Állásajánlat Állásajánlat

Állásajánlat

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Fiókhálózat

könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6720, Szeged, Dóm tér 1–4.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fiókkönyvtárban olvasószolgálati feladatok ellátása. A fiókkönyvtár állományának gondozása, gyarapítása, statisztikai adatok gyűjtése. Könyvtári rendezvények, foglalkozások szervezése.
 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • könyvtárosi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások
 • ECDL
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem
 • Corvina Integrált Rendszer használata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
   

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai elhivatottság és felelősségtudat
 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Kiváló szintű empátia, tolerancia
 • Kiváló szintű problémamegoldó készség
   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
   

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton: Sikaláné Sánta Ildikó részére a sikala@sk-szeged.hu e-mail címen keresztül
személyesen: Sikaláné Sánta Ildikó, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dóm tér 1–4.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.

 

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Somogyi Alapítvány Somogyi Alapítvány

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Képek a könyvtárról