Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Állásajánlat

 

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
PÁLYÁZATOT HIRDET

KÖNYVTÁROS (OLVASÓSZOLGÁLAT, FIÓKHÁLÓZAT)
és
FELDOLGOZÓ KÖNYVTÁROS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

 

KÖNYVTÁROS (OLVASÓSZOLGÁLAT, FIÓKHÁLÓZAT)

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6720 Szeged, Dóm tér 1–4.
A munkavégzés ideje: váltott műszakban (délelőtt délután), a nyitvatartási időhöz igazoldó munkarendben, min. 2-3 alkalommal délutáni műszakban

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Olvasószolgálati feladatok ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból), olvasószolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás és statisztika készítése, az olvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, állománygondozás. Olvasószolgálatot érintő hivatali levelezés intézése, kapcsolattartás az olvasókkal személyesen és online. Klubok, vetélkedők, olvasókörök szervezése, vezetése. Javaslattétel az állománygyarapítást érintően. Részvétel a könyvtári állomány leltári ellenőrzésében, állományapasztási és állományvédelmi feladatokban. Szükség esetén egyéb könyvtári munkafolyamatokban való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú könyvtáros végzettség vagy egyéb felsőfokú végzettség + könyvtári gyakorlat,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,
 • a Corvina integrált könyvtári rendszer felhasználói szintű ismerete,
 • olvasószolgálatban, fiókkönyvtárban szerzett tapasztalat,
 • kommunikáció, média és marketing ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és együttműködési készség,
 • magas szintű problémamegoldó készség,
 • használóközpontú szemléletmód,
 • önálló, gyors, precíz munkavégzés,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • megbízhatóság, kiegyensúlyozott teljesítmény,
 • udvariasság, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,
 • rövid motivációs levél,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag.

A munkakör betöltésének időpontja, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok végleges elbírálásáról a Somogyi-könyvtár igazgatója dönt.
Jelentkezési határidő: 2022. 01. 21.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a sikalane.santa.ildiko@sk-szeged.hu címre, vagy postai úton.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022.01. 28.

A munkakörrel kapcsolatosan további információt Sikaláné Sánta Ildikó igazgató nyújt, a +36 62-425-525-ös telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a könyvtár honlapján szerezhető.


 FELDOLGOZÓ KÖNYVTÁROS

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6720 Szeged, Dóm tér 1–4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A beszerzésre került dokumentumok (könyvek, folyóiratok és más nyomtatott, audiovizuálisan vagy digitálisan rögzített anyagok) rendszerezése, tartalmi és formai feltárása a könyvtár elektronikus katalógusában, az elektronikus katalógus (OPAC) folyamatos karbantartása, a rekordok ellenőrzése, javítása. Részvétel a könyvtári állomány leltári ellenőrzésében, állományapasztási és állományvédelmi feladatokban.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú könyvtáros végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • formai és tartalmi feltárásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • a Corvina integrált könyvtári rendszer magas szintű ismerete,

Elvárt kompetenciák:

 • használóközpontú szemléletmód,
 • önálló, gyors, precíz munkavégzés,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • megbízhatóság, kiegyensúlyozott teljesítmény,
 • hivatástudat
 • nagyfokú precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,
 • rövid motivációs levél,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag.

A munkakör betöltésének időpontja, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok végleges elbírálásáról a Somogyi-könyvtár igazgatója dönt.
Jelentkezési határidő: 2022. 01. 21.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a sikalane.santa.ildiko@sk-szeged.hu címre, vagy postai úton.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022.01. 28.

A munkakörrel kapcsolatosan további információt Sikaláné Sánta Ildikó igazgató nyújt, a +36 62-425-525-ös telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a könyvtár honlapján szerezhető.

Könyvtártörténet Könyvtártörténet

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról