Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

EFOP-4.1.8-16

 

A kedvezményezett neve: SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
A projekt címe: Az élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Somogyi-könyvtárban
A szerződött támogatás összege: 79 952 955 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00 76
 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztése; az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységek végzése.
A projekt keretében korszerű IKT eszközök beszerzését kívánjuk megvalósítani, amelyek alkalmazásával módszertanilag megújított foglalkozások (olvasási, információkeresési és digitális kompetenciafejlesztő) keretében biztosítjuk a tanulási és digitális kompetenciáik fejlesztését, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítását. A digitális labor kialakításával jelentős mértékben javítani tudjuk a teljes tartalmak internetes megjelenését, bővíteni kívánjuk a meglévő e-könyvtárunk tartalmát. A teljes tartalmak interneten történő hozzáférésének biztosításával helytől és időtől függetlenül biztosítjuk az információkhoz való hozzáférést mindenki számára.
A digitális laborban beszerzett eszközökre építve új típusú foglalkozásokkal bővítjük a formális tanulásban résztvevő gyermekek készség és kompetencia fejlesztését.

A kitűzött célok megvalósításához szükséges fejlesztésként egy korszerű e-tanuló tér kialakítását tervezzük az intézményben. Az IKT eszközök csoportos és egyéni használatára alkalmas térben a csoportos oktatások mellett kreatív foglalkozásokat, távkonferenciákat tartunk, webináriumokat szervezünk. A korszerű IKT eszközök beszerzésével növelni kívánjuk a könyvtári munkafolyamatok hatékonyságát.

Rendezvények

A Kulturális Örökség Napjai a Somogyi-könyvtárban
2019. szeptember 21–22. (szombat–vasárnap)
Szeged, Dóm tér 1-4. és a városban
Játékos felnőtt kör
2018. szeptember
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Tízórai
2019. szeptember 24. (kedd) 10.30
Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l