Szegedi kalendárium

Május 7.
1840. május 7-én alakult meg a szegedi piarista gimnáziumban Horváth Cyrill kegyesrendi tanár vezetésével a Szegedi Bölcselkedők Olvasó Társasága.
A' Szegedi Bölcselkedők Olvasó Társaságának Évkönyve 1840/1841
Diósi Géza: A Horváth Cyrill Önképzőkör (Olvasó Társaság) története. 1840-1940
A piarista gimnázium 100 éves önképzőkörének nagyszabású ünnepsége a Városi Színházban

Május 6.
1800. május 6-tól 28-ig Kelemen László színtársulata a használaton kívüli felsővárosi Szent György templomban magyar nyelvű előadásokat tartott.
A szegedi színjátszás kezdetei
Kelemen László és Szeged (p. 40–60.)
Reizner János: Szeged története III. Színház és színészet

Május 5.
1975. május 5-én a Szegedi Nemzeti Színházban „zsúfolt ház, hálás közönség asszisztált Vaszy Viktor ötvenéves karmesteri jubileumához".
A Délmagyarország tudósítása
Virtuális kiállítás Vaszy Viktorról
Vaszy-gyűjtemény: akitől a szabadtéri fanfárja szól…

Május 5.
1891. május 5-én tartotta megnyitó ülését a Szegedi Királyi Ítélőtábla. Első elnöke dr. Sélley Sándor volt.
Antal Tamás: Az újonnan szervezett vidéki ítélőtáblák felállítása. Szeged
A szegedi Ítélőtábla fennállásának negyedszázados évfordulója
A Szegedi Királyi Ítélőtáblától a Szegedi Ítélőtábláig

Május 3.
1852. május 3-án Szegeden született Kálmány Lajos néprajzkutató, a modern magyar folklórtudomány egyik megalapozója.
Magyar katolikus lexikon
Ortutay Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyűjtés
Kálmány Lajos: Szeged népe (MEK)

Május 1.
1859. május 1-jén jelent meg a Szegedi Híradó első száma. A Kempelen Győző szerkesztette lap a város első folyamatosan megjelenő újságja volt.
T. Knotik Márta: A Szegedi Híradó szerkesztőségei, kiadóhivatalai és nyomdái
Hírlapjaink (1896) I. Politikai lapok. Szegedi Híradó
Lengyel András: Kísérletek a Szegedi Híradó megerősítésére

Április 30.
1966. április 30-án ünnepélyesen felavatták a József Attila Tudományegyetem új kollégiumát, a Móra Ferenc Diákotthont.
Új otthon!
A Móra Kollégium honlapja
Jubileumi kiadványok a 30.  és a 40. évfordulóra

Április 29.
1979. április 29-én megindult városunkban a trolibuszforgalom az 5-ös vonal Bartók tér és Újszeged közötti megnyitásával.
Szeged trolibuszvonal-hálózata
ZIU-9-es trolibuszok Szegeden
Tóth Marcell: A ZiU-któl a piros flottáig − négy évtizede járnak Szegeden a trolibuszok (2019)

Április 27.
1953. április 27-én Szegeden született Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze.
A művészről a Zeneakadémia honlapján
'Illúziókergető lennék' - Tokody Ilona 60 éves
Interjú Tokody Ilonával

Április 26.
„A romjaiból új életre kelő Szegedre nagy nemzeti missió vár..." – 1880. április 26-án Somogyi Károly fölajánlotta könyvtárát Szeged városának.
A fölajánló levél. In: A Somogyi-könyvtár száz éve. 309. o.
Mikszáth Kálmán: A meglepetés. In: A Somogyi-könyvtár száz éve. 311. o.
Somogyi Károly

Április 24.
1917. április 24-én meghalt Tömörkény István – ahogy Móricz Zsigmond írta a Nyugatban: „Elment a magyar embör legjobb barátja."
Virtuális kiállítás az íróról
Kosztolányi Dezső Tömörkény-nekrológja
Az író válogatott novellái a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Április 24.
1875. április 24-én Szegeden született Huszka Jenő, a magyar operettmuzsika kiváló úttörője és klasszikusa.
Sándor János: „Zenéjéből mindig közös valami a magyarból és a keletiből” (A fiatal Huszka Jenő és Szeged)
Huszka Jenő a Wikipédiában
Operácskák Huszka Jenőtől

Április 23.
1926. április 23-án Kucses Éva néven Szegeden született Janikovszky Éva Kossuth-díjas író, számos nagysikerű ifjúsági regény szerzője.
Janikovszky Éva
Janikovszky Éva mindenkinek írt
Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva és Szeged

Április 22.
1885. április 22-én leégett az 1883-as "Királynapok" keretében ünnepélyesen átadott színházépület.
A király nyomában Szegeden, 1883
Szeged színház nélkül
Fellner és Helmer csodapalotáját tűzvész sem tudta elpusztítani

Április 20.
2011. április 20-án adták át az M43-as autópálya részeként a Móra Ferenc hidat, mely tehermentesíti Szeged belvárosát az áthaladó kamionforgalomtól.
Hidak, amelyek valamiben elsők voltak
Az M43 Autópályán épült Móra Ferenc Tisza-híd tervezése
Wikipédia

Április 18.
1931. április 18-án házkutatást tartottak Radnóti Miklós szegedi lakásában és elkobozták második verseskötetének, az Újmódi pásztorok énekének példányait.
Péter László: Radnóti Miklós szegedi lakásai
Az Újmódi pásztorok éneke egy példányáról
Miklós Péter: „Akár egy patikában” – Radnóti Miklós szegedi szobái

Április 17.
1851. április 17-én született Lázár György ügyvéd, városi tiszti főügyész, tanácsnok, országgyűlési képviselő, 1904-től haláláig Szeged polgármestere.
Farkas Csaba: A városi bírótól a polgármesterig. Lázár György
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez
Lázár György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira

Április 16.
1966. április 16-án halt meg Jancsó Miklós világhírű farmakológus, Kossuth-díjas egyetemi tanár, akadémikus.
Ifj. Jancsó Miklós farmakológus
Issekutz Béla: Jancsó Miklós emlékére
Jancsó Miklós a Nemzeti Emlékcsarnokban

Április 15.
1926. április 15-én hunyt el Herrmann Antal etnográfus, a magyarországi néprajzoktatás meghonosítója és a szegedi néprajzi iskola megteremtője.
Klukovitsné Paróczy Katalin: Herrmann Antal emlékezete
Gaál György: Herrmann Antal, a néprajzoktatás meghonosítója a Ferenc József Tudományegyetemen
Százötven éve született Herrmann Antal, a Magyar Néprajzi Társaság megalapítója

Április 15.
1824. április 15-én született Herczel (Hercz'l) Fülöp orvos, 1850–51-ben Szeged város tiszti főorvosa. Szakkönyvtárát a Somogyi-könyvtárnak adományozta.
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez
Herz’l-ház – Kárász utca 15.
Herczl Fülöp könyvtára a Somogyi-könyvtárban
Pex – Herczel Fülöp tulajdonosi bejegyzései a Somogyi-könyvtár köteteiben

Április 14.
A Színház és Társaság 1925. április 14-i címlapján jelent meg Magyar László karikatúrája József Attiláról, s a költő két verse is olvasható volt a lapszámban.
Virtuális kiállítás a költő szegedi éveiről
József Attila: Curriculum vitae
Képek József Attila életéből

Április 13.
1930. április 13-án az ipartestületi székházban, 73 szegedi iparos részvételével megnyílt az első szegedi ipari vásár.
Ünnepélyes keretek között ma nyílik meg az első szegedi ipari vásár
Séta az első szegedi Ipari vásáron
Az I. Szegedi Ipari Vásár

Április 11.
Vántus István: Aranykoporsó című operájának kirobbanó sikerű ősbemutatója 1975. április 11-én volt a Szegedi Nemzeti Színházban.
Vántus István zeneszerző (1935–1992)
Virtuális kiállítás
Illés Mária: „A tiszta hangok titka”. Vántus István művészete zeneelméleti rendszerének tükrében

Április 11.
1935. április 11-én avatták föl Klebelsberg Kuno síremlékét – egész alakos szobrával – a szegedi dóm altemplomában.
Szeged népe impozáns ünnepség keretében avatta fel Klebelsberg Kunó síremlékét
Klebelsberg útja a szegedi nagytájtól a dómig
T. Molnár Gizella: A kultuszminiszter (Portrévázlat gróf Klebelsberg Kunoról – a Szeged folyóiratban) 1. rész 2. rész
Virtuális kiállítás Klebersberg Kunoról

Április 10.
1934. április 10-én Szegeden született Durkó Zsolt Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, főiskolai tanár.
A ház, amelyben Durkó Zsolt nevelkedett
In memoriam Durkó Zsolt
A Zeneakadémia honlapján

Április 9.
1900. április 9-én hunyt el Főkövi Lajos zenetörténész, újságíró, a szegedi zenede zongoratanára. Zenei szakkönyvtárát a Somogyi-könyvtár őrzi.
Maczelka Noémi: A szegedi iskolarendszerű zongoraoktatás története 1995-ig
Főkövi Lajos: Schubert és a romanticizmus
Főkövi Lajos tulajdonosi bejegyzései, pecsétjei egykori könyvtárának köteteiben

Április 7.
1938. április 7-én Szent-Györgyi Albertet a szegedi egyetem természettudományi karának díszdoktorává avatták.
A Nobel-díjas tudós a Szegedi Tudományegyetem honlapján
Magyar feltalálók és találmányaik
Életút zenei kitérőkkel

Április 6.
1937. április 6-án az egykori Fodor utca 6-os számú házban hunyt el Juhász Gyula. Az utca, ahol a költő élete utolsó éveit töltötte, ma az ő nevét viseli.
Juhász Gyula
Juhász Gyula-dokumentumok a Kilényi-gyűjteményben
Juhász Gyula összes versei a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Április 4.
1883. április 4-én született Szeged halhatatlan költője, Juhász Gyula a palánki Ipar utca 13. számú házban.
A reverendát adta föl az írásért
Juhász Gyula és a művészetek
A félrecsúszott nyakkendő... Juhász Gyula szerelmei

Április 3.
Szenttamás 1849. április 3-i bevételekor a Földváry Sándor vezette szegedi önkéntes nemzetőrök csapata tűzte ki elsőként a nemzeti színű zászlót.
A szent-tamási diadal
A délvidéki események; Perczel Mór támadó műveletei a Bácskában
Szent-Tamás. A rabló ráczok főfészke nincs többé!

Április 1.
1919. április 1-jén jelent meg Móra Ferenc Memento című vezércikke. Az író hamarosan lemondásra kényszerült a Szegedi Napló főszerkesztői tisztéről.
A Mementó a Szegedi Naplóban és a kézirat első oldala
Változás a Szegedi Napló szerkesztőségében
Lengyel András: A forradalmak furcsa párosa

Március 29.
1944. március 29-én érkezett Szegedre a hónap elején kinevezett új csanádi püspök, Hamvas Endre.
Magyar életrajzi lexikon: Hamvas Endre
Hamvas Endre az új csanádi püspök
Hamvas Endre megyéspüspök

Március 28.
1824. március 28-án született Pálfy Ferenc, Szeged város leghosszabb ideig hivatalban lévő polgármestere.
G. Tóth Ilona: A városi bírótól a polgármesterig. Pálfy Ferenc
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez 

Március 25.
A Szeged 1925. március 25-i számában jelent meg József Attila Tiszta szívvel című verse, mely a költő életében különös jelentőséggel bír.
József Attila: Tiszta szívvel
József Attila Szegeden, 1925
Alföldy Jenő: Törvényen kívül és törvényen felül

Március 23.
1984. március 23-án hunyt el Greguss Pál botanikus, egyetemi tanár, aki éveken át volt a szegedi egyetem dékánja, majd rektora, valamint a Füvészkert igazgatója.
Nagy magyar tudományos siker a kanadai nemzetközi botanikai köngresszuson
Molnár Jakab: Tudós fiát köszöntötte Tornya
Móra Ferenc: A növények csodálatos élete

Március 22.
1887. március 22-én Szegeden született Hegedűs Gyula újságíró, több neves budapesti lap munkatársa, a Magyarság és a Magyar Nemzet egyik alapítója.
Magyar életrajzi lexikon
A Magyar Nemzet egyik alapítója
Kunszery Gyula: „A Tűz fiai” (Hegedűs Gyula irodalmi hagyatékából)

Március 21.
1979. március 21-én ünnepélyesen átadták a szegedi Ifjúsági Házat, a mai IH Rendezvényközpont elődjét.
Ifjúsági Ház a Tisza-parton. Avatás: március 21-én
Átadták az Ifjúsági Házat. Fiatalok nagygyűlése – Fáklyás felvonulás
Az IH Rendezvényközpont honlapja

Március 18.
A pesti forradalom híreit 1848. március 18-án népgyűlésen ismertették Szeged lakosságával, melyen a közrend fenntartása érdekében állandó bizottmányt választottak.
A népgyűlés jegyzőkönyvének első oldala
A reformmozgalom és a forradalom Szegeden
Szeged eseményei 1848-49-ben

Március 17.
1879. március 17-én Szegedre látogatott I. Ferenc József, hogy személyes tapasztalatai alapján hozza meg a szükséges intézkedéseket az árvíz sújtotta város megmentésére.
Vágó Pál festménye
A király Szegeden
A király a vár bástyáján

Március 15.
1884. március 15-én kezdte meg működését az első szegedi szülészeti intézmény, a Szegedi M. Kir. Bábaképezde és a hozzá kapcsolódó kóroda.
Szabó Tibor: Mann Jakab dr. és az első szegedi bábaképezde
Látogatás Mann Jakab dr udvari tanácsosnál 
Mann Jakab, orvosdoktor, bábaképzőintézeti igazgató-tanár

Március 12.
1879. március 12-én hajnali fél 2-kor a megáradt Tisza Rókusnál átszakította a töltést, és a víz Szeged városára zúdult. A 6000 házból alig 260 maradt meg.
„A hajnal nem találta többé..." – virtuális kiállítás
Vágás István: A Szeged városát 1879-ben romba döntő árvíz 
A napfény városának leggyászosabb éjszakája

Március 10.
1881. március 10-én született Pick Jenő szalámigyáros, az alapító Pick Márk legidősebb fia.
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez
Bátyai Jenő: A szalámis dinasztia története 
Nyilas Péter: A nadrágba varrt receptúra

Március 8.
1947. március 8-án jelent meg a Tiszatáj irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat első száma.
Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada, 1947-1997
A Tiszatáj archívuma 
Az online Tiszatáj

Március 8.
A Szeged 1925. március 8-i száma hírül adta, hogy Szabó Dezső a lap munkatársa lett és közölte írását Juhász Gyula Testamentom című kötetéről.
Péter László: Szabó Dezső Szegeden
Szabó Dezső: Juhász Gyula új könyvéhez 
Budai Balogh Sándor: Szabó Dezső ismeretlen naplója (1924–1925)

Március 5.
1985. március 5-én hunyt el Kanyó Zoltán, a szegedi egyetem tanszékvezető docense, a nyelvészeti és szemiotikai alapú irodalomelmélet jelentős hazai képviselője.
Bernáth Árpád: Kanyó Zoltán (1940-1985)
Kanyó Zoltán a Wikipédiában 
Kanyó Zoltán (Névpont)

Március 4.
1854. március 4-én indult meg a vasúti közlekedés Szegedre. Ekkor adták át a Cegléd–Szeged vasútvonal Félegyháza–Szeged közötti szakaszát.
Szeged története 3/1. Közlekedés és szállítás
Dr. Horváth Ferenc: A Cegléd–Szeged vasútvonal története 
Engi József: A szegedi kényszerpályás tömegközlekedés története. 1. rész: A kezdetektől a lóvasútig

Március 3.
1870. március 3-án Szegeden született Maróczy Géza sakknagymester, a 20. század fordulójának egyik legkiválóbb sakkozója.
Maróczy Géza – névadónk (Maróczy Géza SE)
Maróczy Géza nyilatkozik. – Beszélgetés a sakkmesterrel
Maróczy Géza Szegeden.

Március 1.
1973. március 1-jén került a Somogyi-könyvtár élére Tóth Béla író, könyvtáros. Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően épült fel a Dóm téri új könyvtárépület.
Szegedi arcképcsarnok: Tóth Béla
Gyuris György: Tóth Béla, a könyvtáros
A Somogyi-könyvtár száz éve. Az átszervezés éve 1973

Február 27.
1915. február 27-én Czibula Viktor néven Szegeden született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
Gaskó Béla: Csongor Győző
Csongor Győző: A szegedi Móra Ferenc Múzeum herbariuma
Csongor Győző: Móra Ferenc és a természettudomány

Február 25.
1914. február 25-én másodszor adott koncertet Szegeden a világhírű gordonkaművész, Pablo Casals – ezúttal George Enescu és Szántó Tivadar társaságában.
A Szegedi Napló írása a koncertről
Pablo Casals magyarországi hangversenyeinek jegyzéke
Pablo Casals művészete és életének magyar vonatkozásai

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

Gyűjtemények

Helyismereti gyűjtemény
Könyvtárunk az országban elsőként hozott létre önálló könyvtári-helyismereti gyűjteményt, mely 1984 óta elkülönített állományrészben könyvtárunk 3. emeletén található.
Tovább...

Örökbefogadás Örökbefogadás

Örökbefogadás

A Somogyi-könyvtár meghirdeti a könyvek "örökbefogadásának" lehetőségét, hogy  személyesebb kapcsolódást alakítson ki a Város, a Város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között.

Tovább...

Képek a könyvtárról