Könyvajánló

Sánta Gábor: Fekete István nyomában
2014. április
Rendhagyó életrajz

A tudományos alaposságú munka igazi hiánypótló kötet, amelyet nemcsak Fekete István rajongói forgathatnak örömmel, hanem azok is, akik még csak ismerkednek az író műveivel...

Évtizednél hosszabb kutatás után vállalkozom Fekete István életének részletes bemutatására. 1999 őszén kezdtem elmélyülten foglalkozni a témával, és hamar kiderült: nem csak az író életművének nincs komoly szakirodalma, a biográfiája is pontatlan, sőt erősen hiányos. […] Munkám során minduntalan eszembe jutott az önéletrajzát írni kezdő Fekete István töprengése, miszerint „azt hiszem, ideje ezt a könyvet megírnom, nehogy valami taplófejű szamár mindenféle ostobaságokat költsön az életrajzomba.” […] Emlékeinek maradéktalan felidézését azonban lehetetlenné tette az a megoldatlan dilemma, hogy miben és mennyire lehet őszinte. [...]

Bizonytalanságának egyértelmű jele, hogy az előbbi levél után két évvel már azt állította egy másik rajongójának, hogy „soha senki nem képes – a legnagyobb író sem! – hűséges és igaz életrajzot írni egy másik íróról, mert a legegyszerűbb ember élete is örökre zárt és titokzatos marad bárki előtt, a róla szóló »életrajz« csak egyszerű találgatás.” Nos, mindez általában így van, különösen, ha a kutatónak nem állnak dokumentumok a rendelkezésére. Fekete István minden bizonnyal nem számolt azzal a lehetőséggel, hogy hivatalos és magántermészetű iratainak zöme fennmarad, és ezeknek segítségével olyan élet- és pályarajz rekonstruálható, amely több mint „egyszerű találgatás”. Természetesen a halálával véglegesen eltűnt egy hetven éven át formálódó személyiség, de ennek lenyomata megőrződött leveleiben, naplófeljegyzéseiben és nyilatkozataiban. Ezek segítségével anélkül nyomon követhető, hogy mikor merre járt Fekete István, hogy életrajzának összeállítója „taplófejű szamár” lenne...
– írja a kötet bevezetőjében a szerző.

Sánta Gábor nem elégedett meg a levéltári forrásokkal és fennmaradt dokumentumokkal, hanem maga kutatta föl és kérdezte ki mindazokat, akik még találkoztak vagy leveleztek az íróval. A rendhagyó életrajz nem időrendi sorrendben mutatja be Fekete István életének állomásait (egyebek mellett Gölle, Kaposvár, Somogyfajsz, Debrecen, Magyaróvár, Bakóca, Alsókövesd, Ajka, Budapest, Erdély, Kunszentmárton, Bécs) hanem kiemeli az író gyermek- és felnőttkorának legfontosabb helyszíneit, valamint részletesen beszámol vadász- és horgászkalandjairól. A tudományos alaposságú munka igazi hiánypótló kötet, amelyet nemcsak a szerző rajongói forgathatnak örömmel, hanem azok is, akik még csak ismerkednek Fekete István műveivel, és kíváncsiak arra, hogyan lett a dunántúli uradalmi intézőből az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar író. A könyvet több mint száz fekete-fehér fotó illusztrálja, ezeknek egy részét a nagyközönség most először láthatja.

Dr. Sánta Gábor irodalomtörténész, jelenleg a szegedi tanítóképző intézet docense. Tudományos pályafutása során először a századforduló íróiról (Cholnoky Viktorról, Kóbor Tamásról, Krúdy Gyuláról) publikált tanulmányokat, azután fordult érdeklődése Fekete István felé. Jelenleg ő a téma legelismertebb szakértője: eddig csaknem harminc Fekete István-kötetet szerkesztett, valamint számos esszét, tanulmánykötetet jelentetett meg az író munkásságáról.

Rendezvények

Tízperces csodaszer
2019. január 21. (hétfő) 16.30
Móra utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.
Könyvtári kincskereső túra – magyar kultúranapi kiadás
2019. január 22. (kedd) 9.00-12.00
Dóm tér 1-4., adminisztráció
Terefere nem csak irodalomról
2019. január 22. (kedd) 10.30
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l