyvtár, illetve annak olvasója fizeti. A Csongrád-Csanád megyei könyvtáraktól átvállaljuk a könyvtárközi kölcsönzéssel elküldött könyvek visszaküldésének postaköltségét (2 kg alatti küldeményig).

Ügyintézők: Galát Gabriella, Somogyi Szilvia

Kéréseket e-mailben is elfogadunk.