Megvásárolható kiadvány

Apró Ferenc: Péter László munkássága
Bibliográfia; 2 kötet

Szeged : Somogyi-könyvtár, 1986-1996

Ár: 100 - 100,- Ft

"A Somogyi-könyvtár kiadványai sorozat igényes bibliográfiáinak 31 kötetét jegyezte szerkesztőként Péter László 1967 és 1984 között. A könyvtár azóta - évei száma szerint pontosan időben, ám tisztelői, ismerői számára érthetetlenül és megmagyarázhatatlanul korán - nyugdíjazott munkatársa ezúttal nem szerkesztője, hanem tárgya a soron következő bibliográfiának. Közeli munkatársai, tanítványai a pontos adatfeltárásban, a lelkiismeretes aprómunkában - a szerző Apró Ferenc és a két lektor, Gyuris György és Ruszoly József ezúttal mesterük munkásságának bibliográfiáját állították össze.

Alig hihető, hogy van olyan irodalommal foglalkozó szakember, legyen a régiség vagy a legmodernebb áramlatok kutatója, aki ne találkozott volna Péter László nevével vagy valamely írásával. A munkásságának negyven évét összegző bibliográfia azonban így is a meglepetés erejével hat. Az 1985. október 15-én lezárt gyűjtés Péter László 2331 Önálló írását regisztrálja, továbbá 35 szerkesztést és majdnem 80 lektorálást, megjelent vagy kéziratban
maradt szakértői véleményt. A számok bűvöletében gondoljuk el, hogy valaki negyven éven át minden héten megír egy cikket és még mindig nem jutunk el a végső eredményhez. Az átlagszámítás persze azért sem megengedett, mert egy szösszenyetnyi újságcikk ugyanolyan értékű bibliográfiai tétel, mint a 342 oldalas kandidátusi értekezés (Juhász Gyula a forradalmakban, 1965).

És az egy-két bekezdésnyi reflexió valamely pontatlan adatközlésre, helytelen értelmezésre ugyancsak nem mérhető alacsony mércével, hiszen mögötte hatalmas tárgyi tudás, az összefüggések felismerése és azonnali használni akarás rejtezik.

A bibliográfia szerkezeti felépítése kronologikus, megvalósítva a Péter László által a személyi bibliográfiák számára már korábban is javasolt „Tőle - Róla" kettéosztást (ld. Könyvtáros, 1970. 483.), továbbá regisztrálva a szerkesztéseket, nyomtatott vagy kéziratos lektori jelentéseket, szakvéleményeket is.

A feldolgozott folyóiratok mennyisége a szerkesztő Apró Ferenc kitartó munkáját bizonyítja, néhány kuriózumként kiemelt cím pedig Péter László tevékenységének széles sugarát. Hiszen egy-egy cikke, tanulmánya olvasható az Egészségügyi Dolgozóban vagy az Üjszegedi Textilmunkás című üzemi lapban éppúgy, mint a Karlovarsky Lázensky Casopisb&n vagy a szófiai Trákiábín. A magyar irodalmi, irodalomtörténeti lapokat szándékosan nem említjük cím szerint, hiszen Péter László irodalomtörténészi tevékenységének
legnagyobb része e lapok hasábjain bontakozott ki. Amit azonban külön ki kell emelnünk, az a tudós könyvtáros hatalmas helytörténeti ismerete és ars poeticája, „hogy a szegedi tradíciók föltárásával és közkinccsé tételével nem holmi provincializmut ajnározunk, hanem a közös magyar művelődéstörténeti kincset gazdagítjuk". (Az idézet Péter László legújabb tanulmánykötetének fülszövegéből való - A szerette város című szép gyűjtemény már a bibliográfia
anyaggyűjtésének lezárása után jelent meg).

Megjelenése is bizonyítja, hogy a bibliográfiaszerkesztő Apró Ferenc nem hiába hagyott ún. üres számokat az egyes fejezetek között, a hiányzó tételek - Péter László íráskészségét ismerve - hamarosan, de ismertetésünk megjelenéséig bizonyára betölthetők. Apró Ferenc a sorozat bibliográfiájának jellegét követve rendkívül jól használható százoldalnyi név- és tárgymutatót állított össze. Ez a mutató segíti a kronologikus rendben felsorolt tételek között az eligazodást, egyben feltárja azt a tematikai gazdagságot, amely Péter László negyven évnyi munkásságára jellemző' i'A mutatót lapozgatva látható igazán, hogy kötetünk nem csupán személyi, hanem helytörténeti bibliográfia is. Szegednek és környékének irodalmi, történeti, néprajzi, nyelvészeti szempontú
körüljárása azt sugallja, ezen a területen Péter László tudása kimeríthetetlen és egyedülálló.

A bibliográfia utalórendszere, az egymáshoz kapcsolódó cikkek „összehozása", az annotációk nagy száma pedig arra is utal, hogy ezekért a tényeken alapuló igazságokért gyakran komoly szakmai vitákban (vagy bírósági tárgyaláson, 2360., 2362. tétel) kellett megküzdenie. A bibliográfus takarékossága az információval csak néhány helyen tűnik fel, és ez sejthetően a tárgyalt szerző szerénységének következménye, ott, ahol Péter László nívódíjairól van szó. Itt mindkét esetben csak az elismerésben részesített munkák tételszámát olvashatjuk, hadd áruljuk hát el, hogy Péter László az Ady-bibliográflától (1979) és a Móra Ferenc levelesládája (1961) valamint Móra Ferenc levelezéséből (1979) című kötetéről írt bírálatáért kapott nívódíjat, elismerésül a kritikai műfajban is kifejtett magas fokú tudásért, vitakészségért
a tények tisztelete védelmében.

A bibliográfia névmutatója felsorolja Péter László írói álneveit is. Köztük a leghumorosabb - egyben legjellemzőbb - a Prof. Bogarász. E saját maga választotta álnév jegyében kívánjuk Péter Lászlónak, hogy töretlen lelkesedéssel folytassa „ bogarászási" tevékenységét professzori szinten, Apró Ferenc pedig bizonyára örömmel kezdi meg a következő kötet Péter-bibliográfia anyaggyűjtését is. (Németh S. Katalin, 1986 – A 2. kötet 1996-ban jelent meg!)

 

Rendezvények

Temesi Mária előadása a Bohéméletről
2018. december 18. (kedd) 16 óra
Dóm tér 1-4., 1. emeleti zeneszoba
Kerekítő Mondókás Móka
2018. december 19. (szerda) 10 óra
Északvárosi fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.
Olvasni menő!
2018. december 19. (szerda) 16.30
Északvárosi fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l