Decemberi jeles napok

 

"A régi ember gondolkodásában, szakrális gyakorlatában az esztendõ adventtel kezdõdött. Advent adta elejét az egyházi évnek is. A Nap ilyenkor igen alacsonyan jár, ködösek a hajnalok, a rontást hozó sötét napok, de egyben a várakozás, a készület, a reménykedés idõszaka ez.
A hajdani falu népe a sötétség hozta szorongást, szórtságot, a betegségnek ágyazó rosszat a karácsonyi készület rítusaival oldotta, zavarta el. Az ember testébõl, lelkébõl, s a rábízottak sokaságából is ûzte a gonoszt, hiszen az õ dolga volt a Teremtõ akarat okán, hogy a jószág az istállóban, ólban, a kert, a mezõ, az erdõ, a vizek is épek maradjanak, rendezetten várják a gazdával együt a csodát, a Nap téli fordulatát, Fény-Krisztus születését. A régi ember testi vágyát, az ölelés és az étvágy pirosát böjttel, sötét öltözettel, s ezernyi szent cselekvéssel tartotta távol, hogy lelke szûzi fehéren izzon, hogy a születés az õ cselekvõ részvételével, vele, benne mehessen végbe."
Molnár V. József: Egész-ség

   

A kiállítás megtekinthetõ 2001. december 6-tól 2002. január 10-ig a könyvtár földszinti aulájában.

A kiállítás anyagát Galát Gabriella állította ösze

Vissza a "Kiállítások"-hoz