Kassák Lajos 1887. március 21-én született Érsekújváron. Apja, Kassák István gyógyszertári laboráns, anyja, Istenes Erzsébet mosónő volt. A gimnáziumból kimaradva lakatosinasnak adták, szakmát szerezve vasmunkásként dolgozott Győrben. 1904-ben Angyalföldre költözött. Gyári munkáját folytatta, de közben részt vett a szocialista mozgalomban és autodidaktaként művelődött. 1909-ben gyalogosan, csomagok és pénz nélküli vándormunkásként bejárta Nyugat-Európát, eljutott Párizsig. A munkásmozgalom és nyugat-európai útja hatására alakult ki avantgárd, művészeti forradalmat hirdető esztétikai felfogása.

Érsekújvár
Érsekújvár fõtere

A Tett címmel 1915-ben folyóiratot alapított, az első avantgárd folyóiratot Magyarországon. Antimilitarista kiállása miatt a cenzúra betiltotta a lapot, de Kassák 1916-ban újabb folyóiratot indított Ma címmel. Bár 1919-ben az írói direktórium tagja volt, bírálta a diktatúra rendszerét és kultúrpolitikáját. Folyóiratát a tanácskormány júliusban betiltotta. A kommün bukása után letartóztatták, szabadulása után hajón Bécsbe szökött, ahol újraindította a hamarosan nemzetközi viszonylatban is jelentőssé váló Mát. Folyóiratai nevelték a magyar irodalom számos képviselőjét (Barta Sándor, Kahána Mózes, Komját Aladár, Lengyel József, Mácza János, Révai József). A képzőművészetben is szabad teret nyitott az ifjú művészek előtt (Bortnyik Sándor, Máttis-Teutsch János, Nemes Lampérth József, Uitz Béla). 1922-ben Németh Andorral 2x2 címmel újabb - rövid életű - folyóiratot alapított.

 

A Tett folyóirat
2x2 folyóirat

Művészi módszereiben Kassák rövidebb-hosszabb ideig, kisebb vagy nagyobb mértékben az összes izmusba belekóstolt. A maga avantgárdváltozatát aktivizmusnak nevezte. Az aktivizmus nem jelentett művészeti programot; elsősorban a művész elkötelezettségét jelenti a társadalmi igazságosság, a tömegek felemelése, egy majdani jobb élet reménye mellett. Ily módon Kassák társadalmi-politikai alapállása mindig baloldali, a háború idején pedig pacifista volt; ugyanakkor semmilyen párthoz vagy politikai csoportosuláshoz köthető eszmének nem volt kritikátlan híve.

1926-ban visszatelepült Magyarországra, ezután jelentette meg az avantgárd megújítására törekvő, rövid életű Dokumentum című folyóiratát, amelyet többek között Illyés Gyulával és Déry Tiborral szerkesztett. Ezt követte 1928-tól az 1938-ban betiltott Munka című folyóirat. A laphoz kötődő fiatal munkások, értelmiségiek számára szervezett önművelő kört, amelynek tagjait a fotó és a rajz felé irányította.

 

Dokumentum folyóirat
Munka folyóirat

1935-től rendszeresen írt a Népszavába és a Szocializmusba. 1940-ben izgatásért kéthavi börtönbüntetést kapott. 1944-ben teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. 1945-ben Fodor Józseffel együtt szerkesztette az Új Időket.
A Magyar Művészeti Tanács alelnöke lett, szerkesztette a Tanács Alkotás (1947-48) című folyóiratát és a Kortárs (1947-48) című folyóiratot. 1947-ben Baumgarten-díjat kapott.

1949-től belső száműzetésbe kényszerült, művei nem jelenhettek meg. 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe, az Írószövetség elnökségének tagjává választották. 1965-ben Kossuth-díjat kapott. 1967. július 22-én halt meg Budapesten.