Állásajánlatok

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
pályázatot hirdet

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád vármegye, 6720 Szeged, Dóm tér 1–4.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A próbaidő tartama: 3 hónap
Pályázati feltételek:
• műszaki tapasztalat
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vízvezeték-szerelői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettségről szóló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél); nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton: Sikaláné Sánta Ildikó igazgató részére a sikala@sk-szeged.hu e-mail címen keresztül
személyesen: Somogyi-könyvtár, Szeged, Dóm tér 1–4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pikhart Péter műszaki osztályvezető nyújt a 20/436-0337-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 29.
A pályázat elbírálásának határideje: határidő letelte után