Sajtótörténeti összefoglalás. A Szép Szó első száma Hatvany Bertalan, József Attila, Fejtő Ferenc, Ignotus Pál és Cserépfalvi Imre 1935. december 27-én kelt megállapodása eredményeképpen 1936 márciusában jelent meg, utolsó 35-36. füzete pedig 1939 augusztusában. (A nyíltan fasiszta sajtótörvény miatt szűnt meg.) E három és fél év alatt 30 alkalommal látott napvilágot (több száma összevont volt): a kor cenzurális viszonyai közepette ez a gyakoriság biztosított számára viszonylag reális, mert előzetes lapengedélyhez nem kötött, megjelenési lehetőséget.
Az első számokban Ignotus Pál és József Attila neve szerepelt felelős szerkesztőként, majd fokozatosan "előrelépett" Fejtő Ferenc is.
1938-tól, József Attila tragikus halála miatt Ignotus Pál egyedül volt kénytelen vállalni a felelős szerkesztői tisztet; majd az év végétől a lap megszűnéséig a kényszerű emigrációba vonuló Ignotus Pál és Fejtő Ferenc helyett Gáspár Zoltán jegyezte.
Az első tíz szám a Cserépfalvi Kiadónál, a többi a Dormándi László vezette Pantheon Irodalmi Intézet Rt. gondozásában jelent meg. Ahogy a századelő progressziójában a Nyugatnak úttörő szerepe volt Ady műveinek közlésében és értékrendje meggyökereztetésében, az 1930-as évek irodalmában analóg szerepet vállalt József Attiláért a Szép Szó.”

Agárdi Péter: Utószó = A Szép szó 1936-1939.
Bp. : Kossuth, Magvetõ K., 1987