Szeged, a város folyóirata Szeged, a város folyóirata

Szeged, a város folyóirata


Megjelenik havonta, kiadja a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár.
Megvásárolható a könyvtár földszinti adminisztrációjában.

Főszerkesztő: Tandi Lajos. Szerkesztő bizottság: Árpás Károly, Blazovich László (elnök), Gyémánt Iván, Horváth Ferenc, Nagy János, Nagy László, Nyilas Péter, Szalay István, Turi Tímea, Nacsa Andrea (szerkesztőségi munkatárs)

Szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 2. Telefon: 30/365-5176, e-mail: szegedszerk@gmail.com

TELJES SZÖVEGŰ hozzáférés 1988-tól 1997 decemberéig

A folyóiratok tartalomjegyzéke időrendben visszafelé haladva alább megtekinthető, illetve a már digitalizált lapszámoknál a teljes tartalom megtekintése is választható – pdf-formátumban.

A folyóiratok tartalomjegyzéke


Száz éve halt meg Tömörkény
Benedetto Croce magyar hatástörténete
Kass János illusztrációiról
Sándor János köszöntése


A Szegedért Alapítvány díjazottjai
Kodály-művek Szegeden
Mérlegen a tudományosság
Halmos Béla emlékezete


200 éve született Arany
Magyar Örökség-díj Zoltánfynak
Kondor és Pilinszky Szegeden
Novák András halálára


Tömörkény-évforduló
Még mindig Moholy-Nagy
A fametszés mestersége
Temesvári képzőművészek Szegeden


Moholy-Nagy László emlékezete
A klasszikus Bánk bán Szegeden
Hetven éves a szegedi Bábszínház
Jogfilozófiai fejtegetések


A mi ötvenhatunk
Éneklő Ifjúság
Apró Ferenc köszöntése
Tóth Sándor '56-os rajzai


Széchenyi István emlékezete
Simándy József centenáriuma
Könyvtörténeti kiállítások
Egy tüntetés anatómiája


Klauzál Gábor emlékezete
Vitairat a szegedi új hídról
Pompeji kiállítás a múzeumban
SzegedArt - szabadtéren


Ünnepi Könyvhét - Szeged
A város zenei múltjából
Húsz éves a Vántus Társaság
Emléktábla Zsigmond Vilmosnak


Szeged Napja
Királyok vendégeskedései
A zsidó hitközség kórusai
Vitairat Szeged holnapjáról

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

A legtöbben kölcsönözték A legtöbben kölcsönözték

Könyvajánló

A hónap könyve, 2017. május

Az Európai Várostörténeti Atlasz című kutatási program 1955-ben indult a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság kezdeményezésére. Azóta 18 ország több mint 520 városának atlasza jelent meg.

Szeged, a város folyóirata


Száz éve halt meg Tömörkény
Benedetto Croce magyar hatástörténete
Kass János illusztrációiról
Sándor János köszöntése