Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Adománykönyv 1882–1887, az első adományozók


Somogyi Károly esztergomi kanonok 1880-as könyvtár-felajánlását követően – már a kötetek Szegedre szállítása előtt is – folyamatosan érkeztek az újonnan alapított könyvtár részére adományok. Gyakori jelenség volt, hogy a kötetek külső borítójára vagy címlapjára Somogyi Károlynak szóló ajánlást írtak feladóik. Jellemző módon az adományozók sokszor maguk a szerzők voltak.


    

Kézírásos ajánlás és alapcímtári lap Bakay Nándor adományának feltüntetésével (Lázár Béla kézírásával)


    

Paulik  Gábor és Pelikán Ferdinánd ajánlásai


A Járulék-napló a Somogyi-könyvtár részére érkezett „könyvadományok és vásárlatok” című dokumentum a benne felsorolt adományok és folytatólagos felajánlások legelső, 1882-es kezdődátummal rendelkező dokumentációja.
A korabeli gyakorlat szerint a Könyvtárbizottság havi rendszerességgel tette nyilvánossá az adományozók nevét, s köszönte meg egyúttal a nagylelkű ajándékokat Szeged városának a Szegedi Napló hasábjain.

A Somogyi-könyvtár állományába adományozás útján került dokumentumok eredetét, történetét feltárva, az adományozókat katalogizálva elsősorban a kutatók munkáját kívánjuk segíteni, de talán érdeklődő olvasóink kíváncsiságát is sikerül felkelteni.

A Járulék-napló, azaz könyvtárunk legelső adománykönyve eredeti formájában – az oldalképekkel – digitális könyvtárunkban tekinthető meg, a kutatómunka eredményeit is tartalmazó, feldolgozott változat pedig itt tölthető le – kétféle formátumban:

PDF / EXCEL


Keresés adományozókra a Somogyi-könyvtár online katalógusában

Számos kiemelkedő közéleti személy adománya került könyvtárunk birtokába. Az adatbázis keresőfunkcióját használva fellelhető az adományozott mű és jelzete.  Ide kattintva érhető el a már katalogizált adományok állománya.

Meghatározott személy vagy intézmény adományára CCL-parancsok segítségével tud keresni webes katalógusunkban.

A keresőkifejezést a következő módon adja meg:
A dedi hívószó után szóközzel elválasztva írja be a keresett személy vagy intézmény nevét, illetve a névelem egy részét (kis- vagy nagybetűk használata ugyanazt a találati listát eredményezi).  Például:

dedi móra
dedi lechner
dedi múzeum
dedi tudományegyetem

Ha nem biztos valamely név írásmódjában, akkor csonkolással érdemes keresni. Például, ha a Kovács név írásmódjában bizonytalan (Kovács / Kovách / Kováts), használja a következő keresőkifejezést: dedi ková%. Így a kereső mindegyik változatot kilistázza. Csonkolni tehát a %-jel használatával lehet.


Néhány neves adományozó


Löw Immánuel főrabbi, orientalista, művelődéstörténeti író (1854–1944)

Egyetemi és teológiai tanulmányait Berlinben végezte. A szegedi zsidó hitközség 1878-ban választotta főrabbijává. Sémi filológiai dolgozataival, botanikai tudományos munkásságával nemzetközi hírnevet szerzett. Lefordította magyarra az Énekek Énekét. A magyar történelem és irodalom nagyjairól mondott emlékbeszédeit nyomtatásban is közölték. Tagja volt a Somogyi-könyvtárt felügyelő, 14 tagú könyvtárbizottságnak. Könyvadományaival és nyomtatásban megjelent dolgozatainak tiszteletpéldányaival rendszeresen gazdagította a könyvtár gyűjteményét.

 


Vasváry Ödön
(1888–1977) lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója

A Szegedről elszármazott lelkész 50 év kitartó kutatómunkájának eredményét, az Amerikában nevet szerzett magyarok életére, tevékenységére vonatkozó mindeddig legteljesebb adattárat és rendszerezett lapkivágat-gyűjteményt 1972-ben adományozta a Somogyi-könyvtárnak.

Adomány-levél

Ajánlás a Lincoln magyar hősei című kötethez

 


Charles Louis Joseph De Tournadre tábornok (1860–1930)

Szeged 1918 decemberében francia megszállás, ellenőrzés alá került. 1919 augusztusától a megszállás végéig, 1920 februárjáig De Tournadre tábornok volt a városkormányzó. A megszálló franciák, élükön De Tournadre-ral, rendszeresen látogatták a Somogyi-könyvtárat, a magyar történelmet a gyűjtemény francia nyelvű, idevonatkozó szakirodalmi anyagából ismerték meg. Távozásukkor a könyvtárnak adományozták a Lamerre kiadó Francia klasszikusok sorozatának 88 kötetét. De Tournadre tábornok a búcsúzáskor németországi fogságáról írott saját művének egy példányát ajándékozta "ezen gazdag könyvtárnak, amelyben oly sok kellemes órát töltött".

 


Radnóti Miklós (1909–1944)

A költő, műfordító szegedi egyetemi évei alatt rendszeres látogatója volt a Somogyi-könyvtárnak, első köteteiből dedikált példányt ajándékozott a bibliotékának.

 

Kronológia Kronológia

Kronológia

A Somogyi-könyvtár történetének rövid áttekintése –  időrendben kiemelve a  legfontosabb eseményeket

Tovább...

A gyűjtemény

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Somogyi Alapítvány Somogyi Alapítvány

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Képek a könyvtárról