Vissza az előző oldalra
A gyűjtemény   

A Somogyi-könyvtár az ország egyik legjelentősebb eszperantó gyűjtményét mondhatja magáénak. 1960-ban a már meglévő 'műnyelvi' gyűjteményre építve Farkas Ernő nyelvtanár hozta létre főként a bécsi Esperanto-Museum duplumpéldányaiból (260 könyv). Hivatalosan Magyarországi Eszperantó Múzeum és Könyvtár - Hungarlanda Esperanto Muzeo kaj biblioteko - néven 1961. július 23-án nyílt meg. Az eseményről 8 ország 12 rádióállomása adott hírt, 15 külföldi és 26 hazai lap tudósított.

A gyűjtemény 600 kötettel indult. Az 1967-ben Gyuris György összeállításában megjelent nyomtatott katalógus (Katalogo de la Hungarlanda Esperanto Biblioteko) már 1474 műről adott számot. 1996-ban Farkas Ernő hagyatéka (406 könyv, 154 folyóirat) jelentősen bővítette az állományt, amely ma mintegy 3300 könyből és kb. 250 féle folyóiratból áll. A gyűjtemény anyagában találhatunk továbbá kottákat, lapkivágatokat, aprónyomtatványokat és kéziratos munkákat. A dokumentumok helyben használhatóak; a könyvtárközi kérésekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a könyvtár más állományrészei esetében.

A nyomtatott katalógus megjelenése óta állományba vett kiadványok a folyamtosan épített cédulakatalógusban, a frissen beszerzett kötetek pedig a Somogyi-könyvtár elektronikus Corvina katalógusában kereshetők vissza. 2005-ben megkezdődött a könyvállomány adatainak retrospektív feldolgozása, ami az érdeklődők számára fokozatosan lehetővé teszi az online lekérdezést. Jelenleg a kötetek kb. egyhatoda elektronikusan visszakereshető.

Válogatás a gyűjtemény anyagából

Információ