Könyvajánló

Pollmann Ferenc: Oroszlán, karddal és lúdtollal
2014. szeptember

Dr. Pollmann Ferenc a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze új kötetében a hivatásos katona és hadtörténetíró doberdói Bánlaky (Breit) József munkásságát és nem mindennapi élettörténetét mutatja be a családtól kapott dokumentumok és levéltári kutatások alapján.

A Lugoson születetett Breit József (1863-1945) hivatásos katonatiszti pályafutása mellett hadtörténelemmel is foglalkozott. Az Osztrák–Magyar Monarchia több városában szolgált katonaként és tiszti tanfolyami tanárként (pl. Temesvár, Miskolc). Munkája elismeréseként számos magas rangú katonai kitüntetésben részesült és az első világháború alatt is hűségesen szolgálta a Monarchia érdekeit a balkáni és olasz hadszíntéren. Katonai teljesítményéért és szolgálati idejének kitöltéséért nemesi címet igényelt és kapott I. Ferenc József osztrák császár és magyar királytól. Nemesi előnévként a „Doberdói” jelzőt kérte és utódai is örökölhették a címmel járó privilégiumokat. Címerében a kardot és a lúdtollat tartó oroszlán, a katonai pályafutásra utaló fegyvert és a hadtörténetíró munkásságára mutató íróeszközt szimbolizálja. Történeti munkáit már életében felhasználták a katonai oktatásban, a magyar mellett számos nemzetközi harcászati eseményt elemzett. Külföldön és hazánkban is elismert hadtörténetíróként tartották számon.

Bánlaky (Breit) József életútját a szerző a család még élő tagjainak felkérésére írta meg. „Úgy gondoltam, hogy Breit József elég érdekes személyiség ahhoz, hogy valaki közelebbről megvizsgálja az életét” – nyilatkozta Pollmann Ferenc egy interjúban. Könyve olvasója ezzel a legteljesebb mértékben egyetérthet. Magánéletében is hadtörténetírói munkájának élő, civilként katonai egyenruhában járó tudós embert ismerhetünk meg Breitben.

Fordulatokban gazdag életútja betekintést nyújt a 20. századi eleji Magyarország történeti eseményeibe. Mindezt Pollmann Ferenc könnyed, szórakoztató stílusban, óriási adatgazdagsággal tárja az olvasó elé a családtól kapott személyes felvételekkel illusztrálva értékes kötetét.

Kukkonka Judit

Rendezvények

Tízórai
2019. október 22. (kedd) 10.30
Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.
Tekerős mozi
2019. október 24. (szerda) 16.30
Móra Utcai Fiókkönyvtár, Szeged, Móra u. 21.
A Gutenberg-galaxis kincsei
2019. október 24. (csütörtök) 17.30
Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtár, Zentai u. 31.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l