Megvásárolható kiadvány

Gyuris György: Balázs Béla
Bibliográfia

Szeged : Somogyi-könyvtár, 1984

Ár: 50,- Ft

Születésének centenáriumára igyekeztünk összegyűjteni a Balázs Béla munkásságával kapcsolatos irodalmat. Ez azonban súlyos akadályokba ütközött, mivel életének negyed századát külföldi emigrációban töltötte, osztrák, német, szovjet lapokba írt. De nagyon nehezen férhető hozzá a Tanácsköztársaság és közvetlenül a fölszabadulás utáni évek irodalma is, pedig ez időszakban jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki.

Kénytelen voltam tehát lemondani azidőszaki kiadványok rendszeres átbúvárlásáról (pl. Bukaresti Hírlap, Napkelet, Új Világ). Így jobbára annak az anyagnak összegyűjtésére kellett szorítkoznom, melyre az irodalomban, bibliográfiákban utalás történt (pl. Bécsi Magyar Újság). ... mellőztem az 1956 után a magyar hírlapokban, folyóiratokban és ifjúsági kiadványokban megjelent puszta szövegközléseket (verseket, elbeszéléseket). Az önálló műveket viszont a lehető teljességgel igyekeztem számba venni.

Anyagomat két csoportban, időrendben közlöm. Az első részbe Balázs Béla írásai kerültek, ismertetéseikkel. ... A második részben az íróról megjelent irodalmat sorolom föl.

A bibliográfiát a személyneveket, címeket - zárójelben műfajmegjelöléseikkel - és tárgyszavakat tartalmazó egységes betűrendes mutató teszi használhatóbbá.

Részlet a szerző által írt bevezetőből

 

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2018
2018. június 18-tól július 27-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai
Szegedi Vakáció az Agóra Gyermekkuckóban, 2018
2018. július 2-tól 27-ig
Agóra Gyermekkuckó, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Nyári Deutsch-klub
2018. július 23. (hétfő) 16.30
Odesszai fiókkönyvtár, Székely sor 11.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l