Szeged, a város folyóirata Szeged, a város folyóirata

Szeged, a város folyóirata


Változás: 2017. július 1-jétől Bene Zoltán a folyóirat főszerkesztője.


Megjelenik havonta, kiadja a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár.
Megvásárolható a könyvtár földszinti adminisztrációjában.

Főszerkesztő: Bene Zoltán, Szerkesztő bizottság: Biernacki Karol, Kocsi Lajos, Marjanucz László, Nátyi Róbert

Szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 2. Telefon: 20/348-8446, e-mail: szegedfolyoirat@gmail.com

TELJES SZÖVEGŰ hozzáférés 1988-tól 1997 decemberéig

A folyóiratok tartalomjegyzéke időrendben visszafelé haladva alább megtekinthető, illetve a már digitalizált lapszámoknál a teljes tartalom megtekintése is választható – pdf-formátumban.

A folyóiratok tartalomjegyzéke


Szeged város ünnepe
A magyar örökség díjazottjai
Erdélyi kalandozások
A város társadalmi jellegéről


Száz éve halt meg Tömörkény
Benedetto Croce magyar hatástörténete
Kass János illusztrációiról
Sándor János köszöntése


A Szegedért Alapítvány díjazottjai
Kodály-művek Szegeden
Mérlegen a tudományosság
Halmos Béla emlékezete


200 éve született Arany
Magyar Örökség-díj Zoltánfynak
Kondor és Pilinszky Szegeden
Novák András halálára


Tömörkény-évforduló
Még mindig Moholy-Nagy
A fametszés mestersége
Temesvári képzőművészek Szegeden


Moholy-Nagy László emlékezete
A klasszikus Bánk bán Szegeden
Hetven éves a szegedi Bábszínház
Jogfilozófiai fejtegetések


A mi ötvenhatunk
Éneklő Ifjúság
Apró Ferenc köszöntése
Tóth Sándor '56-os rajzai


Széchenyi István emlékezete
Simándy József centenáriuma
Könyvtörténeti kiállítások
Egy tüntetés anatómiája


Klauzál Gábor emlékezete
Vitairat a szegedi új hídról
Pompeji kiállítás a múzeumban
SzegedArt - szabadtéren


Ünnepi Könyvhét - Szeged
A város zenei múltjából
Húsz éves a Vántus Társaság
Emléktábla Zsigmond Vilmosnak

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

A legtöbben kölcsönözték A legtöbben kölcsönözték

Könyvajánló

A hónap könyve, 2017. június

Sánta Gábor, a szegedi tanárképző főiskola docense könyveivel és publikációival nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy az író munkássága a magyar irodalomtörténetben méltó helyre kerülhessen.

Szeged, a város folyóirata


Szeged város ünnepe
A magyar örökség díjazottjai
Erdélyi kalandozások
A város társadalmi jellegéről