A Vasgróf – Tisza István

„Magyarországnak az a szerencséje volt, hogy húsz esztendeig egy rendíthetetlen oszlop állott a magyar közélet piacán, aki ellen mindig lehetett szervezkedni és erre az oszlopra gróf Tisza István neve volt felírva.”

Tovább a virtuális kiállításra (2014)