Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Ajánló digitális könyvtárunkból

Több mint 45 ezer dokumentum: e-könyvtar.sk-szeged.hu
A folyamatosan bővülő adatbázis tartalma tanuláshoz, ismeretszerzéshez szabadon felhasználható.
 Szegedi kalendárium: Egy egyetemi tanácsülésen elhangzott javaslat alapján 1938. április 7-én Szent-Györgyi Albertet a szegedi egyetem természettudományi karának díszdoktorává avatták.

„Mély megilletődéssel veszem át ezt a díszdoktori oklevelet [...], a legnagyobb kitüntetést, amit egyetem adhat, az egyetem, amely maga a leg-magasztosabb  intézmény,  amelyet  a  társadalom  eddig  magából  kitermelt, melynek működését immár hét évszázad koronázza. [...] Hogy valaki saját hazájában lehessen próféta, az ritkaság, de hogy valakit saját egyeteme emeljen fel, arra a történelem még kevés példát adott. De nekem a szegedi egyetemnek ez a nagylelkűsége még egy más okból is kettősen ked-ves. Engem az én vérem anyai ágon a tudományhoz, apai ágon Erdélyhez köt. Ez az egyetem nemcsak a tudomány tűzhelye, de egyben Erdély egyeteme is.”

A Somogyi-könyvtár virtuális kiállításai Szent-Györgyi Albertről: Életút zenei kitérőkkel; Szent-Györgyi Albert és Amerika

A témában ajánljuk még:
A Délmagyarország írása 1938. április 8-án
Szent-Györgyi Albertről a Szegedi Tudományegyetem honlapján

 Szegedi kalendárium: 1919. április 1-jén jelent meg Móra Ferenc Memento című vezércikke. Az író hamarosan lemondásra kényszerült a Szegedi Napló főszerkesztői tisztéről.
A Somogyi-könyvtár virtuális kiállítása Móra Ferencről

„Minden félreértés elkerülése végett ki kell jelentenem, hogy azt a fatális cikket a magam jószántából írtam, minden kényszerítés nélkül, s ha jóbarátaim értelmetlensége folytán része volt annak a cikknek abban, hogy az ellenforradalom már a proletárdiktatúra virágjában nem tört ki, akkor örülök neki, hogy ezt a cikket megírtam.”

A témában ajánljuk még:
Medgyesi Konstantin: Szemelvények egy szenvedélyes flört történetéből - Móra és a politikai küzdőtér
Lengyel András: A forradalmak furcsa párosa

 József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása – és ez nem csak és nem mindig a költőn múlik egészen – őt a jövedő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni.”
Juhász Gyula ajánló sorai a Szépség koldusa elé írt előszóban olvashatók. József Attila első verseskötete a szegedi Koroknay-nyomdából került ki 1922 deceberében, és a Templom téri kis műhely terméke volt a második,  Nem én kiáltok című kötet is, 1925 elején.  A nagy előd és pártfogó, Juhász Gyula jóslatszerű gondolatai idővel beteljesültek, s városunk büszkén vallja magáénak az egyik legnagyobb magyar költő indulásának éveit. A Somogyi-könyvtár virtuális kiállítása ezt a szegedi időszakot tekinti át Péter László írásai nyomán: József Attila Szegeden.

További ajánlatok digitális könyvtárunkból:
A rövid életű szegedi irodalmi lap, a Csönd (1923) mindhárom száma közölt József Attila-verset, a márciusi számban pedig a Szépség koldusáról is olvasható egy kritika.
A József Attila-szobor avatása a Dugonics téren, 1964. október 10.

 

 

„Megérdemli ez a Dugonics, hogy jó szívvel legyen hozzá a szegedi ember. Először azért, mert Juhász Gyula előtt ő volt az egyetlen nagy magyar író, aki Szegeden született. Másodszor azért, mert minden írása tele van szegedi ízzel, színnel ..." (Móra Ferenc)

Dugonics András a szegedi piarista tanárok egyik kiválósága, akit az első magyar nyelvű regény írójaként, a magyar nyelvű matematikai szaknyelv úttörőjeként, nyelvújítóként, tudósként, korának polihisztoraként tartunk számon.
Kevesen tudják azonban, hogy egykori könyvtárának jelentős része a Somogyi-könyvtár emlékkönyvtárában várja a kutatókat, az érdeklődőket a mai napig.

A szegedi piaristák 300 éves évfordulójára emlékezve ajánljuk most az olvasóink és (nem csak) a szegedi tanárok figyelmébe a Somogyi-könyvtár digitális tartalmait, amelyek Dugonics Andrásról és könyvtáráról készültek.

A Szeged folyóirat 2018-as Dugonics-emlékszámának tanulmányai ezen a linken olvashatók.

 A szegedi születésű Juhász Gyula (1883–1937) Magyarország legismertebb költői közé tartozik. A Somogyi-könyvtár értékes különgyűjteménye a Kilényi-gyűjtemény, amely egyben az ország egyik leggazdagabb Juhász Gyula-közgyűjteménye. Kilényi Irma (1891–1944) Juhász Gyula önkéntes titkára volt, aki 1919-től egészen haláláig gyűjtötte a költő életével, művészetével kapcsolatos dokumentumokat. A Somogyi-könyvtárba került hagyatéka az irodalomtörténészek legfőbb forrása Juhász Gyula életművének kutatásához.
A közel 3000 darabból álló dokumentumgyűjtemény jelentős része megtekinthető digitális könyvtárunkban.
Itt egy Sárvári Annának (a híres Anna-versek ihletőjének) szóló képeslapot emeltünk ki, de a "Juhász Gyula" tárgyszóra keresve is érdemes megtekinteni a folyamatosan gazdagodó kínálatot.

Virtuális kiállításaink a Kilényi-gyűjtemény anyagából:
Juhász Gyula életútja  – Juhász Gyula szerelmeiJuhász Gyula és a művészetek

 Az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódóan több mint 600 dokumentum elérhető digitális könyvtárunkban.
Ebből most egy 1848-as naptárat emeltünk ki, de a katalógusban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tárgyszót kiválasztva böngészhető a többi dokumentum, amelyek tanuláshoz, ismeretszerzéshez szabadon felhasználhatók.

 Az 1848-49-es eseményeket továbbgondolva emeljük ki a Kossuth Lajossal kapcsolatos digitális tartalmakat, melyek nagyobb része a Vasváry-gyűjtemény anyagából került digitális könyvtárunkba, de szegedi vonatkozású dokumentumokat is érdemes keresni, mint például ezt a képeslapot a Klauzál térrel és a Kossuth-szoborral.

 

Könyvtártörténet Könyvtártörténet

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról