Informatikai és Könyvtári Szövetség

Az Informatikai és Könyvtári Szövetségről

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete.

1990. évi megalakulása óta célja „a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése.”

Az IKSZ feladatai, célkitűzései

Sikaláné Sánta Ildikót, könyvtárunk igazgatóját az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségi tagjai közé választotta. A tisztségviselők névsora. 

 

Kapcsolatok:

  • A szoros szakmai alapon történő együttműködés fenntartása a kormányzati szervekkel.
  • Kiemelt koordináció a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. Együttműködés a Nemzeti Kulturális Alappal.
  • IFLA tagként nemzetközi partnerekkel kapcsolatok ápolása.

Rendezvények:

  • „Összefogás a könyvtárakért, Könyvtárak összefogása a társadalomért” címmel országos könyvtári napok (1995 óta, 2006-ban megújítva)
  • „Internet Fiesta” országos rendezvénysorozat (2000 óta)
  • „Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek konferenciája” Csongrádon (2005 óta)