Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

EFOP-4.1.8-16

 

A kedvezményezett neve: SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
A projekt címe: Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban
A szerződött támogatás összege: 79 952 955 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00 76
 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztése; az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységek végzése.
A projekt keretében korszerű IKT eszközök beszerzését kívánjuk megvalósítani, amelyek alkalmazásával módszertanilag megújított foglalkozások (olvasási, információkeresési és digitális kompetenciafejlesztő) keretében biztosítjuk a tanulási és digitális kompetenciáik fejlesztését, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítását. A digitális labor kialakításával jelentős mértékben javítani tudjuk a teljes tartalmak internetes megjelenését, bővíteni kívánjuk a meglévő e-könyvtárunk tartalmát. A teljes tartalmak interneten történő hozzáférésének biztosításával helytől és időtől függetlenül biztosítjuk az információkhoz való hozzáférést mindenki számára.
A digitális laborban beszerzett eszközökre építve új típusú foglalkozásokkal bővítjük a formális tanulásban résztvevő gyermekek készség és kompetencia fejlesztését.

A kitűzött célok megvalósításához szükséges fejlesztésként egy korszerű e-tanuló tér kialakítását tervezzük az intézményben. Az IKT eszközök csoportos és egyéni használatára alkalmas térben a csoportos oktatások mellett kreatív foglalkozásokat, távkonferenciákat tartunk, webináriumokat szervezünk. A korszerű IKT eszközök beszerzésével növelni kívánjuk a könyvtári munkafolyamatok hatékonyságát.

Rendezvények

Játékos felnőtt kör
2020. január
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Kapcsolódó nevelés
2020. január 27. (hétfő) 16.30
Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.
Életreform klub
2019. január 27. (hétfő) 17.00
Szőregi Fiókkönyvtár, Magyar u. 14.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l