Beiratkozás Beiratkozás

Általános szabályok

(részlet a Könyvtárhasználati Szabályzatból)

a) A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani.

Így:

b) A Központi Könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A Könyvtár átlátszó tasakot biztosít a személyes értéktárgyak számára, melyeket az olvasó magával vihet az olvasói terekbe. A fiókkönyvtárakban ruhatár nem működik.

c) Olvasói terekbe élelmiszert és italt (ásványvíz kivételével) bevinni tilos, étkezni kizárólag a kijelölt helyen lehet.

d) A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos.

e) A Könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad.

f) A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.

g) A Központi könyvtárban elektronikus vagyonvédelmi kapu működik, a dokumentumok mágnescsíkos védőjelzéssel vannak ellátva. Ha az olvasó távozásakor az ellenőrző berendezés jelez, a könyvtár alkalmazottja köteles közreműködését kérni személyi ellenőrzésé-ben. A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben rögzítjük, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.

h) A Központi Könyvtár területén, valamint a fiókkönyvtárakban a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett. Internet-csatlakozási lehetőséget WIFI hálózaton keresztül biztosít a Könyvtár, melynek feltételeiről a könyvtárosok tájékoztatnak.

i) A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a kijelölt vezetők (igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők) engedélyével helyezhetők el.

j) A Könyvtár rendjét, használatának szabályait, a közösségi magatartás normáit be nem tartó olvasótól a szolgáltatások igénybevételét az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja. A használat tartós (1 napot meghaladó) korlátozásáról a Könyvtár igazgatója dönt.

k) A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a részlegek, fiókkönyvtárak vezetőihez és az Intézmény vezetéséhez fordulhatnak, valamint a könyvtárakban elhelyezett „Olvasói észrevételek” című dokumentumban vagy a Panaszfelvételi űrlap NY12 kitöltésével rögzíthetik. Hivatalos panaszkezelés a könyvtár Panaszkezelési szabályzatának előírásai alapján történik.

Rendezvények

Január havat vár…
2020. január 21. (kedd) 16 óra
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Mackókuckó
2020. január 22. (szerda) 14.00
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Farkas Dezső Szavalóverseny
2020. január 22–23. (szerda–csütörtök) 14 óra
Dorozsmai fiókkönyvtár, Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l