A kiadvány támogatói:
Kozma György
Kopasz István
Miklós Pál
Kószó György
Kószó Zoltán
Török Mihályné
Tápéi I. sz. és II. sz. óvoda
Vidács István
Nagy Ferenc
Fehér Ferenc
Tápéért Alapítvány
Székhelye: 6753 Szeged-Tápé
Budai Nagy Antal u. 27/c.
Adószám: 18451913-1-06
Alakult 1993-ban
Az alábbi témakörökben folytatnak közhasznú tevékenységet:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem,
sport

 

Kiadja:
TÁPAIAK BARÁTI KÖRE

Tipográfia:
László Anna

Szerkesztette:
Retek Erika
Bodóné Péni Erika

Fotók:
Bágyoni József
Koncsek Péter
Meisner Miklós

Borítóterv:
Meisner Miklós

Nyomdai előkészítés:
SZILÍCIUM GRAFIKA

Nyomdai munkák:
TISZA PRESS