Algyői Könyvtár
Algyő közművelődésének történetére vonatkozó első forrásunk az algyői első „Olvasó és önképző népkör" alapszabálya, amelyet 1892. március 1-jén foglaltak írásba, s a Belügyminisztérium 1893-ban hagyta jóvá.

Az egylet megalakulása része volt annak az országos mozgalomnak, amely során gombamódra szaporodtak a különböző egyesületek, „casinók", olvasókörök.
1907-ben indítványozta a községi jegyző ingyenes népkönyvtár felállítását a községben. Indokai szerint a kisgazdák és a gazdasági munkások így ingyen juthatnának hasznos olvasmányokhoz. A községház egy terme szolgált a könyvtár helyiségéül, vasárnap 2-4 óra között lehetett kölcsönözni.
Moldován Zsigmond tanító az 1930-ban tartott népszámlálás biztosaként azt írja az algyőiekről, hogy szívesen olvasnak könyvet, újságot. Alkalmilag Népszavát, Szegedi Friss Újságot, Barázdát, Budapesti Kis Újságot.
1932-ben hozta a községi képviselőtestület a községi könyvtárról szóló szabályrendeletet. Ekkor a könyvállomány 430 kötet volt.
1935-ben az újonnan épült községi népházban helyezték el.
A községi ún. népkönyvtár 1951. januárjában nyílt meg, első könyvtárosa Pataki Gábor volt.
1954-re 585 fő volt az olvasók száma, az állomány pedig 1689 kötet. Az akkori könyvtáros Váradi Józsefné eredményes tevékenységéért pénzjutalomban részesült, a könyvtár pedig elnyerte „A legjobb községi könyvtár" vándorzászlót.
1959-ben a 3808 kötettel rendelkező községi könyvtárba, amelynek vezetője ekkor Várhelyi Flóriánné Czirok Magdolna volt, 874 olvasó iratkozott be.
1961-ben költözött a könyvtár mai helyére, az egykori jegyzőházba. 1964. január 1-től kapott függetlenített könyvtárosi állást a község. Miklós Katalin könyvtáros 4339 kötettel vette át a könyvtárat. A végrehajtó bizottság heti 34 órás nyitva tartást írt elő.
1965-ben már 4892 kötete volt a könyvtárnak. A könyvtár bekapcsolódott a „Minden háznál legyen egy olvasó" mozgalomba. Az állomány és az olvasók száma folyamatosan gyarapodott. 1973-ban Algyőt Szegedhez csatolták és 1998-ig a Somogyi-könyvtár Algyői Fiókkönyvtáraként működött.

Algyő önállóvá válásával a könyvtár ismét községi könyvtárként működik.
• Intézményvezető: Dományházi Edit
• Könyvtáros: Szilágyi-Perjési Katalin
Név:
Algyői Könyvtár
Cím:
6750, Algyő, Kastélykert u. 63.
Telefon:
62/517-170
Fax:
Nyitva tartás:
Hétfő: 9:30-12:00, 13:00-18:00
Kedd: 9:30-12:00, 13:00-18:00
Szerda: 9:30-12:00, 13:00-18:00
Csütörtök: 9:30-12:00, 13:00-18:00
Péntek: 9:30-12:00, 13:00-18:00
Szombat–vasárnap: zárva
Térkép: