Szegedi kalendárium

November 28.
„A város tekintetes tanácsa” 1904. november 28-án a Somogyi-könyvtár igazgatójául Tömörkény Istvánt, könyvtárnokul Móra Ferencet választotta meg.
Tömörkény István – könyvtáros és igazgató
Móra Ferenc – a Közművelődési Palotában
Móra Ferenc: Tömörkény

November 26.
1928. november 26-án Szegeden született Sándor Károly, Csikar, 75-szörös magyar válogatott, legendás jobbszélső.
A Csikar - portréfilm a 75 éves Sándor Károlyról
Sándor Károly a Wikipédiában

November 25.
Grünn Orbán 1801. november 25-én kelt Tudósításában értesítette Szeged város lakosságát könyvnyomtató műhelyének megnyitásáról.
A szegedi Grünn nyomda
A Grünn nyomda története és kiadói tevékenysége
Gaál Endre – Szabó Ferenc: Adatok a szegedi Grünn-nyomda történetéhez 1811–1847

November 24.
1918. november 24-én vette kezdetét Újszeged mintegy három évig tartó szerb megszállása.
Ujszegedet megszállották a szerbek
Így történt Újszeged elfoglalása és felszabadulása
100 éve foglalták el a szerbek Újszegedet

November 20.
Az árvíz után lebontott Rozália kápolnát a Dömötör templomhoz közelebb ismét felépítették. Az alapkőletételre 1881. november 20-án került sor.
A Szent Rozália Szegedi Görög Katolikus Kápolna
Szent Rozália kápolna
A Rozália-kápolna képeslapokon elektronikus könyvtárunkban

November 19.
1870. november 19-én Szegeden, a Fekete-házban született Endre Béla festő- és iparművész.
Nagy István: Hódmezővásárhely képzőművészete Tornyaitól napjainkig
Pusztai Virág: Az Endre Béla-életmű újraértékelése egy hiánypótló album-monográfia lapjain
P. László Emőke: Endre Béla festészete

November 16.
1870. november 16-án adták át az Alföld-Fiumei Vasút Hódmezővásárhely és Szeged közötti vonalszakaszát az algyői vasúti híddal.
Szeged–Békéscsaba-vasútvonal
Az Alföld-Fiumei Vasút építése
Az algyői híd megnyitása

November 11.
Városunkban november 11-én ünnepeljük az Egyetem Napját a Kolozsvárott alapított előd, a Báthory-egyetem 1872. évi megnyitására emlékezve.
A Szegedi Tudományegyetem és elődei története 1581-2011
Marjanucz László: A kolozsvári egyetem Szegeden
Az egyetem története az SZTE honlapján

November 10.
1908. november 10-én Szegeden született Vass Vera festőművész, Buday György és Aba Novák Vilmos tanítványa, részt vett a Hősök kapuja freskóinak megalkotásában is.
Vass Vera (1908-1958)
Vass Vera az Artportalon

November 5.
1827. (?1825) november 5-én Szegeden született Stahel-Számvald Gyula 1848-49-es szabadságharcos, aki később Lincoln hadseregében szolgált.
Sánta Gábor: Szeged belvárosától az arlingtoni temetőig - Stahel-Számvald Gyula fordulatos élete
Számvald tábornok emlékezete. Egy magyar tábornok hőstette az amerikai polgárháborúban

November 4.
1830. november 4-én hunyt el Vedres István, "Szeged Széchenyije": mérnök, építész, gazdasági szakíró, nyelvész és irodalmár.
A nemzeti-polgári fejlődés nagy előfutárai. 2. Vedres István
A későbarokk és a klasszicizmus kora az építészetben (Szegeden). Az új városháza
Vedres István: A' magyar nyelvnek a' magyar hazában való szükséges voltát tárgyaló hazafiúi elmélkedés. Kassa, 1807

November 2.
1922. november 2-án Szegeden született Sebők György Liszt-díjas zongoraművész, aki a világ több országában tartott koncerteket és mesterkurzusokat.
Meszlényi László: Sebők György Szegeden
Barabás András: Csodák és mesébe illő dolgok – Sebők György Szegedről, Budapestről, Párizsról, Bloomingtonról...
Dombi Józsefné: Az előadóművészi képesség gyökerei Sebők György művészetében

November 1.
1921. november 1-jén megalakult a Bethlen Gábor Kör szegedi csoportja.
Megalakult a Bethlen Gábor Kör
Aszalós Károly: A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig
Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között

Október 30.
Kilényi Irma 1918. október 30-án kelt levelében mutatkozott be Juhász Gyulának. A Juhász-kultusz ápolásának szentelte egész életét.
A kedves titkár – Kilényi Irma (1891–1944)
Kilényi Irma levelesládájából
A Kilényi-gyűjtemény dokumentumai a Somogyi-könyvtár digitális könyvtárában
Kilényi Irma levelei Juhász Gyulához (1918–1931)

Október 28.
2002. október 28-án hunyt el Varga Mátyás díszlettervező, festő- és iparművész, grafikus, Szeged város díszpolgára.
„Ha a XVIII. században születek, óriási freskókat festek"
Varga Mátyás Színháztörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely

Október 27.
2006. október 27-én Szegeden hunyt el Gregor József világhírű basszista, városunk díszpolgára, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.
Horváth Ádám: Ezentúl csak felvételekről...
„Hittem a gyógyulásomban"
„Szeged az igazi otthonom" - Hollósi Zsolt riportja, 1998

Október 26.
Juhász Gyula 1913. október 26-án először lépett fel a nyilvánosság előtt Szegeden, ekkor tartotta székfoglalóját a Dugonics Társaságban.
A Dugonics-Társaság felolvasó ülése
Bíró-Balogh Tamás: Juhász Gyula szegedi székfoglalója

Október 23.
1686. október 23-án 600 török várvédő vonult el Szegedről Temesvár felé, és ezzel véget ért a város 144 évig tartó török megszállása.
Szeged visszavétele 1686-ban
Az újrafelemelkedés kora. A vár és város felszabadulása
Szeged és Pécs visszavívása (Nürnberg, 1686)

Október 18.
1888. október 18-án Szegeden született Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója.
A Vasváry-gyűjtemény honlapján
Emléktábla Vasváry Ödön szülőházán

Október 16.
A „Királynapok" emlékezetes eseményeként 1883. október 16-án Ferenc József császár nyitotta meg és adta át a Somogyi-könyvtárt.
Szeged olvasóközönségének szolgálatában
A király nyomában Szegeden
Mikszáth Kálmán: A nemes város; A szegedi ünnepek

Október 15.
1833. október 15-én Újszegeden született Bakay Nándor közgazdasági szakíró, polgári liberális közéleti személyiség, kötélgyáros.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
Gelléri Mór: Bakay Nándor
Emlékirat Bakay Nándortól a Tiszavölgy érdekében tekintettel a vizek hasznosítására és a földek megmentésére

Október 14.
A bécsi Ferdinand Fellner és Hermann Helmer cége által eklektikus neobarokk stílusban épült Szegedi Nemzeti Színházat 1883. október 14-én Ferenc József nyitotta meg.
A király nyomában Szegeden: 1883. október 14.
Szeged újjáépítése
Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája

Október 11.
A szegedi Dugonics Társaság 1892. október 11-én tartotta alakuló gyűlését. Az alapító tagok között szerepelt Kálmány Lajos, Löw Immánuel és Pósa Lajos is.
A Dugonics Társaság
A Dugonics Társaság története 1920-ig
Beszámoló a társaság első évi tevékenységéről

Október 8.
1913. október 8-án a Zsótér-házban – Vas Sándor igazgatása alatt – megnyílt a 850 nézőt befogadni képes Korzó mozi.
Színházi Újság, 1913 ősze
Képeslap a Korzó mozival és a Rákóczi-szoborral
Ben Blumenthal és Szeged (és a Korzó mozi...)

Október 5.
1926. október 5-én Horthy kormányzó és az Akadémia képviselőinek jelenlétében zajlott a szegedi egyetem alapkőletételi ünnepélye.
Képek és újsághír az eseményről
Gróf Klebelsberg Kunó klinikái Szegeden
A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940)

Október 4.
2011. október 4-én nyitotta meg kapuit az Árkád Szeged, városunk nemzetközi tekintetben is magas színvonalat képviselő kereskedelmi központja.
A bevásárlóközpont honlapja
Interjú Vizsolyi Dániellel, a bevásárlóközpont igazgatójával

Október 3.
1906. október 3-án érkezett Szegedre Babits Mihály, hogy elfoglalja helyettes tanári állását a főreáliskolában.
Juhász Gyula: Babits Szegeden 1. 2. 3. 4.
Sipos Lajos: Babits Mihály pályakezdése...
Babits Mihály Szegeden

Október 1.
1908. október 1-jén indult meg Szegeden a villamosközlekedés a Rókusi pályaudvar és a Személyi pályaudvar közti 1-es vonalon.
Szeged ötödikként villamosított
Omnibusz, lóvasút, tuja és troli
Szegedi vasutak - képgaléria

Szeptember 27.
A Szegedi Kortárs Balett elődje, a Szegedi Balett 1987. szeptember 27-én a Szegedi Nemzeti Színházban tartotta első táncestjét.
A Szegedi Kortárs Balett honlapja
Szegedi Kortárs Balett: indul az évad, a táncosok meg sem állnak Mexikóig (2019)
Cikksorozat a húszéves Szegedi Kortárs Balettről (2007) 1. 2. 3. 4.

Szeptember 25.
1897. szeptember 25. Szegeden született Joachim József festőművész és szobrász.
Kortárs magyar művészeti lexikon
Szegedi művész párisi sikere
Joachim József kiállítása

Szeptember 22.
1765. szeptember 22-én született Vedres István mérnök, aki sokoldalú tevékenységével fontos szerepet játszott Szeged fejlődésében.
Vedres István 
Vedres István (varsányi)
Vedres István: A' túl a' tiszai nagyobb árvizek eltéríthetésérül egy két szó

Szeptember 19.
Kossuth Lajos szegedi szobrát 1902. szeptember 19-én avatták, az államférfi születésének századik évfordulóján.
Kossuth szegedi szobrának leleplezése
Ünnepségek Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóján
A Kossuth-szobor alkotójáról

Szeptember 17.
1857. szeptember 17-én halt meg Korda János, 48-as szegedi nemzetőrparancsnok, Vedres István veje.
Szinnyei József: Magyar írók élete ésa munkái
Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez
Pálmai József: Korda János

Szeptember 16.
1883. szeptember 16-án adták át a forgalomnak a francia Eiffel-cég által Feketeházy János mérnök tervei alapján felépített szegedi közúti hidat.
A Szegedi Napló írása a híd átadásáról
Fotók az épülő közúti hídról
Móra Ferenc írása a híd tervezőjéről

Szeptember 14.
1930. szeptember 14-én rendezték az első orgonahangversenyt a fogadalmi templomban.
A fogadalmi templom első orgonahangversenye
A szegedi dóm orgonája
A fogadalmi templom orgonája

Szeptember 10.
1968. szeptember 10-én hunyt el Pálfy-Budinszky Endre, a magyar urbanisztikai irodalom jeles képviselője, Szeged város főmérnöke.
Pálfy-Budinszky Endre szobra a felújított Szent István téren
Pálfy-Budinszky Endre gyászjelentése
A városrendezés és városfejlesztés feladatai Szegeden : Pálfy-Budinszky Endre várospolitikai előadása az Egyetembarátok üléssorozatában

Szeptember 8.
A Belvárosi moziban 1920. szeptember 8-án, Étsy Emília szegedi színésznő prológja után kezdődött az első vetítés.
Történeti összefoglaló a Belvárosi mozi honlapján
A Belvárosi moziról a Wikipédiában
A Belvárosi Mozi bemutatója (Délmagyarország, 1920. szeptember 10.) 

Szeptember 7.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1890. szeptember 7-én tartotta alakuló közgyűlését Kállay Albert miniszteri biztos elnöklete alatt.
A szegedi kamara megalakulása és kezdeti tevékenysége
A kamara története a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján  

Szeptember 6.
1896. szeptember 6-án, a szegedi millenniumi emlékünnepségek központi napján több intézményt is átadtak, köztük a közművelődési palotát.
Csizmadia Edit: Szeged millenniumi ünnepe
Bátyai Jenő: A millenniumi építkezések
Tóth Béla: Szegedi regélő, 73. 74. 75.

Szeptember 4.
1882. szeptember 4-én Szegeden született Vlasics Károly festőművész.
Vlasics Károly emléktáblája a Somogyi utcában
Lődi Ferenc: Vlasics Károly 1882–1968
A festőművészről a Somogyi-könyvtár honlapján

Szeptember 3.
Az 1858-ban épült szegedi vasúti híd az 1944. szeptember 3-án lezajlott amerikai légitámadás során súlyosan megrongálódott.
Szegedi vasúti Tisza-híd
Vörös József: 150 éve épült a Szegedi Vasúti Tisza-híd (2008)
A szegedi vasúti híd helyreállítása

Szeptember 3.
1833. szeptember 3-án gróf Széchenyi István a Duna gőzhajó fedélzetén háromnapos látogatásra Szegedre érkezett.
Reizner János: Szeged története II.
Széchenyi krumplit vetett volna Szeged főterére
Móra Ferenc: A Duna a Tiszán

Szeptember 2.
2016. szeptember 2-án elhunyt Sánta Gábor irodalomtörténész, tanár, Fekete István életművének kutatója.
Elhunyt Sánta Gábor
Varga Róbert: Levél Sánta Gábor irodalomtörténész-tanár barátomnak
Horváth Mihály: Egy „korszerűtlen” ember emlékére

Augusztus 30.
1799. augusztus 30-án rakták le a ma látható városháza elődjének alapkövét. Az árvíz után megújított épületet 1883-ban adták át.
Bálint Sándor: Szeged városa (részlet)
Vedres István: ... Szeged ... tanáts-háza talp-kövének le-tétele' ...
A városháza és környéke (Képek a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből)

Augusztus 29.
1926. augusztus 29-én nyílt meg Rudnay Gyula szegedi művésztelepének első kiállítása a kultúrpalotában.
A szegedi művésztelep kiállítása a kulturpalotában
A szegedi művésztelep kiállítása
Szelesi Zoltán: Rudnay Gyula szegedi művésztelepe

Augusztus 27.
1879. augusztus 27-én 32 tűzoltó felesketésével, Gaskó János tűzoltóparancsnok vezetésével alakult meg Szeged Város Hivatásos Tűzoltósága.
A Szeged Városi Hivatásos Tűzoltóság megalakítása
A szegedi tűzoltóság legemlékezetesebb eseteiből
A szegedi lófogatú motorosszer (Magyar Múzeumok 2003/3. 38. o.)

Augusztus 25.
Móricz Zsigmond 1923 nyarán lányaival utazta végig az országot s városunkba is ellátogatott. A Szeged augusztus 25-én közölte a vele készített interjút.
Vér György írása a Szegedben
Péter László: Móricz Zsigmond Csongrádban (részlet)
„Szegedre jöttem egy kicsit fiatalodni"

Augusztus 19.
1979. augusztus 19-én avatták fel a Dugonics téri zenélő szökőkutat, amely Tarnai István tervei alapján készült. A kutat 2008-ban felújították.
12 méterre csap fel a zenélő szökőkút
Lesse meg velünk a zenélő szökőkutat!
Szeged, Dugonics téri szökőkút

Augusztus 19.
1876. augusztus 19-én avatták fel Dugonics András szobrát a reáliskola előtti téren. 1895-ben áthelyezték a tér másik oldalára.
Dugonics András és könyvtára – Dugonics-ábrázolások
Dugonics András-emlékszobor – Köztérkép
Majzik Andrea: „Möglépött, mint Dugonics”

Augusztus 17.
2007. augusztus 17-én nyitotta meg kapuit a Regionális Összművészeti Központ (REÖK) a felújított Reök-palotában, Európa egyik legszebb szecessziós épületében.
A REÖK honlapja
A helyreállított Reök-palota

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

Gyűjtemények

Helyismereti gyűjtemény
Könyvtárunk az országban elsőként hozott létre önálló könyvtári-helyismereti gyűjteményt, mely 1984 óta elkülönített állományrészben könyvtárunk 3. emeletén található.
Tovább...

Alapítvány Alapítvány

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Képek a könyvtárról