Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Somogyi-könyvtár, mint kiadó pályázatot hirdet a 29. évfolyamában lévő Szeged várostörténeti, kulturális és közéleti magazin 2017. július 1-től betöltendő főszerkesztői posztjára.

A Szeged folyóirat célja Szeged város régi és új értékeinek megőrzése, bemutatása. Helyet kap a lapban minden, ami vonzerejében vagy éppen kisugárzásában szegedi érték, elemző kritikák, kulturális tárgyú esszék, portrék, tanulmányok, riportok formájában.

A pályázatra a helyi közösség ügyeit illetően tájékozott, írói és/vagy lapszerkesztői múlttal rendelkező, Szegeden élő vagy Szegedhez kötődő személyek jelentkezését várjuk.

A főszerkesztő felelős:

 • a lapszámok tartalmáért (és ezért felelősséggel tartozik a kiadó felé),
 • a folyóirat folyamatos működtetéséért (a cikkellátottság biztosításáért, a szerzőkkel való kapcsolattartásért, a lapszámok határidőre történő elkészítéséért stb.),
 • a folyóiratban megjelenő anyagok tárgyilagos, pártatlan, tény- és időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmáért, vizuális megjelenéséért,
 • a szerkesztőbizottság összehívásáért, illetve az ülések zavartalan lebonyolításáért,
 • a kiadóval, a támogatókkal és a nyomdával történő kapcsolattartásért, együttműködésért,
 • a folyóirat képviseletéért, promóciójáért.

A főszerkesztővel szembeni elvárások:

 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • pontos, felelősségteljes, lelkiismeretes és eredményorientált munkavégzés,
 • önálló és csapatban történő munkavégzés,
 • kapcsolatteremtő, fenntartó és együttműködési készség,
 • problémamegoldó készség,
 • szövegszerkesztői, informatikai ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • szakmai önéletrajzát,
 • fontosabb publikációinak jegyzékét,
 • lap megjelenésével kapcsolatos terveit (pl. periódus, példányszám, webes megjelenés),
 • folyóirat tartalmára vonatkozó elképzeléseit, az elvárt szakmai színvonal biztosítására irányuló koncepcióját (legfeljebb 4-5 oldalas terjedelemben),
 • javaslatát a szerkesztőbizottsági tagokra.

A lap működtetésének feltételeit az alapító és a kiadó együttesen biztosítja. A feladat ellátása megbízási jogviszony vagy vállalkozási szerződés keretében történik. A pályázat kiírója évente értékeli a főszerkesztő tevékenységét.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja, helye: írásos formában, egy eredeti nyomtatott példányban, zárt borítékban személyesen vagy postai úton:
Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Főszerkesztői pályázat”.

A pályázat elbírálását a kiadó által felkért bizottság végzi. A döntésről a pályázók 2017. június 15-ig írásban kapnak értesítést.
A pályázatról további részletesen információ fenti címen, valamint 62/425-525/1 telefonszámon kérhető.

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2017
2017. június 19-től július 28-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai
Szegedi Vakáció az Agóra Gyermekkuckóban, 2017
2017. július 3-tól 28-ig
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Emlékkönyvtári látogatás
2017. július-augusztus
Dóm tér 1-4., 3. emelet, Emlékkönyvtár

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

 • 80 nap alatt 12 könyv körül
 • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l