Rendezvény

Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
2021. október 13. (szerda) 16.30
Dóm tér 1–4., 3. emelet


Hüllők, férgek vagy bogarak-e a székely írás rejtélyes írásjegyei?

Előadó: Zsigri Gyula egyetemi docens (SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék)

Zsigri Gyula 1989-ben végzett a József Attila Tudományegyetemen magyar–angol szakos középiskolai tanári és általános és alkalmazott nyelvészet szakon. Doktori értekezését Magyar mássalhangzószabályok címmel 1994-ben védte meg.1989 óta oktat magyar nyelvészetet, főként hangtant, morfológiát, egyszerű és összetett mondatot, és szövegtant, valamint nyelvtudomány-történetet. Magyar és angol nyelvészet, illetve nyelvtörténet témakörben számos tanulmány és cikk szerzője, társszerzője.


A Somogyi-könyvtár Könyv és kutatója című szabadegyeteme a harmadik évét kezdte meg 2021-ben.
Az előadásokon könyvtárunk kincseivel: régi és ritka könyvekkel, helyismereti dokumentumokkal (levelezések, kéziratok stb.) találkozhatnak az érdeklődők. Az egyes dokumentumokról pedig egyetemi oktatók, professzorok tartanak előadást. Az egyórás program keretében látogatóink megismerhetik valamely téma kutatási eredményeit, és megnézhetik a szóban forgó irodalomtörténeti ritkaságokat is.

Rendezvények

Országos Könyvtári Napok, 2021
2021. október
A központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban
Bohóckodó, avagy (B)irodalmi Lépegető 2
2021. október 22-től november 5-ig
Dóm tér 1–4., Gyermekkönyvtár
Megjött az Ősz...
2021. október 25. (hétfő) 16.00
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Irodalmi villámkvíz 2020
  • Kvízjátékok
 

Képek a rendezvényekrő‘l