Vaszy-hagyaték Vaszy-hagyaték

Vaszy-hagyaték


Vaszy Viktor (1903-1979) zeneszerző, karmester hagyatéka 2003-ban, születésének 100. évfordulóját követően került a Somogyi-könyvtárba.

A hagyaték jelentős részét személyes dokumentumok képezik. Vaszy az 1929 után megjelent cikkeket és nyomtatványokat szorgalmasan gyűjtötte és ragasztotta be albumokba, ezek segítségével jól követhető korai zeneszerzői, karmesteri pályafutása, az Egyetemi Énekkar 1929 és 1941 közötti működése, sikerei, az Országos Kamara-opera Társulat megalakítása. A Kolozsvári Nemzeti Színház 1941-44-ig terjedő időszakáról is nagy mennyiségű dokumentum áll a kutatók rendelkezésére.

Nagy mennyiségű kotta- és könyvanyag került a könyvtár tulajdonába a Vaszy-hagyatékból. Nemcsak az általa vezényelt művek partitúráit találhatjuk meg ezek között, hanem olyan nagy értékű kottákat is, melyeket Mihalovich Ödön, a Zeneakadémia igazgatójának gyűjteménye tartalmazott. Ezt az anyagot a volt igazgatótól vásárolta meg Vaszy. Sajnos a Kolozsvárról 1944-ben történő visszaköltözés közben az értékes gyűjtemény egy része elveszett. Gyakori a kották között az un. kolligátum, melyekbe használati szempontból egészen különböző kiadású műveket kötöttek egybe (pl. négy-kezes zongoraátiratokat).

A hagyaték kiemelkedő fontosságú részét képezik a zeneszerző műveinek kéziratai, megjelentetett kottái. A kéziratok vázlatai, a javítások és a sajátkezű másolatok a kutatók számára igazi aranybányát jelenthetnek a Vaszy-életmű feldolgozásakor.

Average (0 Votes)

Library history Library history

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

The collection

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Somogyi foundation Somogyi foundation

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Photos of the library