Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely
A könyvtáros hivatás alapfeladata az információk eljuttatása minden egyes állampolgárhoz, és az esélyegyenlőség biztosítása az információhoz való hozzájutásban. És hogy miért van szükség az ismeretek átadására? Tudásalapú társadalomban élünk, a tudás megszerzése, az egész életen át tartó tanulás hozzásegít az életminőség javításához.

Könyvtárunk különféle szolgáltatásokkal járul hozzá a fenti elképzelés megvalósításához:
- A közhasznú információk nyújtása az életünk ügyes-bajos dolgaiban való eligazodást segíti.
- A helyismereti gyűjtemény anyaga szülőhelyünk történetéhez, múltunk feltárásához, jelenünk jobb megismeréséhez nyújt ismereteket.
- Gyermekkönyvtárunk a felnövekvő nemzedék számára ad lehetőséget az információk megszerzéséhez, ezzel kialakítva a tudásvágyat, az ismeretek megszerzésének igényét.
- Zene - és médiatárunk látogatóinak életében a zenei műveltség kialakítása játszik kiemelt szerepet, de feladatunk a zene szeretetének kialakítása is, míg a helyben megtekinthető filmek a filmművészet kiemelkedő alkotásain keresztül nyújtanak tájékoztatást „az élet nagy és kis dolgairól".
- A digitális írástudatlanság megszüntetésére irányulnak számítógép és internethasználati tanfolyamaink. Hatékonyan csak úgy láthatjuk el feladatunkat, ha nem pusztán információt gyűjtünk és szolgáltatunk, hanem az információszerzés képességét is át tudjuk adni a felhasználóknak.
- Kulturális örökségünk megőrzése, elektronikus úton való archiválása – digitalizálása - és közrebocsátása az interneten nemcsak lakóhelyünkön, hanem a világháló segítségével a Föld bármely pontján élőknek ad információkat.
- Kulturális rendezvényeink megismertetik az érdeklődőket a különféle művészeti ágakban tevékenykedő alkotókkal, a helyi hagyományokkal, a lakóhelyhez való kötődést erősítik, elősegítik a más kultúrákkal való találkozást, a kapcsolatok kialakítását, a közösségi érzést.
Szolgáltatásainkat a már említett esélyegyenlőség jegyében a szociálisan, földrajzilag hátrányos helyzetű, vagy egészségükben korlátozott emberek számára éppúgy elérhetővé tesszük, mint kedvezőbb helyzetben élő társaiknak. Csak így felelhetünk meg küldetésünknek.

Örömünkre szolgál, ha hozzájárulhatunk ismereteik bővítéséhez, s ez által az életben való boldogulásukhoz.
A könyvtár munkatársai nevében hasznos tájékozódást kívánok!

Soós Csilla
Intézményvezető
Név:
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely
Cím:
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út. 44.
Telefon:
62/246-811, Gyermekkönyvtár telefon: 62/245-914
Fax:
62/246-811
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00 - 18:00
Kedd: 9:00 - 18:00
Szerda: 9:00 - 18:00
Csütörtök: 9:00 - 18:00
Péntek: 9:00 - 18:00
Szombat: 9:00 - 16:00
Vasárnap: zárva
Térkép: