Rendezvény

A magyar katonai térképészet 100 éve – könyvbemutató és térképkiállítás
2019. április 16. (kedd) 16.30
Dóm tér 1-4., 1. emelet folyóiratolvasó


A díszkötetet dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó vezetője mutatja be, „rendhagyó történelemóra a könyveink segítségével” keretében.

A térképkiállítás a katonai topográfiai térképek fejlődését, változásait mutatja be Szeged városról és környékéről, az országos katonai felmérések során készített térképszelvényeken keresztül.

Száz éves az önálló magyar katonai térképészet (videó)


A magyar katonai térképészet gyökerei egészen a XVIII. század közepéig nyúlnak vissza, ám az önálló magyar katonai térképészet első szervezete csak a Monarchia felbomlása után jöhetett létre. Az átmenet mégis szinte zökkenőmentes volt, ami jól példázza, hogy katonatérképészeinket mindig magas színvonalú szakmai tudásuk és elkötelezettségük segítette át a történelem viharain. A magyar katonai térképészet 100 éve, 1919–2019 című könyv az ő munkájukat mutatja be és állít emléket tevékenységüknek. A könyvhöz készített DVD azokból a katonai topográfiai és tematikus, illetve a nagyközönség számára készült térképekből mutat be szemelvényeket, amelyek a Térképészeti Intézetnél készültek az elmúlt száz év során.

A topográfiai térképek a terep, a földfelszín állapotát tükrözik a készítésük időpontjában. Méretarányuknak megfelelő sűrűséggel és pontossággal ábrázolják a településeket, a közlekedési hálózatot, a terep domborzatát, vízrajzát, a növényzetet és a tereptárgyakat.
A különböző időpontokban készített térképek adattartalmának összehasonlítása lehetőséget nyújt az általuk ábrázolt terület, a táj időbeni változásainak követésére. Tartalmukból következtetni lehet a társadalom és a gazdaság egyes jellemzőire, mint például az urbanizáció mértékére, a birtokszerkezet tulajdonságaira, valamint a mezőgazdasági kultúra fejlettségére. Megfigyelhetők a természeti környezet változásai, melyeket a természet erői és az emberi tevékenységek idéznek elő.

A kiállítás első térképszelvényei a Mária Terézia császárnő és királynő által 1763-ban elrendelt I. Katonai felmérés során készültek. Ezek az első katonai topográfiai térképek Szeged városról és környékéről.

A kiállításon az I. a II. és a III. Katonai felmérés során újfelméréssel; a két világháború között felújítással; 1950 és 1953 között „gyors helyesbítéssel”; 1953 és 1960 között újfelméréssel; az 1960-tól 1994-ig végrehajtott két felújítási ciklus eredményeként létrehozott térképekből, valamint 2003 és 2005 között a DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázisból aktualizálással készített topográfiai térképszelvények mutatják be Szeged város és környéke terepi változásait, fejlődését.
Ezen túlmenően a kiállítás – a teljesség igénye nélkül – fotókon mutatja be a térképek szerkesztéséhez szükséges adatok felmérése során alkalmazott műszereket.
Napjaink felmérő műszereinek egy-egy típusát pedig a katonai térképészet egyik felmérő szakembere ismerteti.

 

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2019
2019. június 17-től július 26-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtáraiban
Szegedi Vakáció az Agóra Gyermekkuckóban 2019
2019. július 1-től 26-ig
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Nyári Deutsch-klub
2019. július
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Találkozzunk mindennap a Kuckóban!
  • Könyvhódító Vetítő
 

Képek a rendezvényekrő‘l