KDS

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digitalizálás támogatása (KDS) – EMMI

A kedvezményezett neve: SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
A projekt címe: A Somogyi-könyvtár digitalizált állományának fejlesztése, oktatási tartalmak kialakítása
A szerződött támogatás összege: 26.800.000 Ft, azaz huszonhatmillió-nyolcszázezer forint.
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 25.
A projekt azonosító száma: 46686/2019

A projekt tartalmának bemutatása:
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár közszolgáltatásai által tértől és időtől függetlenül a társadalom valamennyi rétege számára egyenlő eséllyel biztosítja gyűjteményét és korszerű szolgáltatásait valós és virtuális térben egyaránt. Az intézmény stratégiai céljai között szerepel az élethosszig tartó tanulás támogatása, a digitális írástudás fejlesztése, mobileszközök és alkalmazások használatának oktatása az információszerzéshez, valamint új lehetőségek felkutatása, új szolgáltatások kidolgozása a helyismereti gyűjtemény teljes körű feldolgozásával.

A Somogyi-könyvtár dokumentumainak digitalizálása már több mint húsz éve indult el. Számos projekt keretében adatbázisainkba folyamatosan új tartalmak kerültek feltöltésre. Jelen pályázatban a következő dokumentumokkal – fényképek, kéziratok, aprónyomtatványok, lapkivágatok stb. – bővül elektronikus gyűjteményünk:

  • Helyismereti dokumentumok
  • Kilényi-gyűjtemény digitalizálásának folytatása (Juhász Gyula gyűjtemény)
  • A szegedi színlapok/színházi plakátok digitalizálása
  • Szegedi színházi lapok digitalizálása
  • A helyi vonatkozású periodikagyűjtemény digitalizálás
  • A Szegedi Napló digitalizálása
  • A Szegedi Műhely digitalizálása
  • Térképek digitalizálása
  • Csongrád megyei helyismereti dokumentumok digitalizálása

A KDS pályázat lehetőséget adott arra, hogy a minőségi digitalizálási munka elvégzése érdekében eszközparkunkat fejlesszük: beszerzésre került egy térképszkenner, három laptop, és kettő síkágyas szkenner is.