Könyvtárközi kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárközi kölcsönzés

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.


Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja, a könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatásunk. Az ODR-ben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll valamilyen formában. Eredeti példány könyvtárközi kölcsönzéséről a dokumentumot szolgáltató könyvtár dönthet. A hozzáférés biztosítására több technikai lehetőség van, könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentum elérhetőségét.

Olvasóinknak
 • A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak állományából.
 • A szolgáltatás menete:
  A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe.
  A könyvtárközi kérést a 3. emeleti olvasóteremben elhelyezett könyvtárközi kölcsönzés kérőlapon kérheti.
 • A könyvtárközi kölcsönzés költségei
  Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen küldik el a kéréseket, ezért elsősorban tőlük igyekszünk beszerezni az igényelt műveket. Előfordulhat azonban, hogy csak térítés ellenében sikerül teljesíteni egy kérést.

  A kért dokumentumok visszaküldésére vonatkozó támogatási rendszer 2007. január 1-től megváltozott. Az új rendelkezés következtében a könyvek visszaküldésének költségét 2007. február 1-től a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak kell fizetni a mindenkori postai díjszabás szerint.
  2008. június 1-től a Csongrád megyei könyvtáraktól átvállaljuk a könyvtárközi kölcsönzéssel elküldött könyvek visszaküldésének postaköltségét.

  Másolatkérés esetén a küldő könyvtár szabja meg az árat.

  A külföldi könyvtárközi kölcsönzés ára kötetenként 4500,- Ft. Ehhez hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés költsége.

Könyvtáraknak
 • A Somogyi-könyvtár állományából könyvtárközi kölcsönzésre jogosult bármely könyvtár, amely vállalja a kölcsönzés szabályának betartását. Dokumentumokat kizárólag könyvtárak címére küldünk.
 • Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás hagyományos kérőlapon, e-mailben vagy faxon is igénybe vehető.
 • Könyvtárközi kölcsönzéssel állományunkból eredetiben az 1900 után kiadott műveket küldjük el. Eredeti formában nem kölcsönözhető az olvasótermek régi és ritka állománya, valamint muzeális anyaga, a Helyismereti gyűjtemény és egyéb különgyűjteményeink egy példányos dokumentumai, az olvasótermek gyakran használt állománya, valamint az időszaki kiadványok.
 • A nem kölcsönözhető dokumentumokról másolat (xerox vagy digitális) készítése kérhető. A fénymásolásra és egyéb sokszorosítási eljárásra (digitalizálás) vonatkozó szabályaink a könyvtárközi kölcsönzés keretében küldött másolatokra is vonatkoznak.
  1900 előtt kiadott könyvből, illetve 1950 előtt megjelent vagy A/3 és annál nagyobb méretű lapokból állományvédelmi okokból kizárólag digitális másolatot készítünk.
  Folyóiratot nem kölcsönzünk, a cikkekről másolatot készítünk. A fénymásolat költsége a kérő könyvtárat terheli. A fénymásolatról a Somogyi-könyvtár számlát állít ki és a másolattal együtt postázza.
 • A Somogyi-könyvtár az eredeti nyomtatott dokumentumokat 3 hétre kölcsönzi, egyéb dokumentumok kölcsönzésének határideje ennél rövidebb. A helyben használható dokumentumainkat helyben használatra és csak rövid időre (2 hét) tudjuk küldeni. A kölcsönzési határidőt, ha nincs előjegyzés a dokumentumra, egyszer meghosszabbíthatja a kérő könyvtár. A hosszabbítást e-mailben illetve telefonon kérheti.
 • Elektronikus dokumentumküldés:
  - Azoknál a dokumentumoknál, ahol az állományvédelmi szabályok lehetővé teszik, ingyenes másolatot készítünk az Ariel dokumentumküldő szoftverrel. Az ilyen módon elkészített és továbbított elektronikus dokumentumot a kérő könyvtár csak helyben használtathatja.
  - Az állományvédelmi okokból egyéb elektronikus technikával (nem Ariel) készített másolatokért díjat számítunk fel (50-100 Ft/felvétel).
  - Muzeális értékű könyvek (1850 előtt kiadott) esetében egyedi elbírálást alkalmazunk.
 • A kérő könyvtár felelőssége az eredeti dokumentum épségben és időben történő visszaküldése.
 • A kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető.
 • Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagjaként az eredetiben elküldött dokumentumok postaköltségét nem számolja fel. A visszaküldés 2007-től térítésköteles, vagyis a kérő könyvtár illetve annak olvasója fizeti.
A Somogyi-könyvtár helye az ODR tagkönyvtárak által fogadott kérések száma szerint - ODR Statisztika

Ügyintézők: Galát Gabriella, Kórász Mária, Somogyi Szilvia


Kéréseket e-mailben is elfogadunk.

Átlagos (0 Szavazatok)

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

A legtöbben kölcsönözték A legtöbben kölcsönözték

Vadiúj könyvek

 

A legújabbat, a legfrissebbet keresi?
Ön szeretné elsőként kézbe venni és fellapozni?
 

Minden héten vadiúj könyvekkel jelentkezünk!

Ajánljuk


A hónap könyve, 2021. január

„A művészetnek természetesen nincs neme, a művészeknek viszont van” (Lucy Lippard, 1973)

Szeged - a város folyóirata


A szerelmes főkapitány
A Levendel család Szegeden
A Sárga üdülőtelep kialakulásáról
Barátaink, a könyvátkok