Rendezvény

A magyarországi evangélikusok
2019. december 9. (hétfő) 16.30
Dóm tér 1–4., 1. emelet


A magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában, 18–20. század című kötet bemutatója

A megjelenteket köszönti: Sikaláné Sánta Ildikó könyvtárigazgató
A kötetet bemutatja: Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtár főigazgatója és Barna Gábor professzor, ny. tanszékvezető
Moderátor: Zombori István történész (HEH-METEM)

A program meghívója

A kötet a helyszínen megvásárolható.


A kötetben profi történészek, néprajzosok, egyetemi oktatók és egy­házukat szolgáló lelkészek írásai olvashatók. A teljesség igénye nélkül találunk tanulmányokat a magyarországi evangélikus egyház elmúlt 300 éves viszontagságairól. Dicsőséget, megpróbáltatást, üldözte­tést és helytállást látunk a vizsgált idő során: változott a politikai hatalom, az ország, a nyelv, de az egyház szolgái és hívei kitartottak. Imponáló látni azt a rugalmasságot, ahogy ezek az emberek a hajdani Magyarországot bejárták. Tanulmányaikat Selmecbányán, Rozsnyón, Eperjesen, Késmárkon végezték, sokan közülük Jénában az egyete­men folytatták. Azután kezdték el lelkészi, közéleti szolgálatukat – életüket – Orosházán, Békéscsabán, Tótkomlóson, Szarvason, Hód­mezővásárhelyen, Makón és Szegeden. De ott találjuk őket Pesten, Sopronban és Pozsonyban is. Az sem meglepő, hogy németül, szlová­kul, magyarul egyaránt tudtak. De sohasem volt kérdéses a magyar­ságtudatuk. Akkor sem, amikor Kossuth mellé álltak és Trianon után sem.
A program a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtára Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) közös szervezésében valósul meg.

Rendezvények

ZÁRVA
A magyar kultúra napja, 2021 – ONLINE
2021, január 22.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Irodalmi villámkvíz 2020
  • Kvízjátékok
 

Képek a rendezvényekrő‘l