Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Mindszent
A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Mindszent Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett nyilvános Könyvtár.
Az 1948-ban alapított könyvtár többszöri költözködés után, a 2007-ben megvalósult intézményi összevonás óta a Művelődési Ház épületében várja olvasóit 250 négyzetméteren.

Az állományában levő mintegy 50000 dokumentumával, szolgáltatásaival, rendezvényeivel és a hálózati szolgáltatások közvetítésével kielégíti a városban jelentkező igényeket.
A könyvtár állományában a szak- és szépirodalmi könyvek, időszaki kiadványok és egyéb nem hagyományos dokumentumok mellett, igen jelentős helyismereti gyűjtemény található, több ezer, Mindszentre vonatkozó monográfiát, tanulmányt, kéziratot, levéltári anyagot, szórólapot, plakátot, a megyei napilap Mindszentre vonatkozó cikkeit, fotóanyagot, a városra vonatkozó szakdolgozatot kínálunk a látogatóknak.
A fejlesztéseknek köszönhetően bekapcsolódhat az országos információs rendszerbe, hozzáférést biztosít a megyében épített adatbázisokhoz, szolgáltatásokhoz, közvetítve azokat a város lakosságához.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a 14 éven aluli olvasók kiszolgálását, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtését, az iskolákkal való kapcsolat révén az iskolai oktató-nevelő munka segítését, valamint a gyermekolvasók felkészítését a katalógusok on-line használatára, a felnőtt részleg használatára. Így megismerik az önálló információszerzés technikáit, mely elengedhetetlen az egész életen áttartó tanulásban való részvételre.

Szolgáltatásaink:
Díjtalan szolgáltatások: • könyvtárlátogatás,
• a könyvtár által kijelölt gyűjtemény, kézikönyvtár helyben történő használata,
• az állományfeltáró eszközök/katalógusok használata,
• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Könyvtári tagsághoz kötött, beiratkozási díjfizetés ellenében igénybevető szolgáltatások:
• könyvek kölcsönzése, folyóiratok kölcsönzése,
• hangzó anyagok (CD) kölcsönzése, helyben történő hallgatása,
• videó filmek használata,
• helyismereti gyűjtemény dokumentumainak helyben történő olvasása.

A külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások (díjak: ld. a táblázatot):
• műsoros videokazetták kölcsönzése,
• CD-lemezek kölcsönzése,
• fénymásolás,
• informatikai szolgáltatások,
• könyvtárközi kölcsönzés hazai könyvtárakból.
Név:
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Mindszent
Cím:
6630. Mindszent, Szabadság tér 37.
Telefon:
62/526-080
Fax:
62/526-081
Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 17:00
Szerda: 8:00 - 17:00
Csütörtök: 13:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 17:00
Vasárnap: zárva
Térkép: