Különgyűjtemények

 

Kézirattár - az elsősorban XX. századi, szegedi irodalmi vonatkozású levelek, kéziratok (mintegy 5000 db-os) gyűjteményében kiemelkedő jelentőséggel bír Szeged nagy költőjének, Juhász Gyulának az anyaga, az ún. Kilényi-gyűjtemény.

Helyismereti gyűjtemény - a szegedi és Szegedre vonatkozó dokumentumokat gyűjti, segíti a helytörténeti kutatásokat. Plakát- és aprónyomtatványtára 50 000 körüli feldolgozott dokumentumot tartalmaz. Feldolgozatlan fotó-, gyászjelentés- és képeslapanyaga 10 000 darabra tehető. Szeged első nyomdájának, az 1801-ben létesült Grünn nyomdának a kiadványaiból jelenleg 789 dokumentumot őríz.

 

Eszperantó-gyűjtemény (Hungarlanda Esperanto Muzeo kaj biblioteko) - 1960 óta működik a könyvtárban a bécsi Esperanto-Museum duplumpéldányaiból létesült gyűjtemény (2100 könyv, 124 féle folyóirat). 1996-ban Farkas Ernő nyelvtanár, szegedi eszperantista hagyatéka (406 könyv, 154 folyóirat) jelentősen bővítette az állományt.

Vasváry-gyűjtemény - az amerikai magyarságra vonatkozó legteljesebb hazai adattár. Vasváry Ödön, Szegedről elszármazott amerikai lelkész, 1972-ben hagyományozta a Somogyi-könyvtárra több évtizedes kutatómunkával összeállított (463 irattartóba rendezett) lapkivágatgyűjteményét, melyet 200 könyv, mintegy 20 000 katalóguscédula, megközelítőleg 100 kép, térkép egészít ki. 1994-ben a washingtoni Library of Congress ajándékaként egy, az 1930-as évekből származó életrajzgyűjteménnyel (930 amerikai magyar 3600 oldalnyi életrajzi adatával) gazdagodott a könyvtár. A gyűjteményről évente kétszer a Vasváry Collection Newsletter tájékoztatja az érdeklődőket.

A hírlaptár, periodikatár az egykoron egységes, nem dokumentumtípus szerint tagolt, praesens állományból kiemelt periodikákkal megalapozott gyűjtemény. A legrégebbi magyar folyóiratoktól kezdve (Magyar Hírmondó, Merkur von Ungarn, Pressburger Zeitung, Siebenbürgische Quartalschrift) a szakfolyóiratokon át a legfrissebb periodikákig 2200 cím található benne mintegy 22000 kötetben. A periodikagyűjtemény leggazdagabb és legértékesebb részét a régi szegedi hírlapok adják.

A gyorsírászati gyűjtemény 2371 kötete -bár fizikailag nem különül el a preasens állománytól- ugyancsak különgyűjteménynek tekinthető. Az 1902-ben megalakult Szegedi Gyorsírók Egyesülete nemcsak jelentős szakkönyvtárát adományozta 1919-ben a Somogyi-könyvtárnak, hanem az egyesület életével kapcsolatos egyéb dokumentumokat, így fényképalbumokat, okleveleket, versenyfeladatokat is. Az érdekes gyűjtemény feldolgozásakor alkotta meg Móra Ferenc az 'F.d.' szakot a gyorsírászat számára.