Központi elérhetőség Központi elérhetőség

Telefonközpont (62) 425-525; (62) 630-634
Palánkainé Sebők Zsuzsanna
igazgató
(62) 425-525/202; (62) 630-634/202
Sikaláné Sánta Ildikó
általános igazgatóhelyettes
(62) 425-525/203; (62) 630-634/203, 20/587-5383
Titkárság (62) 630-634/201; 20/563-6990, Fax: (62) 630-601
Központi e-mail cím
 

Részlegek és munkatársak

Dóm tér - Adminisztráció   *144
Dóm tér - Fiókhálózat   *129
Dóm tér - Gyermekkönyvtár   *137
Dóm tér - Könyvtárközi kölcsönzés   *146
Dóm tér - Központi kölcsönző - 2. emelet   *131
Dóm tér - Művészeti részleg - 1. emelet   *123
Dóm tér - Tájékoztató - 3. emelet   *139
Fiókkönyvtár - Agóra Gyermekkuckó   (62) 563-488
Fiókkönyvtár - Csillag tér   (62) 469-838
Fiókkönyvtár - Dorozsma   (62) 463-807
Fiókkönyvtár - Északváros   (62) 635-357
Fiókkönyvtár - Francia utca   (62) 635-361
Fiókkönyvtár - Hangoskönyvtár   (62) 635-394
Fiókkönyvtár - Klebelsberg-telep   (62) 635-402
Fiókkönyvtár - Móra utca   (62) 635-396
Fiókkönyvtár - Odessza   (62) 950-055
Fiókkönyvtár - Petőfi-telep   (62) 634-052
Fiókkönyvtár - Rókus   (62) 635-398
Fiókkönyvtár - Szőreg   (62) 648-889
Fiókkönyvtár - Tápé   (62) 648-886
Kérdezek a könyvtárostól  
Központi e-mail-cím  
Árendás Gabriella könyvtáros - Északvárosi fiókkönyvtár (62) 635-357
Árgyelán Orsolya restaurátor - restaurátor műhely *134
Almási Mihály informatikus - igazgatás *101
Andóczi Balogh Éva könyvtáros, osztályvezető - fiókhálózati osztály *132
Arató Erika gazdasági osztályvezető *106
Bálint Bata Géza energetikus - műszaki részleg *107
Bán Zsófia Éva könyvtáros asszisztens - raktár *147
Balázs Ervin digitalizáló - igazgatás *125
Berta Zsuzsanna könyvtáros asszisztens - adminisztráció *144
Biacsiné Kiss Katalin gazdasági ügyintéző, könyvelő - gazdasági osztály *127
Bori Gabriella gazdasági ügyintéző, munkaügy - gazdasági osztály *127
Bori Katalin könyvtáros, csoportvezető - művészeti részleg *123, 149
Dr. Bozókiné Káplár Erika gazdasági ügyintéző-raktáros - gazdasági osztály *126
Bozsó Katalin könyvtáros, csoportvezető - kölcsönző *131, 136
Cserhalmi Krisztina könyvtáros - gyarapító és feldolgozó osztály *133, 135
Csiszár Andrea könyvtáros - megyei hálózat *143
Csizmadia Edit könyvtáros - gyűjteményi és helyismereti osztály *112
Dobó Katalin könyvtáros - gyarapító és feldolgozó osztály *109
Dobosné Brezovszky Anikó könytáros, osztályvezető - olvasószolgálati osztály *116, 139
Farkas Lászlóné könyvtárvezető - Dorozsmai fiókkönyvtár (62) 463-807
Ferenczi Zita könyvtárvezető - Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár (62) 635-402
Fodor Mónika könyvtáros - megyei hálózat *143
Galát Gabriella könyvtáros - tájékoztató *139, 146
Genczinger Ildikó könyvtáros, osztályvezető - megyei hálózat *143
Hegedűs Bernadett könyvtáros - művészeti részleg *123, 149
Hegedűs Réka könyvtáros asszisztens - Odesszai fiókkönyvtár (62) 950-055
Hoffmann-né Ozsvárt Mária könyvraktáros - raktár *147
Horniczky Anikó könyvtáros - gyűjteményi és helyismereti osztály *100
Horváth Mihály könyvtáros - tájékoztató *139, 146
Jeneiné Báló Ibolya könyvtáros asszisztens - gyarapító és feldolgozó osztály *133, 135
Jenőfi Gábor informatikus - igazgatás *101
Jugovits Ildikó könyvtáros - művészeti csoport *123, 149
Juhász Zsuzsanna könyvtáros - gyarapító és feldolgozó osztály *109
Juhászné Kiss Edit könyvtáros asszisztens, csoportvezető - raktár *147
Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros - gyarapító és feldolgozó osztály *142
Kabódi Edit Gizella könyvtárvezető - Francia utcai fiókkönyvtár (62) 635-361
Kalydi László digitalizáló - igazgatás *125
Kiesz Réka könyvtáros - gyűjteményi és helyismereti osztály *112
Kiss Brigitta könyvtárvezető - Petőfi-telepi fiókkönyvtár (62) 634-052
Kiss Katalin könyvtárvezető - Északvárosi fiókkönyvtár (62) 635-357
Kocsárdi László könyvtáros, csoportvezető - gyarapító és feldolgozó osztály *133, 135
Kórász Mária könyvtáros - tájékoztató *139, 146, 145
Kratochwill Ottilia könyvtáros, szaktájékoztató - művészeti részleg *123, 149
Kukkonka Judit könyvtáros, mb. osztályvezető - gyűjteményi és helyismereti osztály *114
Kulcsár Marianna könyvtáros, osztályvezető helyettes - olvasószolgálati osztály *137
Lévay György könyvtáros - raktár *147
Lele Antalné könyvkötő - könyvkötő műhely *119
Lepahin-Papp Tímea könyvtáros - tájékoztató *139, 146
Ludányiné Tamás Anikó gazdasági vezető *128
Mártonné Geczó Klára gazdasági ügyintéző, könyvelő - gazdasági osztály *115
Makra Erzsébet könyvtárvezető - Tápéi fiókkönyvtár (62) 648-886
Manqariousné Miskolczi Beatrix könyvtáros asszisztens - Rókusi fiókkönyvtár (62) 635-398
Megyesi Beáta könyvtáros, osztályvezető-helyettes - fiókhálózat *129
Mekkelné Dús Judit könyvtáros - Hangoskönyvtár (62) 635-394
Meszlényiné Samu Krisztina könyvtáros - kölcsönző *131, 108
Mihalecz Györgyi könyvtárvezető - Rókusi fiókkönyvtár (62) 635-398
Mikoly Andrea könyvtáros, csoportvezető - adminisztráció *144
Mojzesné Süli Anna könyvtáros - Északvárosi fiókkönyvtár (62) 635-357
Molnár Györgyné könyvtáros - gyermekkönyvtár, Agóra Gyermekkuckó *137, (62) 563-488
Móricz Nikoletta könyvtárvezető - Móra utcai fiókkönyvtár (62) 635-396
Mosonyi Helga könyvtáros - gyarapító és feldolgozó osztály *109
Muresán Orsolya Mária könyvtáros - Csillag téri fiókkönyvtár (62) 469-838
Nagy Katalin könyvtáros, csoportvezető - tájékoztató *139, 145, 146
Nagy Zsolt gondnok - műszaki részleg *111, 120
Nagy Zsuzsanna könyvtáros - gyermekkönyvtár *137
Németh Marianna könyvtáros asszisztens - gyermekkönyvtár *137
Nógrádiné Szőts Éva könyvtáros - Dorozsmai fiókkönyvtár (62) 463-807
Novkovné Hevesi Andrea könyvtárvezető - Odesszai fiókkönyvtár (62) 950-055
Nyilas Péter könyvtáros - kölcsönző *131, 110
Oros Sándor könyvtáros - megyei hálózat *102
Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató *202
Palástiné Annabring Szilvia könyvtáros asszisztens - Rókusi fiókkönyvtár (62) 635-398
Papp Ildikó könyvtáros - titkárság *201
Péliné Lévay Henriette könyvtárvezető - Szőregi fiókkönyvtár (62) 648-889
Pikhart Péter üzemeltetési irányító - műszaki részleg *107, 111
Pinjung Márk könyvtáros - kölcsönző *131, 108
Piri Ildikó könyvtáros - tájékoztató *139, 146
Rácz Márton könyvtárkezelő - adminisztráció *144
Rádi Csaba gépjárművezető - gazdasági osztály *140
Rabb Ágnes könyvkötő - könyvkötő műhely *119
Rafai Mária könyvtáros - művészeti részleg *123, 149
Retek Erika könyvtáros - Hangoskönyvtár (62) 635-394
Seffer Tamás Ferenc karbantartó - műszaki részleg *120
Sikaláné Sánta Ildikó könyvtáros, igazgatóhelyettes *203, 20/587-5383
Simon Istvánné gazdasági ügyintéző, pénztáros - gazdasági osztály *115
Sinka Márta könyvtáros - kölcsönző *131, 141
Sipka Árpád könyvtárvezető - Csillag téri fiókkönyvtár (62) 469-838
Somogyi Szilvia könyvtáros - tájékoztató *139, 146
Sósné Karácsonyi Mária könyvtáros, kölcsönző *131, 110
Szabó Nelli Enikő könyvtáros - Odesszai fiókkönyvtár (62) 950-055
Széll Anna Éva könyvkötő - könyvkötő műhely *119
Takács Renáta könyvtáros - kölcsönző *131, 141
Tamási Réka könyvtáros asszisztens - adminisztráció *144, 148
Tasi Andrea könyvtáros asszisztens - gyarapító és feldolgozó osztály *133, 135
Terhes Katalin könyvtáros - Csillag téri fiókkönyvtár (62) 469-838
Török Tiborné könyvtáros asszisztens - adminisztráció *144
Török-Palánkai Lili Adrienn segédkönyvtáros - fiókhálózati munkatárs *129
Tóth Éva könyvkötő csoportvezető - könyvkötő műhely, restaurátor műhely *119
Tóth Katalin könyvtáros asszisztens - adminisztráció *144
Virágh Mária könyvtáros asszisztens - gyarapító és feldolgozó osztály *142
Virágné Kocsis Katalin könyvtáros - művészeti részleg *123, 149
Vóna Mária könyvtáros - gyermekkönyvtár *137

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2017
2017. június 19-től július 28-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai
Szegedi Vakáció az Agóra Gyermekkuckóban, 2017
2017. július 3-tól 28-ig
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Emlékkönyvtári látogatás
2017. július-augusztus
Dóm tér 1-4., 3. emelet, Emlékkönyvtár

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • 80 nap alatt 12 könyv körül
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekről