Kitüntetett könyvtárosok és könyvtárak

Magyar Örökség díjas a Somogyi-könyvtár

Szeged kultúrájáért
A díj tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek adományozható, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. Évente három Szeged Kultúrájáért díj adományozható.

 • 2021 Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-könyvtár PR-csoportjának vezetője

Az olvasás nagykövete – Csongrád-Csanád megye kiváló könyvtárosa
A díjat 2021-ben a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár valamint a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete közösen alapította azzal a céllal, hogy minden évben díjazzák a kiemelkedő munkát végző bármely könyvtáros munkakörben dolgozó kollégát. A jelöltek közül szakmai zsűri választja ki minden évben a legkiválóbbat.

 • 2021 Benkéné Sándor Barbara Zita, a makói József Attila Városi Könyvtár munkatársa

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat)
Az érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató személynek adható.

 • 2020 Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

Szinnyei József-díj
A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő. A díjat évente, augusztus 20-án, hat személy kaphatja. (2010-ben kivételesen októberben adták át.) Első alkalommal 1992-ben osztották ki (előtte Szabó Ervin-emlékérem volt). (A Szinnyei József-díjat a miniszter adományozza, szakmai kuratórium javaslata alapján. A kuratórium tagjait – a szakmai szervezetek javaslata alapján – a miniszter kéri fel.)

 • 1993 Péter László, a JATE egyetemi tanára, a Somogyi-könyvtár tiszteletbeli tudományos tanácsadója
 • 1994 Dr. Zallár Andor  – Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára
 • 2002 Dr. Gyuris György, a Somogyi-könyvtár igazgatója
 • 2009 Rátkai Erzsébet, a Somogyi-könyvtár főkönyvtárosa
 • 2013 Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgató-helyettese

Szabó Ervin-emlékérem
A Szabó Ervin-emlékérem 1972-ben alapított állami kitüntetés volt a hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző, szakterületük fejlődését elősegítő könyvtárosok és levéltárosok elismerésére. 1991-ben díjként újjáalapították, de a következő évben megszüntették, és létrehozták helyette a Szinnyei József-díjat a könyvtárosok és a Pauler Gyula-díjat a levéltárosok számára. A kitüntetést a mindenkori művelődésügyi (kulturális, művelődési) miniszter adta át legfeljebb nyolc (1984-ben kilenc) főnek az augusztus 20-ai ünnepségek keretében. 1992-től helyette létrehozták a Szinnyei József-díjat.

 • 1974 Dr. Németh Zsófia, a szegedi József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának osztályvezetője
 • 1977 Tóth Béla, a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatója
 • 1984 Hajdu Géza, a szegedi Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 1989 Dr. Mader Béla, a szegedi József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának főigazgató-helyettese

Széchényi Ferenc-díj
A Széchényi Ferenc-díj a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható állami kitüntetés, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat.
Az 1999-ben alapított díjat évente, augusztus 20-án, hat személy kaphatja.

 • 2003 Dr. Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója
 • 2012 Barátné dr. Hajdú Ágnes, főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoport

Bibliotéka Emlékérem
A Bibliotéka Emlékérem azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez.
A díjat évente, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, tíz személy kaphatja. Első ízben 2004 januárjában ítélték oda.

 • 2007 Dr. Keveházi Katalin, az SZTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője
 • 2010 Horváth-Varga Margit, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ igazgatója
 • 2011 Sándor Ákos, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár informatikus osztályvezetője

Bánffy Miklós-díj
A Bánffy Miklós-díj a kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át, kiemelkedő munkát végző minisztériumi, intézményi és egyéb (gazdasági, üzemeltetői stb.) dolgozók részére adományozható állami kitüntetés. A díjat évente, március 15-én, hat személy kaphatja.

 • 2003 Rózsahegyi János, a Somogyi-könyvtár gazdasági igazgató-főkönyvtárosa

Trefort Ágoston-díj
A Trefort Ágoston-díj az oktatási miniszter által adományozható egyik állami elismerés. Azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

 • 2006 Dr. Bakonyi Géza, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese
 • 2013 Varga Ferencné, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Tanszékcsoport Szakkönyvtár vezetője

A Közművelődésben végzett Kiváló Munkáért

 • 1987 Almási István, a Németh László Városi Könyvtár igazgatója

Kiváló Munkáért
A kitüntetés a dolgozó munkahelyi beosztására  tekintet nélkül a kulturális területen huzamos időn át végzett színvonalas munka vagy kiemelkedő teljesítmény elismerését szolgálta. A Kiváló Munkáért-díj ágazati miniszteri szintű kitüntetés volt. Pénzjutalom nem járt vele, a munkahely adott jutalmat a többi dolgozóval együtt a hagyományos ünnepnapokon.

 • 1978 Burkus András, a Somogyi-könyvtár műhelyvezetője
 • 1978 Marton Istvánné, a mindszenti könyvtár vezetője
 • 1978 Boros Sándor, a makói művelődési központ gépkocsivezetője
 • 1978 Király István, a szentesi könyvtár tiszteletdíjas könyvtárosa
 • 1978 Makai András, a Németh László Városi Könyvtár műhelyvezetője
 • 1978 Somogyi Ferencné, a Németh László Városi Könyvtár csoportvezetője
 • 1979 Pocsai Brigitta, a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtár-vezetője
 • 1979 Gyergyádes Lídia, a szentesi Városi Könyvtár munkatársa
 • 1979 Kószó Aranka, a deszki községi könyvtár vezetője
 • 1979 Kun Sándor, az Egyetemi Könyvtár fotólaboratórium vezetője
 • 1979 Lakatos Alfrédné, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1980 Agárdi Lászlóné,a Somogyi-könyvtár részlegvezetője
 • 1980 Hábel Béláné, a nagylaki községi könyvtár vezetője
 • 1980 Jakab Béla, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1980 Kőszegfalvi Ferenc, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1980 Ménesi Lajosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1982 Hódos Lajosné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1983 Magyar Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Rácz Ferencné, a sándorfalvi Nagyközségi Könyvtár vezetője
 • 1983 Éder Jánosné, a szegedi JGYTF könyvtárosa
 • 1983 Lovászi Józsefné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Kovács Pálné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Balázs Imre, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Néveri Béla, a Somogyi-könyvtár gépkocsivezetője
 • 1984 Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 1984 Rácz Ibolya, a  szegedi Volán Vállalat könyvtárosa
 • 1984 Surányi Mihályné, a csongrádi Művelődési, Ifjúsági Sportközpont és Könyvtár munkatársa
 • 1984 Pávó Ferenc, a  KSZV Szegedi Kenderfonógyár könyvtárosa
 • 1984 Majtényiné Túri Katalin, Szentes Városi Könyvtár igazgatója
 • 1985 Dombóvári Jánosné, a JATE Központi Könyvtárnak munkatársa
 • 1985 Dr. Sára Attiláné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1985 Tóth Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1985 Kódor Ilona, a csongrádi  Városi Könyvtár munkatársa
 • 1986 Barsi Gézáné, HÓDIKÖT könyvtárosa
 • 1986 Dr. Csúri Károlyné, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 1986 Papp Józsefné, a JATE csoportvezető- könyvtárosa
 • 1987 Nagyné Terhes Irén, a SZOTE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1987 Blaskó Jánosné, a nagymágocsi könyvtár vezetője
 • 1987 Dr. Ferincz Istvánné, a JATE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1987 Dratsay Zsigmondné, a vásárhelyi Liszt Ferenc Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1987 Joó Sándorné, a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtár vezető
 • 1987 Sipos Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1987 Tóth Imréné, a Szentesi Városi Könyvtár munkatársa
 • 1987 Vass Lajosné, a kisteleki könyvtár vezetője
 • 1988 Andó Istvánné, a JATE könyvtárosa
 • 1988 Bakai Rózsa, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1988 Horváth Lászlóné, a szentesi Klauzál U. Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1988 Kovács Sándor, a Németh László Városi Könyvtár gépkocsivezetője
 • 1988 Nagy Lajos, a székkutasi művelődési ház és könyvtár igazgatója
 • 1989 Gilicze Jánosné, a makói városi könyvtár munkatársa
 • 1989 Molnár Mihályné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1989 Oskovics Györgyné, a Németh László Városi Könyvtár  munkatársa
 • 1989 Szabó Enéh, a JATE Központi Könyvtár osztályvezetője
 • 1989 Szántó Tiborné, a levéltár könyvtárosa
 • 1989 Zombori Mihályné, a Somogyi-könyvtár munkatársa

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
Állami kitüntetés, a feladatköre alapján illetékes miniszter előterjesztésére adományozható – évente legfeljebb 400.

 • 1998 Lippainé Fekete Ilona, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese

A Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje
Állami kitüntetés

 • 1989 Tóth Béla, a Somogyi-könyvtár igazgatója

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje    
Állami kitüntetés, a miniszterelnök előterjesztésére adományozható a Kormány hozzájárulásával, évente legfeljebb 280 adományozható.

 • 2006 Hajdu Géza dr. nyugalmazott könyvtárigazgató

A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja díja

 • 1984 Dr. Péter László, a Somogyi-könyvtár tudományos tanácsadója

SZOT-díj
A különböző művészeti ágakban elért kiemelkedő eredményekért, kimagasló munkásságért, a dolgozók művelődésének segítéséért adományozható állami kitüntetés volt. A díjat a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke alapította 1958-ban. Évente egyszer adták át ünnepélyes díjkiosztón, a SZOT székházában, Budapesten. A SZOT elnöksége évenként 18-22 művészt részesített a díjban. Átadására minden évben május 1-jén került sor, a kitüntetést igazoló oklevéllel pénzjutalom is járt. Az irodalmi SZOT-díjat általában az előző év legsikerültebb mai tárgyú műve kapta. 1990-ben megszűnt.

 • 1980 Tóth Béla, a Somogyi-könyvtár igazgatója – irodalmi munkásságáért           

Az emberi környezetért
A környezet- és természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenység elismerése

 • 1990 Jakab Béla, a Somogyi-könyvtár munkatársa

A Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékérem
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – illetve szellemi elődje, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete – megalakulásának 50. évfordulója alkalmából, 1985. március 13-án az egyesület elnöksége határozatot hozott a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem (röviden MKE-emlékérem) alapításáról, melyet először a XVII. vándorgyűlésen adtak át. Azóta a szervezetek javaslatai alapján minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga veheti át a díjat.

 • 1987 Dr. Hajdu Géza, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese
 • 1992 Németh Zsófia, a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtár osztályvezetője
 • 1994 Magyar Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1997 Mader Béláné dr. a József Attila Tudományegyetem Egyetem Központi Könyvtár osztályvezetője
 • 1997 Gyuris György, a Somogyi-könyvtár igazgatója
 • 1998 Rátkai Erzsébet ,a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese
 • 2005 Bajusz Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2010 Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

Az év ígéretes könyvtárosa – KTE-emlékérem

 • 2013 Németh Szilvia, a Rókusi Általános Iskola könyvtárosa

A Könyvtárostanárok Egyesülete emlékérme
A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Könyvtárostanárok Szervezete létrejöttének évében, annak húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított. Az alapítás évében 2006-ban 20 szakember kapott emlékérmet.

 • 2006 Dr. Sáráné dr. Lukátsy Sarolta nyugdíjas könyvtárostanár                
 • 2006 Nagyné Félix Anna, a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola munkatársa

A Könyvtárostanárok Egyesülete emlékérme – a könyvtárostanári hivatásért
Olyan aktív könyvtárostanár kaphatja, aki a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, elismertségéért sokat tett szakmai tevékenységével és/vagy iskolai könyvtári témájú publikációival. Diákjaival innovatív módon foglalkozik a könyvtárhasználat terén, és/vagy rendszeresen jó eredményeket érnek el diákjai a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen. Az emlékérmet kaphatják olyan intézményvezetők, tisztségviselők is, akik a megelőző időszakban jelentősen javítottak az iskolai könyvtárügy helyzetén, és/vagy kiemelten támogatták a vezetésük alatt álló iskolai könyvtár működését, a könyvtárostanár tevékenységét.

 • 2008 Baka Istvánné a szegedi Dugonics Ált. Iskola könyvtárosa
 • 2010 Papp Éva a szegedi Széchényi Gimnázium könyvtárosa

Hungarnet-díj
A Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület) a 2006. évi közgyűlés határozatának megfelelően díjat alapított a hálózat műszaki fejlesztésében vagy a tartalomszolgáltatásban, illetve e két terület menedzsmentje terén  kiemelkedő teljesítést nyújtó szakemberek érdemeinek elismerésére. Minden évben két díj kerül kiosztásra, átadásra. Páros évben a hálózati műszaki fejlesztés, míg páratlan években a tartalmi fejlesztés terén kiemelkedő eredményeket elért személy díjazására.

 • 2007 Dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
 • 2009 Dr. Kokas Károly, az SZTE Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató-helyettese

Csongrád Megye Közművelődéséért díj
A díj annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki a közművelődés, a közgyűjteményi és levéltári munka területén a megyében vagy a megye érdekében kimagasló eredményt ért el, a közművelődés megyei rendezvényeinek szervezése, a tudományos kutatómunka terén elért eredményeivel közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a megye fejlődéséhez, jó hírnevének növeléséhez. Egyének esetén lehetőség van a díj posztumusz adományozására is. A díjat a  Magyar Kultúra napján adják át. A díjat a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009-ben hozta létre.

 • 2009 G. Szabó Lenke, a Szentes Városi Könyvtár igazgatója
 • 2013. Kovács Tanács Istvánné, az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Szeged város Pro Urbe díj
Pro Urbe kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik/amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az egészségügy, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, ill. a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak. Évente legfeljebb két Pro Urbe díj adományozható.

 • 1995 Tóth Béla nyugalmazott könyvtárigazgató
 • 2005 Dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
 • 2008 Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője

Szeged város ezüst plakett
Szegedért Emlékérem adományozható azoknak, akik egyéni vagy együttes teljesítményükkel – tudományos, művészi munkásságukkal, közéleti, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, gazdasági, építészeti tevékenységükkel, a közbiztonság érdekében kifejtett munkájukkal, sport és egyéb eredményeik alapján – szereztek elismerést a városnak, vagy gyarapították a város anyagi és szellemi értékeit.  Évente legfeljebb 5 Szegedért Emlékérem adományozható.

 • 1989 Tóth Béla nyugalmazott könyvtárigazgató

Szegedért Alapítvány, fődíj
Az alapítvány elismerő díja, azok a személyek kaphatják, akik tetteikkel szolgálták, szolgálják a város felemelkedését.

 • 1997 Tóth Béla nyugalmazott könyvtárigazgató

Szegedért Emlékérem
“Szegedért Emlékérem” adományozható azoknak, akik egyéni vagy együttes teljesítményükkel – tudományos, művészi munkásságukkal, közéleti, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, gazdasági, építészeti tevékenységükkel, a közbiztonság érdekében kifejtett munkájukkal, sport és egyéb eredményeik alapján – szereztek elismerést a városnak, vagy gyarapították a város anyagi és szellemi értékeit.

 • 2018 Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató

Kölcsey Emlékérem
A Magyar Kultúra Napján a legjellemzőbb kulturális, közgyűjteményi vagy művészeti ágak egy-egy képviselője kapja, aki munkájával hozzájárult, -járul a város kulturális életének fejlődéséhez.

 • 2003 Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-könyvtár munkatársa        
 • 2004 Agárdi Lászlóné, a Somogyi-könyvtár munkatársa            
 • 2005 Rátkai Erzsébet.a Somogyi-könyvtár főkönyvtárosa        
 • 2006 Pocsai Brigitta, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2007 Sósné Karácsonyi Mária, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2008 Pap Andrásné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2009 Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 2010 Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 2011 Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese    
 • 2011 Dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
 • 2012 Vóna Györgyné, a Somogyi-könyvtár kötészetének vezetője
 • 2013 Takó Edit, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2015 Mihalecz Györgyi, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2016 Bajusz Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2017 Farkas Lászlóné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2018 Kórász Mária, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2020 Kulcsár Marianna, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 2022 Dobosné Brezovszky Anikó, a Somogyi-könyvtár olvasószolgálati osztályának vezetője

Pro Urbe  Hódmezővásárhelyért díj
A kitüntetés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, aki vagy amely hosszabb időn át kifejtett tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez.

 • 1989 Kárász József, író, a Németh László Városi Könyvtár nyugdíjas munkatársa
 • 1993 Kőszegfalvi Ferenc, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1995 Almási István, a Németh László Városi Könyvtár igazgatója

Pro Universitate emlékérem
A díjat azon személyek kaphatják, akik az egyetemi oktatási, kutatás, egyetemvezetés és annak fejlesztése, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai, gazdasági kapcsolatainak, együttműködésének kialakítása és ápolása területén kiemelkedő érdemeket szereztek. A Díjat évente maximum 5 fő kaphatja. A díj átadására évente egy alkalommal, központi egyetemi ünnepségen vagy a Szegedi Tudományegyetem Napján kerül sor.

 • 2004 Dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

Klebersberg Kúnó díj
A díjat azok kaphatják meg, akik a Szegedi Tudományegyetemen vagy a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódóan tudományos (oktatási), kulturális és művészeti területen jelentőset alkottak, a tudományos eredmények és a kulturális értékek nemzetközi megismertetéséhez és elfogadtatásához szakmai, közéleti vagy diplomáciai eszközökkel jelentős mértékben hozzájárultak.  A díj évente maximálisan öt magyar vagy külföldi állampolgárnak ítélhető oda. A díj átadására évente egy alkalommal, lehetőleg a Szegedi Tudományegyetem napja alkalmával kerül sor.

 • 2007 Dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

Kalmár László díj
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság díja, Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét, 1976 óta adományozzák. Kalmár-díjat azok a tagok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve aszámítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket.

 • 2000 Dr. Kokas Károly, a JATE Központi Könyvtár osztályvezetője

A Magyar Felsőoktatásért
A felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkájuk elismerésére adományozható. Évente 60 fő kaphatja, minden év június 1-jén, Pedagógus Nap alkalmából.

 • 2006 Dr. Kokas Károly, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese

A hallgatói mozgalomért emlékérem
A hallgatók kulturális ismeretei és tanulmányi fejlődése érdekében kifejtett munkáért adható.

 • 2004 Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

Pro Iuventute kitüntetések
A kitüntetés az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar bármely – oktató,  pedagógus, nem oktató – dolgozójának adományozható, aki a pedagógusképzés érdekében több éven át végzett eredményes és színvonalas munkát, illetve kiemelkedő szakmai közéleti tevékenységet és Elismerő Oklevél esetén legalább 7 éves, Kiváló Dolgozó Oklevél esetén legalább 10 éves, Emlékplakett esetén legalább 15 éves munkaviszonnyal rendelkezik a Karon.

Pro iuventute kiváló dolgozó oklevél I. fokozata

 • 1990 Papp Imréné, a JGYTF Mezőgazdasági Tanszék munkatársa
 • 1992 Sándorné Tóth Zsuzsanna, főiskolai adjunktus, a JGYTF Technika Tanszék könyvtárosa

Pro iuventute kiváló dolgozó oklevél II. fokozata

 • 1990 Véghné Boronkai Andrea, a JGYTF Neveléstudományi Tanszék könyvtárosa
 • 1992 Baka Istvánné szakvezető tanár, a 2. Sz. Gyakorló Ált. Isk. könyvtárosa

Pro iuventute elismerő oklevél

 • 1991 Maráziné Markovits Klára, a JGYTF Magyar Irodalom Tanszék munkatársa
 • 1992 Bali Péterné, az 1. Sz. Gyak. Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1992 Cziberéné Nohel Gizella főiskolai tanársegéd, a JGYTF Testnevelés Tanszék könyvtárosa

Louis Braille Emlékérem, bronz fokozat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Országos Elnöksége adományozza, vele megbecsülését és tiszteletét kívánja kifejezni a munkáját elősegítő, illetve abban közreműködő személyek, társadalmi és más szervezetek iránt. Az MVGYOSZ Országos Elnökségének döntése alapján, évente legfeljebb 5 darab Emlékérem adományozható. Átadására minden évben a „fehérbot”-napi ünnepségek keretében kerül sor.

 • 1994 Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 2014 Szőts Éva, a Somogyi-könyvtár munkatársa

A Könyvtárügyért
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a magyar könyvtárügyben és a Szövetség munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes és jogi személyek tevékenységének elismerésére adományozza. Évente két díj adományozható, melyet a szövetség a tavaszi közgyűlésén ad át.

 • 2009 Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, Csongrád    
 • 2010 Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár

Algyő Községért érdemérem    
Algyő Napján kapja olyan személy, aki munkájával hozzájárul a falu fejlődéséhez.

 • 2005 Ménesi Lajosné könyvtáros

Ásotthalomért emlékplakett
Természetes személyeknek, közösségeiknek, civil szervezeteknek (évente legfeljebb ötnek) adományozható társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti, sport, illetve tudományos területen a község fejlődése és hírnevének gyarapítása érdekében végzett közösségi munka elismerése céljából. A díjat  Falunap és Kenyéráldás ünnepén adják át.

 • 2008 Kovács Tanács Istvánné könyvtáros

Balástyáért díj
A Balástyáért  Közalapítvány díja, olyan személy kaphatja, aki munkájával hozzájárul a község fejlődéséhez.

 • 2006 Kocsisné Benkő Beáta könyvtáros

Bordány Községért Jubileumi Emlékérme

 • 2000 Fődi Lászlóné könyvtáros
 • 2013 Balogh Istvánné könyvtáros

Csanádpalotáért kitüntető cím
Annak a személynek vagy közösségnek  adományozható, aki vagy amely a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett és ezáltal elősegítette a település értékeit növelő eredmények elérését.

 • 2010 Makán Andrásné könyvtáros
 • 2013 Molnárné Haluska Margit könyvtáros

Csanádpalota díszpolgára
A  cím  annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. Díszpolgári cím évente egy alkalommal, legfeljebb három személy részére adható.

 • 2003 Nagyfalusi Istvánné könyvtáros

A Csengelei Iskoláért

 • 2001 Süli Lajosné könyvtáros

Csongrád  Város Közművelődéséért
Azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el a város közművelődési irányításában, szervezésében a lakosság közművelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, meghonosításában. Mindezek mellett kitűnnek a város kulturális közéletében való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk közösségi és magánéletük példamutató. Évente legfeljebb két díj adományozható.

 • 2011 Horváth Varga Margit, a  Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ igazgatója

Polgármesteri dicséret (Csongrád város)

 • 2022 Barta Rita, Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

A Közművelődésért, Deszk
Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a helyi népszokások, néphagyományok megőrzésében, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel ,társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató A kitüntető díjat a Deszki Falunapok rendezvénysorozat keretében a polgármester adja át.                                                

 • 1998 Koszó Aranka
 • 2003 Bene Ildikó

Deszk Községért III. fokozat

 • 2002 Koszó Aranka            

Desz Község Díszpolgára                    

 • 2010 Koszó Aranka

Dorozsmáért Emlékérem

 • 2020 Farkas Lászlóné

Hódmezővásárhely Közszolgálatáért
A kitüntetés azoknak a közoktatás, közművelődés, egészségügy területén, továbbá a köztisztviselői körbe tartozó dolgozóknak adományozható, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és legalább 10 éves hódmezővásárhelyi működéssel rendelkeznek. A kitüntetést évente legfeljebb 15 személy kaphatja, kivéve az  1995. évet, amikor is a kitüntethető személyek száma 21 fő volt.

 • 1995 Kovács Sándor gépkocsivezető
 • 1995 Soós Csilla
 • 1996 Dr. Sévity Lázárné
 • 1997 Bán Lajosné
 • 2000 Fülöpné Rákos Éva
 • 2000 Szécsényi Istvánné könyvkötő
 • 2002 Király Jenőné
 • 2006 Domjánné Szénási Edit
 • 2007 Nagy Katalin

Németh László-plakett, Hódmezővásárhely            
Németh László családja és a Németh László Városi Könyvtár 1982-óta 3 évente adja át a plakettet azon személyeknek vagy intézményeknek, akik vagy amelyek tartósan segítik Németh László örökségének megőrzését, népszerűsítését. A bronzból készült  plakettet Borsos Miklós szobrászművész készítette.

 • 1982 Kőszegfalvi Ferenc
 • 1982 Kapu Pál
 • 1983 Vass Istvánné
 • 1986 Almási István
 • 1996 Vörös Mihály
 • 2007 Németh László Városi Könyvtár

Hódmezővásárhely Díszpolgára

 • 1993 Kárász József

Kistelek Város nevelés- és oktatásügyéért

 • 2009 Erdélyi Csilla

Makó Városért emlékplakett
Az emlékplakett azoknak a magánszemélyeknek adományozható, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához.  Makó Város Napján kerül átadásra.

 • 2003 József Attila Városi Könyvtár
 • 2013 Mátó Erzsébet, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Elismerő Oklevele
Az oklevél a makói nevelési-oktatási intézményekben kimagaslóan eredményes munkát végző pedagógusoknak,  a városi közszolgáltatások nyújtása során kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozóknak adományozható. A könyvtár dolgozói a kitüntetést az önkormányzatok napján kapják.

 • 2004 Galamb Katalin
 • 2006 Gilicze Jánosné
 • 2008 Kalász Aranka
 • 2010 Szántó Ibolya
 • 2012 Csonka Sándor

Mindszent Városáért
A kitüntetést az kaphatja, aki a város gazdasági, társadalmi fejlődése és a szellemi élet területén, valamint a település lakossága érdekében hosszabb időn át eredményes tevékenységet végzett. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

 • 1996 Marton Istvánné

Honismereti Emléklap, Mindszent

 • 2002 Fuchszné Benák Katalin

Maroslele Községért elismerő oklevél
A község legmagasabb kitüntetése

 • 2011 Zsámboki Erika

Szentes Város Közszolgálati érme

 • 2020 Pásztor Ilona

Szentesért, bronz fokozat
A helyi közszolgálatban kiemelkedő munkát végzők részesülhetnek ebben az elismerésben. Az elismerések két alkalommal kerülnek odaítélésre, pedagógus nap, valamint augusztus 20-a alkalmából.

 • 1985 Doba Lajosné
 • 1985 Szitás Mihályné
 • 1985 G. Szabó Lenke
 • 1985 Ötvösné Sebők Éva

Kiemelkedő közszolgálati munkáért emléklap és plakett, Szentes

 • 1996 Doba Lajosné
 • 1997 Ötvösné Sebők Éva
 • 2000 Dr. Nagy Enikő
 • 2002 Köteles Judit
 • 2003 Pintérné Horváth Anikó
 • 2005 Nagy Ivánné
 • 2006 G. Szabó Lenke
 • 2006 Sipos Jánosné
 • 2019 Szekeres-Dancsó Mónika

Szocialista Kultúráért érdemérem
A kitüntetés a dolgozó munkahelyi beosztására  tekintet nélkül a kulturális területen huzamos időn át végzett színvonalas munka vagy kiemelkedő teljesítmény elismerését szolgálta)

 • 1958 Kirschner Márton, a Csongrád Megyei Könyvtár igazgatója
 • 1958 Bezerédy István, a Somogyi-könyvtár igazgatója               
 • 1970 Kárász József, a Csongrád Megyei Könyvtár könyvtárosa
 • 1970 Csanádi Józsefné az SZMT Központi Könyvtár vezetője
 • 1971 Dr. Varga Lajosné, az SZMT központi Könyvtár helyettes vezetője
 • 1971 Pozsonyi Margit, a fábiánsebestyéni községi könyvtár vezetője
 • 1972 Dr. Petrik Istvánné, a Szegedi Járási Könyvtár munkatársa
 • 1973 Berezvai Lajosné, a szentesi Városi Könyvtár igazgatója
 • 1973 Bori Zoltánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1973 Csiszár Lajosné, az SZMT Központi Könyvtár munkatársa
 • 1973 Fodor Pálné, a Somogyi-könyvtár csoportvezetője
 • 1973 Gyuris György, a Somogyi-könyvtár csoportvezetője
 • 1973 Halász Jánosné, a csanyteleki Községi Könyvtár vezetője
 • 1973 Kardos Józsefné, a hódmezővásárhelyi Városi Könyvtár csoportvezetője
 • 1975 Zsibok Andrásné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1975 Domokos László, a Makói József Attila Könyvtár igazgatója
 • 1975 Elek István, eperjesi tiszteletdíjas könyvtáros
 • 1975 Joó Sándorné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1975 Dr. Mónus Ferencné, a hódmezővásárhelyi városi könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője
 • 1975 dr. Skaliczki Józsefné, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 1976 Hódos Lajosné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1976 Honti Dezsőné, a forráskúti községi könyvtár vezetője
 • 1976 Madurka Györgyné az SZMT Központi Könyvtár munkatársa
 • 1976 Magyar Józsefné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1977 Czakó Józsefné, az apátfalvi községi könyvtár vezetője
 • 1977 Dratsay Zsigmondné hódmezővásárhelyi  tanár-könyvtáros
 • 1977 Sipos Sándorné, a makói városi könyvtár főkönyvtárosa
 • 1977 Soós Györgyné, a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtár vezetője
 • 1977 Stenger Gizella makói tanár-könyvtáros
 • 1977 Surányi Mihályné a Csongrádi városi könyvtár főkönyvtárosa
 • 1977 Szemerédi Imréné forráskúti fiókkönyvtáros
 • 1977 Tóth Jánosné, a Somogyi-könyvtár főkönyvtárosa
 • 1977 Vass Istvánné, a Németh László Városi Könyvtár főkönyvtárosa
 • 1978 Szabó Imre, a Somogyi-könyvtár főkönyvtárosa
 • 1979 Bakai Rózsa, a Somogyi-könyvtár részlegvezetője   
 • 1979 Lippai Jánosné, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője   
 • 1979 Dr. Mader Béláné az Egyetemi Könyvtár osztályvezető-helyettese   
 • 1980 Jámbori Béláné, a csongrádi Városi Könyvtár igazgatója
 • 1981 Lázár Sándorné, a hódmezővásárhelyi főiskolai kar könyvtárosa   
 • 1981 Csepregi Oszkárné, a Somogyi-könyvtár munkatársa   
 • 1981 Kerepesi Ferencné, a sándorfalvi Nagyközségi Könyvtár vezetője
 • 1981 Burkus Andrásné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1982 Blaskó Jánosné, a nagymágocsi Nagyközségi Könyvtár vezetője   
 • 1982 Csenke László, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese   
 • 1983 Dr. Zallár Andor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára igazgatója
 • 1983 Radnóti Tamás, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese   
 • 1983 Bezerédy István, a Somogyi-könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese   
 • 1983 Dr. Rózsahegyi János, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese       
 • 1983 Lippai Jánosné, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese   
 • 1983 Gyuris György, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője   
 • 1983 Doktor Lajosné, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője   
 • 1984 Laukó Istvánné, a szegedi MSZMP Oktatási Igazgatóság könyvtárosa   
 • 1984 Orosz Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1984 Dr. Sebesi Judit, a JATE Központi Könyvtárának osztályvezetője
 • 1984 Szabó Éva, a JATE Központi Könyvtárának osztályvezetője   
 • 1985 Dr. Klukovits Lajosné, a JATE Központi Könyvtárának főkönyvtárosa   
 • 1985 Dr. Pályi Béláné, a JATE marxista szakkönyvtár könyvtárosa       
 • 1985 Dr. Kalmár Zsuzsa, a JATE Jogi Kari könyvtár vezetője   
 • 1986 Burkus András, a Somogyi-könyvtár könyvkötészetének vezetője   
 • 1986 Nagy-György Jánosné, kiszombori könyvtárvezető       
 • 1986 Dr. Petrik Istvánné, a Somogyi-könyvtár csoportvezetője   
 • 1986 Kecskeméti Jánosné, a JATE Központi Könyvtárának könyvtárosa   
 • 1987 Almási István, a Németh László Városi  Könyvtár igazgatója   
 • 1987 Arnóczky Mária,a vásárhelyi bázis-könyvtár-vezető   
 • 1987 Bori Zoltánné, a Somogyi-könyvtár módszertani szakreferense       
 • 1987 Dr. Németh Jenőné, a JATE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1988 Ábrahám Edit, a JGYTF  Magyar Irodalom Tanszék könyvtárosa   
 • 1988 Gábor Kálmánné, a JGYTF Központi Könyvtárának igazgatója       
 • 1988 Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyvtár munkatársa   
 • 1988 Márton Károlyné, a makói városi könyvtár munkatársa       
 • 1989 Burkus Andrásné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1989 Csiszár Lajosné,  SZMT Szakszervezeti Könyvtár munkatársa   
 • 1989 Surányi Mihályné, a csongrádi városi könyvtár munkatársa   
 • 1989 Trogmayer Ottóné, a JATE Központi Könyvtár osztályvezetője   
 • 1989 Tóth Ferencné, a Somogyi-könyvtár munkatársa


Kiváló Dolgozó
Ágazati szintű miniszteri kitüntetés volt.

 • 1970 Neumann Györgyné, a Csongrád Megyei  Könyvtár gazdaságvezetője
 • 1973 Szabó Imréné, a Somogyi-könyvtár könyvkötője
 • 1975 Neumann Györgyné, a Hódmezővásárhelyi Városi Könyvtár gazdaságvezetője
 • 1975 Néveri Béla, a Somogyi-könyvtár gépkocsivezetője
 • 1976 Misán Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1976 Orosz Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1977 Csányi István, a Somogyi-könyvtár gépkocsivezetője
 • 1978 Doktor Lajosné, a Somogyi-könyvtár gazdasági  főelőadója
 • 1979 Szitás Mihályné, a szentesi Városi Könyvtár munkatársa


Miniszteri Dicséret
Ágazati szintű minisztériumi kitüntetés volt.

 • 1970 Hódos Lajosné, a Csongrád Megyei Könyvtár munkatársa
 • 1970 Raffai Istvánné, a Szegedi Ruhagyár könyvtárosa
 • 1971 Fekete Árpádné, az ásotthalmi Gátsori Iskola könyvtárosa
 • 1972 Sipos Jánosné, a kiskundorozsmai Községi Könyvtár munkatársa
 • 1973 Bezdán Istvánné, az ópusztaszeri Községi Könyvtár könyvtárosa
 • 1973 Petrik Ágnes, a Somogyi-könyvtár könyvtárosa
 • 1973 Somogyi Ferencné, a hódmezővásárhelyi Városi Könyvtár csoportvezetője
 • 1975 Simon Albertné, a székkutasi Községi Könyvtár vezetője
 • 1975 Kormányos András, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1975 Balanyi Erzsébet marósüzemi könyvtáros Csongrád
 • 1975 Jámbori Béláné, a Csongrádi Városi Könyvtár igazgatója
 • 1975 Kozma Józsefné, a Szentesi Városi Könyvtár 2. Sz. fiókkönyvtárának vezetője
 • 1975 Rácz Istvánné, a Földeáki Községi Könyvtár vezetője
 • 1975 Szabó Sámuelné, a Csanádpalotai Községi Könyvtár vezetője
 • 1975 Tóth Zsuzsanna, a Pusztaszeri Községi Könyvtár vezetője
 • 1976 Majtényiné Túri Katalin, Szentes Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa
 • 1976 Alföldi János, a Makói BMG munkatársa
 • 1976 dr. Benke Tiborné, a makói Városi Könyvtár munkatársa
 • 1976 Fodor Lászlóné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1976 Harmati Sándorné, az árpádhalmi községi könyvtár vezetője
 • 1976 Pap Andrásné, a pusztamérgesi községi könyvtár munkatársa
 • 1977 Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1977 Németh Istvánné, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola könyvtárosa
 • 1981 Arnóczky Mária, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1981 Vajda Mária, a csengelei Községi Könyvtár vezetője
 • 1981 Kövér Imréné, a Somogyi-könyvtár könyvkötőmestere
 • 1981 Nagy Rozália, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Fődi Lászlóné, a bordányi Községi Könyvtár vezetője
 • 1983 Kórász Mária, a Somogyi-könyvtár munkatársa    
 • 1983 Fekete Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Oskovics Györgyné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1983 Tóbiás Ernőné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Zombori Mihályné, a makói József Attila Városi Könyvtár munkatársa
 • 1983 Nagy Jánosné, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1983 Várhidi Ágnes, a Somogyi-könyvtár munkatársa    
 • 1983 Erdész Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Süli Istvánné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Bakos Balázsné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1983 Vrezgó Pálné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1984 G. Szabó Lenke, a szentesi Városi Könyvtár munkatársa
 • 1984 Horváth Gézáné, a JATE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1985 Barátné dr. Hajdu Ágnes, a JATE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1985 Szántai Kis Ágnes, a JATE Központi Könyvtárának munkatársa
 • 1985 Kosztolányi Dezsőné, a JATE Magyar irodalomtörténeti Tanszék könyvtárosa
 • 1985 Palotás Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1985 Polareczkyné Tanács Ilona, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1985 Tábithné Bárkai Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1985 Ötvösné Sebők Éva, a szentesi Városi Könyvtár munkatársa
 • 1986 Bán Lajosné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1986 Farkas Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1986 Matovics Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1986 Molnár Józsefné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1986 Tatár Istvánné, mindszenti könyvtáros
 • 1986 Vinczéné Radasics Erzsébet, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1986 Kunos Miklósné, a JATE Központi Könyvtárának könyvtárosa
 • 1986 Dobóvári Károlyné, nagytőkei fiókkönyvtáros
 • 1986 Kis Ibolya, a Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtár vezetője
 • 1986 Kosztolányi Sándorné, a szegvári Községi Könyvtár vezetője
 • 1986 Pengő Jánosné, nagymágocsi könyvtáros
 • 1986 Simon Vincéné, a makói Juhász Gyula Szakközépiskola tanár-könyvtárosa
 • 1986 Dr. Ternai Antalné, a szentesi gyermekkönyvtár vezetője
 • 1987 Czavalinga Istvánné, a Németh László Városi Könyvtár könyvtárosa
 • 1987 Lőcsei Mihályné, a fábiánsebestyéni könyvtár könyvtárosa
 • 1987 Molnár Erika, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1987 Németh Tiborné, a JATE Központi  Könyvtár munkatársa
 • 1987 Dr. Kokas Károly, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1987 Pálosi Gézáné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1987 Péter Edit, a vásárhelyi Zalka Máté Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1987 Pincz Franciska, a Somogyi-könyvtár könyvkötője
 • 1987 Sonkovics Zoltánné, a makói városi könyvtár munkatársa
 • 1987 Halász Jánosné, a csanyteleki könyvtár vezetője
 • 1988 Csizmadia Éva, a SZOTE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1988 Véghné Boronkai Andrea, a JGYTF Neveléstudományi Tanszék könyvtárosa
 • 1988 Balázs Jánosné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1988 Balogh Ferencné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1988 Balogh Istvánné, a bordányi ámk munkatársa
 • 1988 Légrádi Mihályné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1988 Mátó Erzsébet, a makói városi könyvtár módszertanosa
 • 1988 Molnár Márta, a szentesi városi könyvtár munkatársa
 • 1988 Monok István, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1988 Pintér Ferencné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1988 Rácz Béláné, a JATE Központi Könyvtár főmunkatársa
 • 1988 Sági Károlyné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1988 Tandori Mária, a JATE történeti szakkönyvtárának könyvtárosa
 • 1989 Horváthné Szélpál Mária, a JGYTF munkatársa
 • 1989 Bakonyi Géza, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1989 Dallos Szilágyi Imréné, a szentesi városi könyvtár munkatársa
 • 1989 Demeterné Szeberényi Ágota, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1989 Doba Lajosné, a szentesi városi könyvtár munkatársa
 • 1989 Pelsőczy Györgyi, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Szórádi Zoltánné, a JGYTF Központi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Csanádi Gézáné, a szegedi Móricz Zsigmond Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1990 Horpácsy Andrásné, a szegedi Tömörkény Gimnázium könyvtárosa
 • 1990 Köbölkúti Zsuzsa, a nagymágocsi Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1990 Sényei Róbert, a szegedi Ady Endre Kollégium könyvtárosa
 • 1990 Szabó Vilmos, a szegedi Ifjú Gárda Nevelőotthon könyvtárosa
 • 1990 Tarjányi Jánosné, a szegedi Kossuth Zsuzsa Eü. Szakközépiskola könyvtárosa
 • 1990 Turgonyi Lajosné, a szegedi Déri M. Szakközépiskola könyvtárosa
 • 1990 Varga Ferenc, a szegedi Bebrits L. Szakközépiskola könyvtárosa
 • 1990 Agárdi Lászlóné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1990 Almási István, a Németh László Városi Könyvtár igazgatója
 • 1990 Bodor Emőke, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Bodrits István, a Szentes Városi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Bujáki Jánosné, a Németh László Városi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Kiss Mihályné, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1990 Lippai János, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1990 Nagyné Papp Katalin, a JATE Központi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Nagypál Lehelné, a Szentes, Városi Könyvtár munkatársa
 • 1990 Rátkai Erzsébet, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1990 Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár munkatársa    
 • 1990 Szőts Katalin, a Somogyi-könyvtár munkatársa
 • 1990 Törköly Lajosné, a felgyői Községi Könyvtár vezetője
 • 1991 Gaál Károlyné, a JGYTF magyar irodalom tanszék könyvtárosa
 • 1991 Kopasz Andrásné, a JGYTF központi könyvtárának munkatársa
 • 1991 Korom Andrásné, a JGYTF földrajz tanszékének munkatársa
 • 1991 Radvánszkyné Bohus Mária, a JGYTF történettudományi tanszék munkatársa
 • 1991 Varga Józsefné, a JGYTF biológiai tanszék könyvtárosa
 • 1991 Kószó Ágnes, az Ortutay Gy. Kollégium könyvtárosa
 • 1991 Nyemcsokné B. Magdolna, a Zrínyi Ilona Ált. Isk. könyvtárosa
 • 1991 Ökrös Piroska, a Rókus 2. Sz. Általános Iskola könyvtárosa
 • 1991 Papp Éva, a Széchenyi Gimnázium könyvtárosa


A Munka Érdemrend ezüst fokozata
A Magyar Népköztársaság érdekeinek szolgálatában és azok elősegítésében, a szocializmus építése terén kimagasló érdemeket szerzett személyek kitüntetésére alapította az Országgyűlés ezt a kitüntetési formát 1953-ban.

 • 1964 Kirschner Márton, a Csongrád Megyei Könyvtár igazgatója
 • 1964 Bezerédy István, a Somogyi-könyvtár igazgatója
 • 1974 Kárász József, író, könyvtáros

Kiváló Népművelő cím
Kiváló népművelő kitüntető jelvényt azok kaphattak, akik az iskolán kívüli művelődés valamely területén (művelődési otthon, könyvtár ismeretterjesztés műkedvelő művészeti mozgalom stb.) kiemelkedő munkájukkal a dolgozók korszerű művelődését segítették elő. A kitüntető jelvény adományozása évenként, elsősorban   augusztus 20-án történt  Az első kitüntetést 1961-ben adták át.

 • 1962 Berezvai Lajosné, a Szentesi Járási Könyvtár vezetője
 • 1964 Pávó Ferenc, a Szegedi Kenderfonógyár  szakszervezeti könyvtárosa
 • 1973 Bezerédy István, a Somogyi-könyvtár osztályvezetője
 • 1978 Radnóti Tamás, a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese
 • 1983 Horvay Jánosné, a szegedi KSZV Újszegedi Szövőgyár könyvtárosa
 • 1989 Novák Ákos, a Szakszervezetek Csongrád Megyei Könyvtárának igazgatója
 • 1990 Majtényiné Túri Katalin, a Szentes Városi Könyvtár igazgatója