Megvásárolható kiadvány

Gyuris György: Ruszoly József munkássága 1959–1999

A Somogyi-könyvtár kiadványai 38.
Szeged : Somogyi-könyvtár, 2000

Ár: 200,- Ft

A tudomány és az oktatás elkötelezettjeként kezdte meg munkáját a Maday Pál, majd Both Ödön vezette szegedi jogtörténeti tanszéken. Tudományos érdeklődése kezdettől inkább a közjog felé fordult, ezért szakdolgozata után kandidátusi értekezését (A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. Bp. 1980.) is a választójog, a választási rendszerek és főleg a választási bíráskodás hazai és külföldi történetének köréből írta.
...

Tudományos munkásságának jelentős részét tölti ki a Szeged hely- és kultúrtörténetével foglalkozó kutatás. Ehelyütt elég legyen csak a legfontosabb eredményeit felemlíteni: a Szeged monográfiában ő írta a Város intézménytörténetének a reformkortól a tanácsrendszerig ívelő száz esztendejét. Önálló monográfiát szentelt Szeged hajdanvolt kiválóságainak, Dettre Jánosnak és Osztróvszky Józsefnek. Évtizedek óta olvashatjuk írásait a helyi orgánumokban: Tiszatáj, Szegedi Egyetem, Somogyi-könyvtári Híradó/Műhely, Szeged, Acta, napilapok.


A miskolci egyetem frissen létesült jogtudományi karán 1981-ben megszervezte a Jogtörténeti Tanszéket, amelyet 1988-ig vezetett, majd visszatérve Szegedre átvette a Jogtörténeti Tanszék irányítását. Tudományos, főleg egyetemi közéleti tevékenysége imponáló.

Részlet az Előszóból (Balogh Elemér)

 

 

Rendezvények

Játékos felnőtt kör
2018. október 15. (hétfő) 16.30
Odesszai fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Deres ősz…
2018. október 16. (kedd) 16 óra
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Életreform klub
2018. október 16. (kedd) 16.30
Szőregi fiókkönyvtár, Magyar u. 14.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l