„Életem úgy alakult, hogy egyik fő célomat, Juhász Gyula életművének monografikus feldolgozását, nem tudtam megvalósítani. Életművének néhány részletéről könyvem (Juhász Gyula a forradalomban, 1956), füzetem (Espersit János, 1955; Juhász Gyula a munkásmozgalomban, 1961) jelent meg, sőt pályaképének népszerű összefoglalását az Így élt sorozatban két kiadást megért könyvemben (1980, 1983) sikerült közzétennem. Mint a kritikai kiadás eddig megjelent kilenc kötetének (1963-1981) szerkesztője jegyzeteimnek, kutatási eredményeimnek szintén sok adalékát hasznosítottam. Ám amit fél évszázad alatt, 1953-tól máig írtam a költőről, remélem, még válogatva is monográfiát pótol... ”

(a szerző)