Alapítvány Alapítvány

Alapítvány

 
Adjon 1%-nyi esélyt kulturális értékeink megmentésének, a még több és jobb olvasnivalónak, a tartalmas és szórakoztató rendezvényeknek, hasznos tanfolyamoknak!
 
A Somogyi-könyvtár adószáma: 15484684-2-06
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány adószáma: 18454291-1-06
 

 
A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítványt Tóth Béla nyugalmazott könyvtárigazgató azzal a céllal hozta létre, hogy adományokat gyűjtsön a könyvtár gyűjteményének gyarapításához, az állományban található dokumentumok restaurálásához, a könyvtár kiadványainak és rendezvényeinek támogatásához, a könyvtári szolgáltatások technikai színvonalának emeléséhez. A könyvtár sokat köszönhet önzetlen támogatóinak, akik pénzadományaikkal járulnak hozzá a fenti célok megvalósításához.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány kizárólag tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgálhat. Ezen belül az Alapítvány célja:
 • A Somogyi-könyvtár állománygyarapításának segítése könyvtári dokumentumok vásárlásával, előfizetésével, esetleg ajándékozásával.
 • Könyvtári kiadványok, rendezvények támogatása.
 • A Somogyi-könyvtár állományvédelmi tevékenységének támogatása a könyvkötéshez,
  restauráláshoz, fényképezéshez, szükséges anyagok, eszközök, beszerzésével,
  illetve ajándékozásával.
 • A könyvtári szolgáltatások technikai színvonalának emelése eszközök
  (pl. számítógép, lézernyomtató, telefax ) beszerzésével, illetve ajándékozásával.
 • A könyvtári szakmai munka színvonalának emelése tanfolyamok, továbbképzések és tanulmányutak szervezésével.
 • Tudományos konferenciák, tanácskozások szervezése, az azokon résztvevők támogatása bel- és külföldön egyaránt.
Az 1997. évi CXL. törvény 73. §-ának (1) bekezdése szerint a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. E közcél érdekében az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. év CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
a) tudományos tevékenység, kutatás
b) kulturális tevékenység
c) kulturális örökség megóvása
A támogatást, hozzájárulást, örökbefogadási adomány összegét a Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány számlaszámára: OTP 11735005-20409528 lehet befizetni, mely összeg után adókedvezményt lehet igénybe venni.

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Alapítvány Alapítvány

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Képek a könyvtárról