Megvásárolható kiadvány

Grynaeus Tamás: A fehértói javas ember tudománya
Dóczi István gyógyító tevékenysége

Csongrád megyei könyvtári füzetek 23.
Szeged : Somogyi-könyvtár, 2002

Ár: 200,- Ft

A gyűjtés története, körülményei, módja

Szegedi orvostanhallgató koromban évfolyamtársamtól hallottam először a "fehértói gyógyító ember"-ről. Keresésére a pesti országút és a dorozsmai bekötőút találkozásánál volt ún. Kettőshalom tájékáról indultam. Szerencsémre, mindjárt az első tanyán, ahová kérdezősködni betértem, tudtak róla, s így többszöri kérdezéssel jutottam el a sándorfalvi bekötőúttól északra, néhány kilométerre fekvő tanyájára. 1954 áprilisa és 1955 ősze között, másfél év alatt mintegy 20 alkalommal kerestem föl, többnyire hétvégén: szombat délután vagy vasárnap. Betegei is főleg e napokon mentek hozzá. Így bőven volt alkalmam megfigyelni betegeivel való foglalkozását, beszélgetésüket. E megfigyeléseimet szabad idejében irányított beszélgetés segítségével próbáltam kiegészíteni. Kb. ötödik-hatodik ottlétem után sikerült elérnem, hogy lehetőleg minden úgy történjék, mintha ott se lennék: ettől kezdve úgy látszott, nem zavarta Dóczi Istvánt, ha jegyzeteket készítettem, vagy ha fényképeztem (ez utóbbi, úgy tűnt, tetszett is neki).
...

A gyógyító és betegei viselkedését, cselekedeteit és beszédét igyekeztem megfigyelni. Többnyire véletlen - tehát nem célzott, előkészített - találkozások alkalmával a környékbeliek nézetéről is módom volt tájékozódni.

...

Befejezés

... 1955 óta ... az érintett szereplő személyek legnagyobb része ma már nincs az élők sorában, így nem sértem senki személyiségi jogait, érzékenységét, senkit nem teszek ki esetleges kellemetlenségnek. Az azóta eltelt majd' emberöltőnyi, eseményekben igen gazdag (forradalom, megtorlás, rendszerváltozás)időszak után remélhető, hogy nagyobb, jobb távlattal lehet megítélni a szóban forgó jelenségeket. Ez idő alatt a magyar népi orvoslás vizsgálata és a hagyományos kultúrában élő egyéniségek kutatása is sok új, szép eredménnyel gazdagodott, ezek, valamint a szociálpszichológia felismerései értékelésünkben igen jól hasznosíthatók voltak, új szempontokat adtak.
Remélem, hogy munkám a magyar népi orvoslás és egyéniségkutatás tárházát gazdagítja.

Részletek a könyvből

 

Rendezvények

Ötórai tea
2019. január 16. (szerda) 17 óra
Petőfi-telepi Fiókkönyvtár, Szántó Kovács János u. 28.
Fiatal tehetségek Szegeden – Gombos Jarmo
2019. január 16. (szerda) 17 óra
Dóm tér 1-4., alagsori klub
Meséről mesére
2019. január 17. (csütörtök) 16.30
Szeged, Dóm tér 1-4., Gyermekkönyvtár

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l