Megvásárolható kiadvány

Gyuris György: Ruszoly József munkássága 1959–1999

A Somogyi-könyvtár kiadványai 38.
Szeged : Somogyi-könyvtár, 2000

Ár: 200,- Ft

A tudomány és az oktatás elkötelezettjeként kezdte meg munkáját a Maday Pál, majd Both Ödön vezette szegedi jogtörténeti tanszéken. Tudományos érdeklődése kezdettől inkább a közjog felé fordult, ezért szakdolgozata után kandidátusi értekezését (A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. Bp. 1980.) is a választójog, a választási rendszerek és főleg a választási bíráskodás hazai és külföldi történetének köréből írta.
...

Tudományos munkásságának jelentős részét tölti ki a Szeged hely- és kultúrtörténetével foglalkozó kutatás. Ehelyütt elég legyen csak a legfontosabb eredményeit felemlíteni: a Szeged monográfiában ő írta a Város intézménytörténetének a reformkortól a tanácsrendszerig ívelő száz esztendejét. Önálló monográfiát szentelt Szeged hajdanvolt kiválóságainak, Dettre Jánosnak és Osztróvszky Józsefnek. Évtizedek óta olvashatjuk írásait a helyi orgánumokban: Tiszatáj, Szegedi Egyetem, Somogyi-könyvtári Híradó/Műhely, Szeged, Acta, napilapok.


A miskolci egyetem frissen létesült jogtudományi karán 1981-ben megszervezte a Jogtörténeti Tanszéket, amelyet 1988-ig vezetett, majd visszatérve Szegedre átvette a Jogtörténeti Tanszék irányítását. Tudományos, főleg egyetemi közéleti tevékenysége imponáló.

Részlet az Előszóból (Balogh Elemér)

 

 

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2018
2018. június 18-tól július 27-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai
Szegedi Vakáció az Agóra Gyermekkuckóban, 2018
2018. július 2-tól 27-ig
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Nyári Deutsch-klub
2018. július 23. (hétfő) 16.30
Odesszai fiókkönyvtár, Székely sor 11.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l