Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

EFOP-3.7.3-16

 

 

A kedvezményezett neve: SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
A projekt címe: Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Somogyi-könyvtárban
A szerződött támogatás összege: 28 386 886 Ft, azaz huszonnyolcmillió-háromszáznyolcvanhatezernyolcszáznyolcvanhat forint.
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00281
 

A projekt tartalmának bemutatása:
A Somogyi-könyvtár fejlesztésének célja, az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az alapkompetenciák fejlesztése nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások megtartásával.
Kiemelt célunk a hátrányos helyzetűek formális oktatásba való visszatérésének vagy belépésnek elősegítése az élethosszig tartó tanulásban rejlő lehetőségek megismertetésével. Ennek érdekében 12 tanulási forma keretében 292 főt kívánunk bevonni az élethosszig tartó tanulásba. A bevont résztvevők 65%-a hátrányos helyzetű lesz az alábbi célcsoportok bevonásával.

Tanulás formák:
havi szakkör: 7 db, baba-mama szakkör, fogyatékkal élők fejlesztése, önmegvalósító kreatív szakkör szabadegyetem: 2, önismeret, kulturális ismeretek fejlesztése tanfolyam: 1, gasztronómiai ismeretek elsajátítása során készség, képesség fejlesztés
e-learning: 1, új tanulási forma, 5 témakör: word, excel alapok, pp alapok, felhő technológia, okos eszközök használata
klubfoglalkozás: 1, információszerzés könyvtári környezetben

Célcsoportok:
- a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek, ezen belül:
• inaktívak (GYED-en vagy GYES-en lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek)
• intézményekben élők (idősek otthonában élő nyugdíjasok, tartós, bentlakást nyújtó szociális otthonban élő egyhe pszichiátriai betegek),
• fogyatékossággal élők (látássérültek, sclerosis multiplex betegségben szenvedők)
• iskolai oktatásból lemorzsolódottak, alacsony végzettségűek,
• képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)
• pályakezdő munkanélküliek (olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)
- egyéb: inaktív nyugdíjasok

Jelen pályázatba bevont hátrányos helyzetű résztvevők a tanulás, a munkavégzés, a szakmai fejlődés segítését, a mindennapi életvitel, az életvezetés információkkal való megkönnyítését, az életminőség javítását (önépítés, közösségi élmény) kapják meg a könyvtártól. A GYES-en, GYED-en lévők a számukra kidolgozott havi szakkörökben sajátíthatnak el új innovatív tanulási lehetőségek és formákat és képezhetik magukat tovább a gyermekeik fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. A pályakezdő munkanélküliek a szabadegyetem tanulási formában hallhatnak korszerű ismereteket neves előadóktól az önismeret-önértékelés témakörben, valamint az e-learning foglalkozások keretében tartott, alapvető számítógépes nyújtó képzésbe kapcsolódhatnak be. Az korai iskolaelhagyók számára a könyvtár jelen pályázatban kidolgozott tanulási formái lehetőséget teremtenek arra, hogy az iskolaitól eltérő környezetben, de mégis keretek között tegyék próbára, illetve fejlesszék tovább meglévő ismereteiket. A fogyatékkal élők számára kidolgozott havi szakkörök és szabadegyetem keretében megvalósuló programok segítségével erősítjük a társadalmi hasznosságukat, segítjük a beilleszkedésüket. A nyugdíjasoknak klubfoglalkozást tervezünk elősegítve ezzel a nyugdíjasok digitális esélyegyenlőségét, az információs társadalomba való bekapcsolódást.

Rendezvények

Mesegömbölyítő
2020. szeptember 30. (szerda)
Dóm tér 1–4., Gyermekkönyvtár
Könyvbarátok klubja
2020. szeptember 30. (szerda) 16.00
Francia Utcai Fiókkönyvtár, Kossuth L. sgt. 69-71.
Meseszőnyeg
2020. szeptember 30. (szerda) 17.00
Tápai Fiókkönyvtár, Budai N. Antal u. 20-22.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • KÖNYVvadászat
  • Irodalmi villámkvíz 2020
  • Kvízjátékok
 

Képek a rendezvényekrő‘l